KZ-Elektrovogn fra Aalborg 1941

Med anden verdenskrig opstod der mangel på blandt andet benzin, smøreolier og bildæk. Mange biler blev derfor klodset op under krigen. Det gav de to driftige flyproducenter Kramme og Zeuthen fra Skandinavisk Aero Industri i Aalborg anledning til at udvikle og producere en ny trehjulet, elektrisk varevogn - den såkaldte KZ-Elektrovogn. Men hvem var Kramme og Zeuthen, og hvad gik forud for udviklingen af elektrovognen?

Artikel opdateret 30. september 2023

Viggo Emanuel Kramme

Viggo Emanuel Kramme blev født den 14. august 1905 i Hotel Skandinaviens gård i Hjørring som søn af staldforpagter Frederik Adolf Kramme og hustru Cathrine, født Larsen. [1]

Viggo Kramme blev udlært som automekaniker hos C. M. Thomsen, Hjørring Automobil Lager, men efter læretiden kom han i 1924 til København for at aftjene sin værnepligt i søværnet. Det blev til 10 år i marinen, og hos marinens flyvevæsen fik Viggo Kramme en uddannelse som flyvermekaniker.

Kramme kom med som flyteknisk leder på Lauge Kochs ekspeditioner til Grønland i 1931-1933, hvor Østgrønland blev kortlagt med to Heinkel flyvemaskiner, som marinen havde stillet til rådighed. [2]

I 1935 åbnede Viggo Kramme et lille flyværksted i Københavns Lufthavn, Kastrup, og dannede grundlag for udviklingen af de danske KZ-fly.

Viggo Kramme og Lauge Koch, 1933.
Viggo Kramme (t.v.) og Lauge Koch, 1933. Foto: Aftenbladet, Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Karl Gustav Zeuthen

Karl Gustav Zeuthen var født den 29. januar 1909 på Lille Værløse Overdrev (nuværende Hareskovby) som søn af ingeniør Otto Ludvig Zeuthen og hustru Ida Mathilde Brøndsted. [3]

I 1935 blev Zeuthen uddannet som civilingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt og blev efterfølgende ansat hos Burmeister & Wain. [4]

Ved en festlighed på den industritekniske messe HI 83 modtog den 74-årige Karl Gustav Zeuthen Ingeniørsammenslutningens og Dansk Ingeniørforenings M-pris for fremragende indsats inden for den danske maskinindustri. [5]

Karl Gustav Zeuthen foran fabrikken i Københavns sydhavn. Foto i Uffe Mortensens arkiv.
Karl Gustav Zeuthen foran fabrikken i Københavns sydhavn. Foto i Uffe Mortensens arkiv.

Kramme og Zeuthen fortæller historien om virksomheden

I anledning af F. L. Smidths 100-års jubilæum bragte NORDEN-OBS – medarbejderblad for maskinfabrikken, den tidligere cementfabrik NORDEN i Aalborg – i 1982 en artikel om Kramme og Zeuthen. Her fortalte de to driftige iværksættere om deres samarbejde om udvikling af blandt andet fly og KZ-Elektrovogne. Bladet skrev:

“Mand og mand imellem kaldes hal S for “Flyveren”. Denne betegnelse henhører til et spændende kapitel i NORDENs brogede historiebog, nemlig til den tid før og under 2. verdenskrig da Kramme og Zeuthen fremstillede en del af deres berømte KZ-maskiner på NORDEN.

NORDEN-OBS har forsøgt at kaste lys over denne periode og har henvendt sig til de to pionerer inden for dansk flyindustri, direktør Viggo Kramme og civilingeniør Karl Gustav Zeuthen, med spørgsmålet:

– Hvorledes startede samarbejdet?

– Jo, fortæller ingeniør Zeuthen, Kramme og jeg mødtes i midten af 30’rne i den fælles interesse at konstruere et virkelig funktionsdygtigt fly. Kramme havde forinden i samarbejde med Berlingske Tidende fremstillet et meget lille fly efter franske tegninger Det var “himmellusen”, også kaldet “luftens motorcykel”, men da der skete alvorlige ulykker med denne konstruktion i udlandet, brændte man den danske prototype.

– Man har indtryk af, at flyindustriens barndom var præget af ingeniørmæssig entusiasme – og meget beskedne midler?

