Kjøge Vognfabrik og Magasiner 1895-1936

En af landets store og anerkendte vognfabrikker uden for København var Kjøge Vognfabrik og Magasiner, der lå på Torvet 25 i Køge. Virksomheden blev grundlagt i 1895 som Kjøge Vogn-Magasin af malermester Johan Petersen.

Johan Henrik Petersen var født den 9. maj 1864 i Køge. Den 18. april 1886 blev den 21-årige malersvend gift med Jenny Agathe Marie Hansen i Lindelse kirke på Langeland. Hun var født den 6. april 1864 i Kolding.

Johan Petersen drev malervirksomhed i Køge med bl.a. vognmaling og lakering, men virksomheden begyndte også at fremstille hestekøretøjer. Før bilen for alvor udkonkurrerede hestevognen, voksede vognfabrikken sig stor og fremstillede bl.a. herskabsvogne til godserne omkring Køge og på Stevns. Johan Petersen afhændede på et tidspunkt den almindelige malerforretning.

Medarbejderne ved Kjøge Vognfabrik og Magasin, Torvet 25 i Køge, ca. 1900. I døren står vognfabrikant Johan Petersen. Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.
Medarbejderne ved Kjøge Vognfabrik og Magasin, Torvet 25 i Køge, ca. 1900. I døren står vognfabrikant Johan Petersen. Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.

Udover at drive sin egen virksomhed, havde Johan Petersen mange tillidsposter og hverv i Køge. I en ung alder blev han tegnelærer på Teknisk Skole i byen. Han blev valgt til bestyrelsen for Køge Borger- og Håndværkerforening, hvor han fungerede som formand i perioden 1910-36. Ved foreningens 85-års jubilæum i 1932 fik han Ridderkorset.

Det var på Johan Petersens initiativ, at en afdeling af “Dansk Arbejde” blev oprettet i Køge i 1914. Han var formand for afdelingen i 1914-16. Johan Petersen var desuden valgt til Kjøge Banks repræsentantskab 1920-22 og formand for bankens bestyrelse i årene 1922-26. I 1909 blev han valgt til byrådet i Køge, hvor han havde plads i 10 år. Nogle år var han desuden medlem af Ligningskommissionen.

Annoncer fra Kjøge Vognfabrik & Magasiner

Annonce for maler Johan Petersen, Kjøge Avis, 28. marts 1893.
Annonce for maler Johan Petersen, Kjøge Avis, 28. marts 1893.
Annonce for Kjøge Vogn-Magasin  i Kjøge Avis, 19. december 1895.
Kjøge Avis, 19. december 1895.
Annonce for Kjøge Vogn-Magasin v. Johan Petersen i Kjøge Avis, 28. januar 1896.
Kjøge Avis, 28. januar 1896.
Annonce fra Malermester og Vognfabrikant Johan Petersen i Østsjællands Folkeblad. Dagblad for Storehedinge-, Faxe-og Kjøgekredsen, 26. januar 1899.
Østsjællands Folkeblad. Dagblad for Storehedinge-, Faxe-og Kjøgekredsen, 26. januar 1899.
Annonce for Kjøge Vognfabrik & Magasiner i Østsjællands Avis, Køge, 9. januar 1900.
Østsjællands Avis, Køge, 9. januar 1900.
Annonce for Køge Vognfabrik & Magasiner  i Haandbog og Vejviser for Køge 1905.
Haandbog og Vejviser for Køge 1905.
Annonce for Kjøge Vognfabrik & Magasiner i Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 2. maj 1915.
Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 2. maj 1915.
Østsjællands Folkeblad. Dagblad for Storehedinge-, Faxe- og Kjøgekredsen, 24. oktober 1916.

Kjøge Vognfabrik og Magasiner omtalt i Hver 8. Dag 1908

Udstillingslokale ved Kjøge Vognfabrik. Gengivet efter Hver 8. Dag, 1908.
Udstillingslokale ved Kjøge Vognfabrik. Gengivet efter Hver 8. Dag, 1908.

Der er naturligvis ingen Tvivl om, at Automobilerne med Tiden vil blive billigere, men at de nogensinde vil blive saa billige, at de ligesom Cyclen bliver Hvermandseje, saaledes, at Jens Madsen kommer tøffende ind til Byen paa Torvedagen, er dog udelukket. Automobilet er dertil en altfor indviklet og kompliceret Maskine og vil altid vedblive at være det. Der vil altid blive Brug for gode og smukke Vogne, fabrikerede af gode Materialier og i smagfulde Former.

