Daumontvognen fra Fife

Opdateret 17. juni 2021

Daumontvognen fra Fife er den kongelige vogn, som blev anvendt ved kørslen over den gamle grænse ved Frederikshøj i Sønderjylland i forbindelse med genforeningen i 1920 og igen ved genforeningsfesten i 2021.

I 1907 introducerede det danske kongehus kørsel à la d’Aumont, hvilket vil sige, at vognen bliver kørt af en eller flere ryttere på de nærmer (venstre) heste i stedet for en kusk på vognen. Til denne nye forspændingstype købte Den kgl. Stald-Etat allerede i slutningen af 1906 en ny daumontvogn hos vognfabrikant Neuss i Berlin.

Men samtidig med købet af den nye vogn lod man hos N. Larsens Vognfabrikker i København en ældre wienervogn bygge om til kørsel à la d’Aumont. Wienervognen var oprindeligt bygget i 1864 hos hofvognfabrikant Henry Fife i København og var forsynet med aftagelig kuskebuk, kaleche og bagbuk (lakajsæde).

Ud over, at vognen kaldes daumontvogn, er der tale om vogntypen barouche.

Registrering af wienervognen i “Inventariet ved Hans Majestæt Kong Chr. d. IXdes Stald-Etat 1906”. Den kgl. Stald-Etats arkiv. Vognen havde da blåt indtræk, aftagelig kuskebuk og lakajsæde bagest.
Bilag fra N. Larsens Vognfabrikker, der viser, at den gamle wienervogn blev ombygget hos N. Larsen i København. Bilag i Den kgl. Stald-Etats arkiv.
Registrering af daumontvognen fra Fife i “Inventarieregnskab for Den Kongelige Stald-Etat for Tiden fra den 1. Juni 1906 til den 31. Marts 1909”. Den kgl. Stald-Etats arkiv.
I 1907 købte Den kgl. Stald-Etat en ekstra daumontsadel hos det københavnske sadelmagerfirma Brdr. Dahlmann, der gennem mange år leverede sadel- og seletøj til Stald-Etaten. Kopi af bilag i Den kgl. Stald-Etats arkiv.
Kørsel à la d’Aumont kræver en speciel, buet vognstang, der giver plads til rytterens højre ben. 15. april 1907 fik Stald-Etaten leveret fire nye stænger med nye beslag og læderbetræk. Fortegnelse over udførte Vognreparationer 1894-1921. Den kgl. Stalds arkiv.
Kusk Henrik Steinmann ved daumontvognen fra Fife
Kusk Henrik Steinmann i daumontrytterens uniform ved daumontvognen fra Fife. Her udstillet i Den kgl. Stald på Christiansborg. Foto: Jesper Clausen.

Daumontvognen fra Fife i detaljer

Fotos: Den kongelige Stald-Etat, 2021

Eksempler på brug af daumontvognen fra Fife

En af de første gange daumontvognen fra Fife var i brug, var ved den årlige hærmønstring – den såkaldte kongerevue – på Blegdamsfælled i 1907. Her kørte man ligeledes med vognen fra Neuss. Den 6. oktober 1907 berettede Dagens nyheder om kørslen:

“Næppe var Kongen og hans Stab passeret, førend Opmærksomheden blev henledet paa den store Vognkortège, der fulgte efter. De to forreste Vogne var med Forridere og Forspand a la Daumont. I den ene kørte Dronning Louise sammen med Prinsesserne Thyra og Dagmar samt Prins Gustav; i den anden Kejserinde Dagmar, Dronning Alexandra med Prinsesserne Victoria og Marie. Bag Dronning Louises Vogn red Staldmester, Grev Frijs; bag Kejserindens Vogn red en russisk Officer. De kongelige Damer bar alle lyse Toiletter; selv Kejserinden havde en lysegraa Kaabe med Silkebroderier over sig. Efter disse to Vogne fulgte Kronprinsesse Alexandrine med Prinserne Frederik og Knud; Resten af Kortègen, der afsluttedes af ridende Officerer, optoges af Herskabernes Følge.”.

Ved kongerevueen i 1907 kørte man med to daumontvogne. Til venstre ses daumontvognen fra Neuss med dronning Louise, prinsesserne Thyra og Dagmar samt prins Gustav. Til højre ses daumontvognen fra Fife med dronning Alexandra og kejserinde Dagmar i bagsædet. I forsædet sidder prinsesserne Victoria og Marie. Kejserindens livkosak med den markante russiske uniform ses på tjenersædet. Avisfoto: Dagens Nyheder, 6. oktober 1907.

Det svenske kongepars besøg 1908

På kong Frederik 8.s 65-års fødselsdag den 3. juni 1908 ankom det svenske kongepar på besøg i København. Avisen Dannebrog berettede den 4. juni 1908 om kørslen fra banegården til Amalienborg:

“I første Vogn med Firspand à la Daumont med Forridere og Lakajer paa Bagsædet sad de to Konger, Kronprinsen og Prins Hans. Staldmester, Grev Frijs, i rød Kjole, hvide Ridebenklæder og Lakridestøvler, svang sig i det samme til Hest og red hen paa Siden af Kongevognen, medens en Afdeling af Husarerne blev revet ud af den Ro, der i tre Kvarter havde hvilet over dem, med skingrende Kommandoraab fra Premierløjtnant Jøhnke. Med raslende Ridetøj og muntre Hovslag sluttede Husarerne sig til Kongevognen.
Derpaa kom Dronningerne og Kronprinsesse Alexandrine i næste Vogn, ligeledes med Firspand og Forridere og med Husareskorte, og i de følgende Vogne kørte de yngre Medlemmer af Kongefamilien.”

