Hvid rustvogn til børn, jomfruer og uskyldige

Holger Drachmanns ligtog 1908

Døden og sorg er ofte forbundet med farven sort. Hestetrukne rustvogne var sorte, men omkring 1900 begyndte man i Danmark også at køre med hvide rustvogne og endog hvide heste og hvidt seletøj til begravelser.

Hestedrosker i Aalborg 1945

Hestedroske i Aalborg 1945

Under 2. verdenskrig opstod der hurtigt mangel brændstof og bildæk. Privatbilisme blev forbudt, og hyrevognene blev reduceret stærkt i antal. I 1945 anskaffede vognmændene Chr. Faurskov Larsen og Aksel Kragh Jensen heste og vogne og begyndte at køre med hestedrosker.