– Ja, det er rigtigt, bekræfter Kramme og Zeuthen enstemmigt. Det var lysten, der
drev værket, da vi gik i gang med at bygge KZ-1 – selvfølgelig betegnet efter begge vore navne.

– Vi konstruerede den i nattetimerne og byggede den om aftenerne og på søndage. Vi havde jo begge vore dagjobs at passe samtidig.

Ingeniør Gunnar Larsen fra F. L. Smidth var stærkt flyveinteresseret og også interesseret i vort tiltag. Han hjalp med anskaffelse af motoren – det kneb nemlig gevaldigt med penge. Da det viste sig, at flyet var perfekt, så afgav han ordre på en større 2-sædet udgave af maskinen.

Skandinavisk Aero Industri

I august 1937 dannedes så Skandinavisk Aero Industri, hvor Gunnar Larsen havde 50 % af aktierne, og vi havde hver 25 %. Vi fik gang i produktionen i små lokaler i en hangar i Kastrup. Disse blev hurtigt for små, og der viste sig mulighed for, at firmaet kunne flytte til Aalborg og indrette en flyvemaskinefabrik i Cementfabrikken NORDENs tidligere bødkeribygning, som var blevet ledig, da cementindustrien gik fra trætønder til papirsække.

Indvielsen af fabrikken på NORDEN fandt sted i foråret 1939, og vi fik herved særdeles gode pladsforhold og gik i gang med en serieproduktion samtidig med, at der blev indledt en salgskampagne i udlandet. Der var demonstrationsflyvninger i adskillige lande, og overalt blev den danske sportsmaskine mod taget med stor begejstring.

Det var ikke helt problemfrit at fremstille fly på en råjernsfabrik; vi fik nemlig myremalmsstøv ind i flymotorerne under afprøvningerne.

Vi havde 18 fly færdige, da besættelsen kom. Dem konfiskerede tyskerne og lukkede vor virksomhed. Det var en alvorlig situation for os, at vi pludselig blev standset i vor nye foretagsomhed, så vi måtte se os om efter nye opgaver.

Sammen med FLS byggede vi så store vindmotorer, og vi gik også i gang med at skabe en elektrobil – det blev til KZ-elektrovognen. Vi havde regnet med at udføre den til persontransport, men myndighederne stillede sig afvisende heroverfor, så der var kun mulighed for at udføre konstruktionen som en 3-hjulet varevogn med nyttelast 350 kg.

Ambulancefly

Men vi havde også andre ideer til udfyldning af de trange år under krigen. Vi kastede os over filmsapparater. Der var herfor lukket for import, og vi havde gode ideer til forbedring af de hidtil kendte konstruktioner.

Men det var stadig drømmen om at bygge flyvemaskiner, der optog os. Det var derfor meget glædeligt, at vi i 1943 fik en ordre fra Zonen på en 2-motoret ambulancemaskine. Zonen fik tilladelse til at indflyve maskinen på Kastrup lufthavn, hvis maskinen blev forsynet med røde kors. Og det blev til KZ-IV.

Der ligger et enormt tegne- og beregningsarbejde bag et nyt fly. Der skulle skyndsomt fremstilles 2.000 tegninger og 500 sider beregninger – alt skulle godkendes af Statens Luftfartstilsyn. Først derefter kunne maskinen tage sin endelige form i værkstedet. Der blev fremstillet 2 af disse maskiner på Norden.

Men krigen varede stadig ved, og vi måtte idelig finde på nye tiltag for at klare os, indtil vi kunne sælge vore fly på et frit marked.

Også skibsbygning

Dette førte så til oprettelsen af et mindre værft i Københavns Sydhavn – SydhavnsVærftet. Her gik vi i gang med at bygge småskibe. Den danske småskibsflåde var allerede før krigen forældet og havde lidt store tab under krigsårene, så en genopbygning var meget tiltrængt. Dette fandt sted i 1944 og bevirkede, at vi for at samle vore aktiviteter på eet sted måtte flytte til København efter 5 spændende år i Aalborg.

Efter krigens ophør kunne FLS atter fungere i sine vante markeder inden for cementindustrien og trak s1g derfor ud af samarbejdet, og det gav vort firma nogle yderligere vanskeligheder af økonomisk art.

