Auktioner i Den kgl. Stald-Etat

Om tradition for offentlige auktioner i Den kgl. Stald-Etat.

I 2007 afholdt Den kongelige Stald-Etat for første gang i mere end 50 år offentlig auktion over hestekøretøjer og tilbehør. Det vakte forundring hos mange, at kongehuset på den måde solgte ud af vognene, men i mere end 200 år har der været tradition for, at det danske kongehus har solgt overskud af kareter, andre køretøjer, seletøj, sadler, beklædningsgenstande mv. på offentlige auktioner.

I Rigsarkivet er der bevaret dokumenter vedrørende en auktion allerede i 1797 over vogne i Den kongelige Stald-Etat, men auktioner har ganske givet også været afholdt tidligere. Auktionen i 1797 blev afholdt i slutningen af Kong Christian den syvendes regeringsperiode (1766-1808), men de fleste auktioner har været afholdt efter regentskifte.

Når en regent var død, blev alt inventar i Stald-Etaten gjort op, prissat og skrevet i inventariebøger, så man fik en status over etatens beholdninger. Efterfølgende kunne eventuelt overskud eller udrangeret materiel sælges på offentlig auktion. Den gang som nu var det et naturligt led i udviklingen, at man løbende indkøbte nye køretøjer og solgte de brugte og utidssvarende. Siden bilernes indtog er behovet for hestekøretøjer løbende reduceret, og en del gallakareter og daglige køretøjer er gennem tiden solgt fra.

Auktionarius i Den kgl. Stald 2007
Auktionsleder Ole Steen Christensen fra Auktionshuset i Hørsholm under auktionen i 2007. Foto: Ole Jespersen.

Kendte auktioner

Foreløbig er det lykkedes at finde dokumentation for, at der har været afholdt auktion på følgende tidspunkter:
25. april 1797
17. september 1840
15. september 1842
10. august 1844
22. april 1847
18.-19. april 1849
16. december 1890

9. juli 1906
18. juni 1918
6. marts 1920
17. august 1948
1951
24. november 2007

Der har ganske givet været afholdt flere auktioner end de her nævnte.

Få kongelige køretøjer bevaret i Danmark

Vognauktion i Den kgl. Stald 2007
Der er stor interesse for auktioner i Den kgl. Stald Etat. Her auktionen i 2007. Foto: Ole Jespersen.

Inden auktionen i 2007 rådede Stald-Etaten over ca. 40 hestekøretøjer. Det er et forholdsvis lille antal i forhold til de øvrige europæiske Stald-Etater.

Til sammenligning er der i den svenske kongelige stald ca. 90 køretøjer, hvoraf de fleste er i brugbar stand. I Livrustkammeren i Stockholm findes desuden både 1600- og tidlige 1700-tals kongelige karosser bevaret. Så gamle køretøjer er desværre ikke bevaret i den danske kongelige samling.

Den kongelige Stald-Etats hestekøretøjer er nu eftertragtede antikviteter og samlerobjekter af interesse for både aktive kuske og vognsamlere i ind- og udland.

Læs mere om vognauktionen i 2007.