En anden Ting er, at man vil sætte sine Fordringer til Vognene op. Hr. Jens Madsen vil ikke komme kørende til Byen med den Vogn, som hans Fader lod sig nøje med, og Hr. Madsens Børn vil højst sandsynligt ikke være tilfredse med hans Vogn.

Der vil derfor altid være et godt Marked for de virkelig gode Ting i Vognbranchen, naar de kan leveres til rimelige Priser.

En af de Forretninger, der har forstaaet dette, er Kjøge Vognfabrik og Magasiner. Indehaveren, Hr. Johan Petersen, er en udmærket Forretningsmand, en dygtig Køber og en opfindsom Sælger. Han har de købmandsmæssige Egenskaber, der desværre ikke er alt for almindelige i vor Haandværkerstand. De, der er gode Haandværkere, er ikke sjældent daarlige Købmænd. De forstaar ofte ikke at købe billigt, at skaffe sig deres Materialier paa de rette Steder. Men netop det har Hr. Petersen forstaaet. Og ved denne lykkelige Forening af Haandværkeren og Købmanden, er det lykkedes ham at oparbejde den største Forretning i den Branche i vore Provinsbyer.

Han begyndte saare beskedent for ca. 15 Aar siden, men nu er Forretningen paa Højde med de københavnske, og Driftsomkostningerne er meget ringere. Derfor har Kjøge Vognfabrik og Magasiner ogsaa adskillige Kunder inde fra Hovedstaden. Han har i sin Virksomhed indført de nyeste Hjælpemidler, han har elektrisk Lys og de bedste Maskiner. Han fører paa sit mægtige Lager henved 100 Vogne – alt fra de fineste Vogne til de jævneste. Enhver Vogn, der ikke haves paa Lager, skaffes frem — ny eller brugt — ligesom der købes og byttes alle Slags Vogne.

Hr. Petersen har ogsaa tilført vort Marked en Række smukke og fikse Former, der vil glæde enhver Vognejers Hjerte. Og foruden sin Fabrikation af nye Vogne, har han indrettet Reparationsværksteder, hvor en stor Del af de sjællandske Herregaarde lader deres Vogne efterse og istandsætte. Forretningen er Leverandør til Varelotteriet og Landbrugslotteriet.

Alt i alt en Virksomhed, man maa nære den dybeste Respekt for, til Gavn og Ære for den lille venlige By Køge.

Hver 8. Dag. 14. årgang, Nr. 31, 3. maj 1908, s. 636-637.
Lakerværkstedet ved Kjøge Vognfabrik. Gengivet efter Hver 8. Dag, 1908.
Lakerværkstedet ved Kjøge Vognfabrik. Gengivet efter Hver 8. Dag, 1908.
Udstillingslokale ved Kjøge Vognfabrik. Gengivet efter Hver 8. Dag, 1908.
Udstillingslokale ved Kjøge Vognfabrik. Gengivet efter Hver 8. Dag, 1908.

Virksomheden lukker i 1936

I 1936 blev Johan Petersen syg. Han måtte opgive sine hverv og sælge forretningen. Samme år flyttede familien til Præstø, hvor hans bror, købmand Anthon Petersen, boede. Her kom Johan Petersen til kræfter igen. I 1946 døde Jenny Petersen, få dage før ægteparret skulle have fejret diamantbryllup. Johan Petersen døde den 1. november 1956, 92 år gammel.

Vognfabrikant Johan Petersen (1864-1956) med sin frue Jenny klar til at køre i en af vognfabrikkens fine kurveflettede jumber forspændt en pony, ca. 1920. Det er fruen, der kører. Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.
Vognfabrikant Johan Petersen (1864-1956) med sin frue Jenny klar til at køre i en af vognfabrikkens fine kurveflettede jumber forspændt en pony, ca. 1920. Det er fruen, der kører. Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.

Kilder

  • Mette Henriksen: Fotoalbummet – Vognfabrikant Johan Petersen 1920. Link til Køgearkiverne
  • Hver 8. Dag. 14. årgang, Nr. 31, 3. maj 1908, s. 636-637.

Læs også om vognfabrikken i Slagelse.