Fife & Felton – vognfabrikanter i København

Signatur Dorothy Fife, 1825

Den 1. marts 1814 døde den engelskfødte vognfabrikant James Fife i København. Det var muligt for enker efter håndværksmestre at drive virksomheden videre, når de havde faglærte svende til at stå for driften. Det ønskede James Fifes enke, Dorothea Fife, og fik ikke uventet hjælp fra England.

James Fife – vognfabrikant i København

Borgerbrev for James Fife

I 1798 etablerede købmand Peter Erichsen fra Handelshuset Blachs Enke og Comp. en ny vognfabrik i København. Han hentede dygtige engelske håndværkere til byen, herunder karetmager James Fife, der blev grundlægger af familiedynastiet Fife.

De første vognfabrikker i Danmark

Statskaret bygget på en af landets første vognfabrikker

Frem til slutningen af 1700-tallet var der ikke danske vognfabrikker, hvor man kunne købe færdigfremstillede hestekøretøjer fra lager.

Jubilæumsskrift fra F. B. Lemming Vogn- & Karosserifabrik

Katalog fra Vognfabrikant F. B. Lemming

Vognfabrikant F. B. Lemming udgav et jubilæumsskrift ved 100-års jubilæet i 1921. F. B. Lemming var en af Københavns store og anerkendte vognfabrikanter. Virksomheden blev grundlagt af Johannes Niels Lemming (1796-1871), der løste borgerskab som karetmagermester i København den 30. … Læs mere

Fremstilling af en kalechevogn eller anden finere vogn

2-sædet gallakaret 1861

I 1881 skrev André Lütken i Opfindelsernes Bog, om fremstilling af en vogn. Han tog udgangspunkt i fremstilling af en kalechevogn eller anden finere vogn. Denne beskrivelse er her gengivet i den oprindelige ordlyd, dog har redaktøren indsat mellemrubrikker for … Læs mere

Staldmester og ledelse af Den kgl. Stald-Etat

Niels Randløv. Evan Foto.

Hofmarskallen er chef for Den kongelige Stald-Etat på Christiansborg, mens staldmesteren er den daglige leder i Stalden. Men sådan har det ikke altid været. Frem til 1952 havde staldmesteren titel af kongelig staldmester og var samtidig chef for Stald-Etaten. Ifølge Hof- og … Læs mere