Fife & Felton – vognfabrikanter i København

Signatur Dorothy Fife, 1825

Den 1. marts 1814 døde den engelskfødte vognfabrikant James Fife i København. Det var muligt for enker efter håndværksmestre at drive virksomheden videre, når de havde faglærte svende til at stå for driften. Det ønskede James Fifes enke, Dorothea Fife, og fik ikke uventet hjælp fra England.

James Fife – vognfabrikant i København

Borgerbrev for James Fife

I 1798 etablerede købmand Peter Erichsen fra Handelshuset Blachs Enke og Comp. en ny vognfabrik i København. Han hentede dygtige engelske håndværkere til byen, herunder karetmager James Fife, der blev grundlægger af familiedynastiet Fife.