Priskuranter, love og andet om vognarbejde

Priskurant paa Karethmagerarbejde
J. Henriksen, Kjøbenhavn, 1875
Omfang: 8 s. Download

Priskurant for Karethmagersvendene i Aalborg og Nørre-Sundby
vedtaget d. 1. Maj 1897
Leander Nielsens Bogtrykkeri, Aalborg, 1897
Omfang: 7 s. Download

Priskurant for Karethmagermestre paa Landet i Jylland
A. Bernh. Larsens Tryk, Skanderborg, 1899
Omfang: 5 s. prisliste Download

Haandbog for Smedemestre
Specifikation af nyt Vognbeslag og Reparationer paa Vogne m.m.

Udgivet af smedemester Axel Christensen
Hagested, 1916
Omfang: 69 s. Download

Karetmagernes Fagforening, Festskrift i Anledning af 25 Aars Jubilæet i Odense den 11. Marts 1917
S.H. Sørensens Bogtrykkeri, Odense, 1917
Omfang: 14 s. : ill. Download

Lommebog for Hjul- & Karetmagere
Udgivet af Sammenslutningen af Karetmagermestre i Danmark
1915, Odense, trykt i Thillerups Bogtrykkeri, 1915, 100 s. Download
1918-19, Roskilde, Roskilde Tidendes Tryk, [1918], 110 s. Download

Love for Jyllands Karethmagerforening
(stiftet i Randers d. 2. Juni 1884)
Chr. Nielsen, Randers, 1884
Omfang: 11 s. Download

Love for Karethmagernes Fagforening i Hjøring
Vedtagne d. 6. Decbr. 1892
Bogtrykkeriet, Østergade, Hjørring, 1892
Omfang: 4 s. Download

Find links til download af anden relevant litteratur her.