Vi tog flyvemaskinefabrikationen op igen, men det lykkedes kun i begrænset omfang. Udviklingen gik mod metalfly, og der kunne vi ikke være med i den store internationale konkurrence.

Det er ikke nok at have et godt produkt, for det var KZ-maskinerne. Det ses bl.a. af, at mange af dem er på vingerne den dag i dag efter mere end 30 år. Firmaet, der nu kaldte sig Kramme & Zeuthen, måtte atter se sig om efter nye produkter, og det blev en realisering af barndommens drøm Meccano – i stor målestok. Vi slog os nemlig på fremstilling af stålreoler i samlesæt, og det er hvad virksomheden beskæftiger sig med i dag.

Men – slutter de to multipionerer deres beretning – det blev alligevel til 238 fly, 26 vindmotorer og 135 KZ-elektrovogne.”

Norden OBS 1882-2/1-1982 Særudgave, s. 16-18
Flyproduktion hos Skandinavisk Aero Industri. Foto i Uffe Mortensens samling.
Flyproduktion hos Skandinavisk Aero Industri. Foto i Uffe Mortensens samling.

Udvikling af KZ-fly

Efter at have hørt Kramme og Zeuthen fortælle historien vender vi tilbage til det første KZ-fly i 1937, som Frederikshavns Avis omtalte:

Flyvetur Skagen-København for 5 Kroner

I Kastrup Lufthavn har Grønlandsfareren, tidligere Flyvemekaniker ved Luftmarinen, Kramme, i de sidste Maaneder sammen med Sportsflyveren, Ingeniør K. G. Zeuthen bygget en af Ingeniøren konstrueret Sportsflyvemaskine, et lavvinget Monoplan til 1 Person.

Saa vidt er Maskinen nu, at Maskinmester Schleimann for Statens Luftfartstilsyn i Gaar kunde foretage den afsluttende Kontrol, forinden Zeuthen og Kramme indsender Ansøgning om at maatte prøveflyve Maskinen. – Arvid Hansen vil indflyve den.

– Dens 40 Hestes engelske Motor vil kunne give den en Marchhastighed paa ca. 165 Kilometer i Timen, fortalte Kramme os under en Samtale i Gaar, den vil kun bruge 10 Liter Benzin eller for 2 Kr. 40 Øre i Timen og for 12-15 Øre Olie i Timen, og regner vi 2 Timer om Turen København-Skagen, idet man jo ikke vil tage den direkte, hurtigere Luftlinie, vil den altsaa kunne gøres for 5 Kr. Det maa vist siges at være billigt.’

– Og hvad vil Maskinen kunne fremstilles for?

-Vi haaber at kunne sælge den for ca. 7.000 Kr., hvis der da, som vi venter, kan bygges nogle Stykker ad Gangen. Ogsaa det maa siges at være billigt.

Frederikshavns Avis, 8. februar 1937, s. 4

Arvid Hansen prøveflyver KZ I

Den danske Flyvemaskine prøvefløjet.
Prøven forløb fortrinligt. – Der skal forsøges regelmæssig Produktion.

Mekaniker Krammes og Ingeniør Zeuthens Maskine blev i Gaar prøvefløjet i Kastrup Lufthavn. Det var Arvid Hansen, der foretog Prøveflyvningen, og det lille Monoplan steg hurtigt og let til Vejrs og foretog adskillige Vendinger over Pladsen. Maskinen viste sig at være overordentlig vellykket.

Den er som bekendt udstyret med en ABC Skorpion Motor på kun 40 HK, men ikke desto mindre præsterede den en Marchfart paa 180 km i Timen, 15 km mere, end den var beregnet til samtidig med, at den viste sig at være i Besiddelse af meget fine Svæveegenskaber.

Der vil sandsynligvis nu blive gjort Forsøg paa at faa en nogenlunde regelmæssig Fabrikation af denne Maskine sat i Gang. Gunnar Larsen har givet de to Konstruktører Tilsagn om, at han vil yde den nødvendige økonomiske Støtte til, at man kan faa begyndt med det samme. Plads faar Kramme nok af, idet han flytter ind i den store, nye Hangar, saa snart den er færdig. Det vil nu blive et Spørgsmaal, om man kan faa de nødvendige Valutabeløb, men det burde kunne lade sig gøre, idet det kun er meget smaa Beløb, som han behøver i fremmed Valuta.

