Hestedrosker i Aalborg 1945

Hestedroske i Aalborg 1945

Under 2. verdenskrig opstod der hurtigt mangel brændstof og bildæk. Privatbilisme blev forbudt, og hyrevognene blev reduceret stærkt i antal. I 1945 anskaffede vognmændene Chr. Faurskov Larsen og Aksel Kragh Jensen heste og vogne og begyndte at køre med hestedrosker.

Køreskole for arbejdskuske 1893

Dyrenes Beskyttelses køreskole

I begyndelsen af 1890’erne oplevede man i København en tilstrømning af folk, der søgte arbejde som arbejdskuske, uden at have de rette kvalifikationer. Derfor oprettede Foreningen til Dyrenes Beskyttelse en køreskole for arbejdskuske under ledelse af fhv. livkusk Jens Chr. Hansen.