Vognhistorie år 1920-2000

Lastautomobilerne fik en stor udbredelse i Europa efter afslutningen af 1. verdenskrig og jernbanerne mistede efterhånden en stor del af godstrafikken. Persontrafikken blev overtaget af rutebilerne.

Men vejenes belægning var ikke egnede til luftgummihjul – hvorfor man frem til udgangen af 2. verdenskrig fik asfalteret alle større veje med den tjære som bindemiddel, der var biproduktet ved bygasfremstillingen.

Efter 1950 byggede staten de første egentlige motorveje til fjerntrafikken – ligesom chauseerne til hestevognstrafikken i 1800-tallet.

På landet fortsatte de gamle hjulmagere og landsbysmede uanfægtet med at producere stive arbejdsvogne med træaksler – senere smøreaksler – der efterhånden blev forsynet med massive hjulringe af jern, for at modstå sliddet fra den moderne hårde vejbelægning.

Stiv arbejdsvogn
Engelske John Thompson tegnede i 1981 en stiv arbejdsvogn ved Davinde Vandmølle i Den fynske Landsby.

Ferguson med Marshallhjælp

Gummivogn
Arbejdsvogn med stålramme, kuglelejer og gummihjul. Foto: Ebba og Emil Hansen, Nakskov, cirka 1935-1936. SKF Danmarks arkiv.

Vognene var i 1930’erne i konkurrence med tyske arbejdsvogne med stålramme og gummihjul.

På grund af stagnationen under 2. verdenskrig fik den moderne vogntype – i engelsk udgave – først massiv udbredelse i Danmark i løbet af 1946-47 – sammen med den grå Ferguson-traktor finansieret af Marshall-hjælpen.

Læs om vognhistorie for perioden 1860-1920 via dette link.