Aalborg Stiftstidende, 25. februar 1937, s. 3
Omtale af KZ I i Aalborg Lufthavn. Aalborg Stiftstidende, 12. november 1938, s. 1.
Omtale af KZ I i Aalborg Lufthavn. Aalborg Stiftstidende, 12. november 1938, s. 1.
Kramme og Zeuthen ved en model af deres ambulancefly til Zonen. Foto i Uffe Mortensens samling.
Kramme og Zeuthen ved en model af deres ambulancefly til Zonen. Foto i Uffe Mortensens samling.

Elektriske biler fra Skandinavisk Aero Industri i Aalborg

Som omtalt fortsatte udviklingen af nye KZ-fly i Aalborg, men da Danmark blev besat, konfiskerede tyskerne flyene og forbød ydeligere flyproduktion. Kramme og Zeuthen så sig nu om efter andre muligheder og øjnede behovet for en lille elektrisk bil.

Under anden verdenskrig blev kørselssituationen ændret på grund af den yderst sparsomme forsyning af benzin og smøreolier. Man måtte ty til benzinerstatninger som generatorgas, acetylengas og flaskegas, men også elektricitet kom igen i spil.

Elektriske biler havde aldrig rigtigt vundet indpas i Danmark, selv om manufakturhandler A. C. Illum i København allerede i 1901 havde introduceret den første elektriske varevogn. Under første verdenskrig benyttede postvæsenet også elektrovogne, og man så enkelte personvogne på el. Men benzin og diesel blev som bekendt det brændstof, der fik afgørende betydning.

Ifølge “Dansk Arbejde”s benzinudvalg var der i slutningen af december 1941 kun 34.321 biler i drift, og af dem kørte godt 22.000 på benzin. Sammenlignet med tiden før krigen var nedgangen i bilantallet kolossal, for den 1. september 1939 var mere end 190.000 biler i gang på benzin.

Brændstoffet eller drivmidlet til de resterende biler blev i december 1941 opgjort således:

 • Generator på trægas: 8.387
 • Generator på tørvegas: 2.401
 • Generator på trækulsgas: 3
 • Generator på Schwelkoksgas: 16
 • Karbid: 204
 • Naturgas: 197
 • Flydende flaskegas: 74
 • Elektrobiler: 106. [6]
Omtale af den første elektriske bil fra Skandinavisk Aero Industri i Aalborg. Aalborg Amtstidende, 21. februar 1941, s.6
Omtale af den første elektriske bil fra Skandinavisk Aero Industri i Aalborg. Aalborg Amtstidende, 21. februar 1941, s.6

Elektrobilerne kommer
To Typer i Seriefabrikation

København
Medens Handelsminister Halfdan Hendriksen i sine sidste Udtalelser om Udsigterne for Automobilkørslen var pessimistisk og bl. a. understregede, at der ikke kommer flere Gengasbiler, gaar det stærkt fremad med de elektriske Biler. Der fremstilles i Øjeblikket to Typer i Seriefabrikation, den ene hos A-S Jensen Motor Co., en svær Lastbil, den anden er en trehjulet Elektrovogn, der fremstilles i Skandinavisk Aeroindustri i Samarbejde med F. L. Smith & Co.

Typer af begge Vogne kører allerede til udelt Tilfredshed, og man regner med, at Elektrobilen til Bykørsel er 30-40 pCt. billigere i Drift end Benzinautomobilerne.

Frederikshavns Avis, 23. april 1941, s. 1
Kramme og Zeuthen ved deres elektrovogn. Foto i Peter Zeuthens arkiv.
Kramme og Zeuthen ved deres elektrovogn, angiveligt i 1941. Foto i Peter Zeuthens arkiv.
Omtale af KZ-Elektrovognen i FLS NYT, nr. 2, marts 1941. Danmarks Tekniske Museums bibliotek.
Omtale af KZ-Elektrovognen i FLS NYT, nr. 2, marts 1941. Danmarks Tekniske Museums bibliotek.

Brochure og datablade om KZ-Elektrovognen

Brochure over KZ-Elektrovogn, side 1. Danmarks Flymuseums samling.
Brochure over KZ-Elektrovogn, side 1. Danmarks Flymuseums samling.
Brochure over KZ-Elektrovogn, side 2. Danmarks Flymuseums samling.
Brochure over KZ-Elektrovogn, side 2. Danmarks Flymuseums samling.
Reklamefoto af KZ-Elektrovogn. Indregistreret i Aalborg med U 6390. Foto i Peter Zeuthens arkiv.
Reklamefoto af KZ-Elektrovogn. Indregistreret i Aalborg med U 6390. Foto i Peter Zeuthens arkiv.
Annonce i Aalborg Stiftstidende, 19. maj 1942
Annonce i Aalborg Stiftstidende, 19. maj 1942.
Målsat tegning af KZ Elektrovogn.
Målsat tegning af KZ-Elektrovogn. Brochureside fra Uffe Mortensens samling.
Kramme & Zeuthens beregninger af driftsudgifterne til henholdsvis KZ-Elektrovogn, hestekøretøj og trehjulet cykel.
Kramme & Zeuthens beregninger af driftsudgifterne til henholdsvis KZ-Elektrovogn, hestekøretøj og trehjulet cykel. Brochure i Uffe Mortensens samling.
KZ elektrovogn set fra førerpladsen.
KZ-Elektrovogn set fra førerpladsen. Efter Norup, 1942.
KZ elektrovogn med lukket varekasse og førerhus.
KZ-Elektrovogn med lukket varekasse og førerhus. Foto efter Norup, 1942.

Forskellige udgaver af KZ-Elektrovogn

KZ-Elektrovogn fra Ellermann, Aalborg
KZ-Elektrovogn med åbent lad fra C. Ellermann i Aalborg. Virksomheden solgte blandt andet bygningsartikler. Foto i Uffe Mortensens samling.
KZ elektrovogn hos Carlsberg Bryggerierne
KZ-Elektrovogn med åbent lad hos Carlsberg Bryggerierne. På siden af førerhuset ses det gamle symbol på lykke, svastikaet, der var Carlsbergs varemærke. Foto i Uffe Mortensens samling.
KZ-Elektrovogn fra Carlsberg Depot. Foto i Peter Zeuthens arkiv.
KZ-Elektrovogn fra Carlsberg Depot. Foto i Peter Zeuthens arkiv.
Litex gulvbelægning blev bragt ud med elektrovogn i København. Foto i Peter Zeuthens arkiv.
Litex gulvbelægning blev bragt ud med elektrovogn i København. Foto i Peter Zeuthens arkiv.
KZ elektrovogn hos Den kgl. Porcelainsfabrik.
KZ-Elektrovogn med lukket kasse hos Den kgl. Porcelainsfabrik. Foto i Uffe Mortensens samling.
Kgl. Hof-Vinhandler Kjær & Sommerfeldt, Gammel Mønt 4, bragte vin ud i København med KZ-Elektrovogn. Foto i Peter Zeuthens arkiv.
Kgl. Hof-Vinhandler Kjær & Sommerfeldt, Gammel Mønt 4, bragte vin ud i København med KZ-Elektrovogn. Foto i Peter Zeuthens arkiv.
KZ Elektrovogn fra buntmager Birger Christensen i København.
I København leverede buntmager Birger Christensen sine varer ud med en KZ-Elektrovogn med lukket kasse. Foto i Uffe Mortensens samling.
KZ-Elektrovogn med lukket kasse fra F. Bülow & Co A/S i Odense.
KZ-Elektrovogn med lukket kasse fra F. Bülow & Co A/S i Odense. Foto i Uffe Mortensens samling.
Elektrovogn hos Midtjysk Brødfabrik i Herning
Midtjysk Brødfabrik i Herning leverede brød med KZ-Elektrovogn. Foto i Uffe Mortensens samling.

Kundeudtalelse

Hakon Lilbæk udtaler sig om sin KZ elektrovogn.
Udtalelse fra Hakon Lilbæk, Colonial Vin og Conserves om brugen af deres KZ-Elektrovogn, 1942. Foto i Uffe Mortensens samling.

Bevarede KZ-Elektrovogne

Så vidt vides finder der kun to bevarede KZ-Elektrovogne, og ingen af dem er helt originale. I veteranmuseet på Egeskov Slot står en vogn, der kørte i Svendborg og tilhørte fiskehandler K. P. Rasmussen på Nylandsvej 14. Efter krigen, angiveligt i 1950’erne, blev drivlinjen erstattet af en lille engelskbygget Villers motor og en gearkasse fra en bil. Men resten af vognen er oprindelig.

Danmarks Tekniske Museum i Helsingør har angiveligt landets eneste bevarede vogn fra Skandinavisk Aero Industri med oprindelig elektrisk drivlinje. Denne vogn mangler dog en vognkasse.

I veteranmuseet på Egeskov Slot findes denne KZ-Elektrovogn, der dog efter krigen blev bygget om og fik en lille, engelsk Villers motor samt en gearkasse fra en bil. Vognen tilhørte fiskehandler K. P. Rasmussen og kørte i Svendborg. Foto: Egeskov Slot.
I veteranmuseet på Egeskov Slot findes denne KZ-Elektrovogn, der dog efter krigen blev bygget om og fik en lille, engelsk Villers motor samt en gearkasse fra en bil. Vognen tilhørte fiskehandler K. P. Rasmussen og kørte i Svendborg. Foto: Egeskov Slot.
KZ-Elektrovogn i Danmarks Tekniske Museum, Helsingør. Denne vogn har den oprindelige elektriske drivlinje, men mangler vognkassen. Foto: Peter Zeuthen.
KZ-Elektrovogn doneret til Danmarks Tekniske Museum, Helsingør i 1978. Denne vogn har den oprindelige elektriske drivlinje, men mangler et åbent eller lukket lad. Foto: Peter Zeuthen.

Film om pionererne Kramme og Zeuthen

Hos Teknologiens Mediehus er det muligt at se en film om de to ambitiøse mænd Kramme og Zeuthen. Filmen giver et fint indblik i deres flyproduktion i København og Aalborg, men fortæller også om den alternative produktion af blandt andet den elektriske KZ-Elektrovogn, da anden verdenskrig midlertidigt satte en stopper for flyproduktionen. Se filmen via dette link.

Dødsfald

Nekrolog over Viggo Kramme i Aalborg Stiftstidende, 24. august 1984, s. 10.
Viggo Kramme døde 17. august 1984, 79 år gammel. Nekrolog i Aalborg Stiftstidende, 24. august 1984, s. 10.
Karl Gustav Zeuthen døde som 80-årig den 1. september 1989 i Gentofte. Nekrolog i Vendsyssel Tidende, Hjørring, 5. september 1989, s. 8.
Karl Gustav Zeuthen døde som 80-årig den 1. september 1989 i Gentofte. Nekrolog i Vendsyssel Tidende, Hjørring, 5. september 1989, s. 8.
Nekrolog over Karl Gustav Zeuthen, Aalborg Stiftstidende, 6. september 1989, s. 19.
Nekrolog over Karl Gustav Zeuthen, Aalborg Stiftstidende, 6. september 1989, s. 19.

Kilder

 1. Arkivalieronline, kontraministerialbog, Sankt Catharina sogn, Hjørring, fødte 1900-1910, opslag 122
 2. Aalborg Stiftstidende, 24. august 1984, s. 10
 3. Arkivalieronline, kontraministerialbog, Værløse sogn, FKVD 1902-1912, opslag 30
 4. https://denstoredanske.lex.dk/Karl_Gustav_Zeuthen
 5. Vendsyssel Tidende, Hjørring, 17. september 1983, s. 11
 6. Nordjyske Stiftstidende, 24. december 1941, s. 4

Norup, P. A. F. Gasgenerator Elektricitet. Supplement til Automobilets Haandbog. Selskabet til udgivelse af Kulturskrifter, København 1942.

Artikel om Kramme og Zeuthen i FLYV, Officielt organ for Det kongelige Danske Aeronautiske Selskab. 18. årgang, Nr. 5, maj 1945, s. 67-69. Download artikel

Artikel om Flyvemaskinefabrikken på NORDEN i Aalborg i NORDEN-OBS, særudgave 2. januar 1982, s. 16-18. Download artikel

Læs også om trædæk til biler under anden verdenskrig.