Tegning i avisen Dannebrog, 4. juni 1908, s. 3.

Det norske kongepars besøg i 1913

Den 11. juni 1913 ankom det norske kongepar og kronprins Olav på officielt besøg i Danmark. På billedet kører kongerne Håkon 7. og Christian 10. fra banegården til Amalienborg i daumontvognen fra Neuss. Dronningerne Maud og Alexandrine samt kronprins Olav følger efter i daumontvognen fra Fife. Begge køretøjer var forspændt med 4-spand à la daumont. Foto: Fyens Stiftstidende, 12. juni 1913, s. 1
Den norske dronning Maud (t.v.), den danske dronning Alexandrine og den norske kronprins Olav i daumontvognen fra Fife i forbindelse med det norske kongepars besøg i 1913. Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Det mecklenborgske storhertugpars besøg 1913

Den 18. juni 1913 ankom det mecklenborgske storhertugpar på officielt besøg i København. Ved banegården blev storhertugparret modtaget af det danske kongepar. Storhertugen og kongen kørte til Amalienborg i daumontvognen fra Neuss, mens storhertuginden og dronningen fulgte efter i daumontvognen fra Fife. Samme dag berettede Nationaltidende om kørslen fra banegården:

“Bortkørslen skete, som ved de tidligere Fyrstebesøg, i aabne Galavogne med Forridere og Forspand à la Daumont. Hs. Maj. Kongen og Storhertugen tog plads i den første Vogn, der eskorteredes af General Lembcke og Chefen for Adjudantstaben, Oberst Kauffmann. Husareskorten, der holdt rede, under Ritmester Willemoes Kommando, svingede ud og satte sig i Spidsen for Kortègen. Efter Hds. Maj. Dronningens og Storhertuginde Alexandras Vogn red Staldmester Grev Frijs og den jourhavende Adjudant. Eskortens 2. Halvdel sluttede op efter Vognene. Efter dem fulgte det tyske Gesandtskab, Storhertugparrets Følge samt de attacherede danske Honoratiores. Paa Vejen gennem Byen hilstes Kongeparret og dets Gæster ærbødigt.”

Storhertuginde Alexandra (t.v.) og dronning Alexandrine kører bort fra banegården i København. Kvinderne kørte i daumontvognen fra Fife, mens storhertug Friedrich Franz 4. og kong Christian 10. kørte forrest i daumontvognen fra Neuss. Foto: Nationaltidende, 18. juni 1913, 2. udgave, s. 1

Genforeningen 1920

Ved Genforeningen i 1920 var de kongelige heste opstaldet på Dalhavegaard. Her ses daumontvognen fra Fife på vej fra gården til Taps for at hente dronning Alexandrine og prinsesserne. Foto: Kolding Stadsarkiv.
Ved kongens grænseridt på den hvide hest i forbindelse med genforeningen i 1920 kørte dronning Alexandrine og prinsesserne Thyra og Dagmar i daumontvognen fra Fife. Foto: Kolding Stadsarkiv.
Den kongelige familie modtages ved Frederikshøj i Tyrstrup 10. juli 1920 i anledning af Genforeningen. Dronning Alexandrine og prinsesserne Thyra og Dagmar kørte i daumontvognen fra Fife. Foto: Museum Sønderjyllands Mediearkiv.
Genforeningen 1920. Dronning Alexandrine og prinsesserne Thyra og Dagmar kører gennem Christiansfeld, hvor de netop passerer Sæbehuset i Kongensgade. Foto: Alfred Frankl, Museum Sønderjyllands Mediearkiv.

Læs også om kong Christian 10.s ridt på den hvide hest via linket her.

Det italienske kongepars besøg i 1922

Ved det italienske kongepars besøg i København 21.-23. juni 1922 kørte dronningerne a la demi d’Aumont i daumontvognen fra Fife. Foto: Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Ved det italienske kongepars besøg i København 21.-23. juni 1922 kørte dronning Elena og dronning Alexandrine i daumontvognen fra Fife. Kong Viktor Emaniel, kong Christian 10. samt kronprins Frederik kørte i daumontvognen fra Neuss. Foto: Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Det hollandske regentpars besøg i 1922

Dronning Alexandrine og den hollandske prinsgemal Hendrik kørte i daumontvognen fra Fife. Dronning Wilhelmina og kong Christian 10. kørte foran i daumontvognen fra Neuss. Foto: Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Se film fra det hollandske regentpars besøg og køreturen via linket her. I filmen ser man to daumontvogne. Først kører dronning Wilhelmina og kong Christian 10. i vognen fra Neuss, og herefter ser man dronning Alexandrine og den hollandske prinsgemal Hendrik køre i daumontvognen fra Fife.

Det svenske kongepars besøg i 1952

Svensk statsbesøg i 1952
Ved det svenske kongepars statsbesøg i Danmark i marts 1952 kørte kongerne, Gustaf 6. Adolf og Frederik 9. forrest i en daumontvogn bygget af Henry Fife. Dronning Louise af Sverige og dronning Ingrid fulgte efter i daumontvognen fra Neuss. Foto: Billedcentralen Politikens Presse Foto, Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Det islandske præsidentpars besøg i 1954

Ved det islandske statsbesøg i Danmark 5.-7. april 1954 kørte kong Frederik 9. og den islandske præsident Ásgeir Ásgeirsson i daumontvognen fra Fife. Dronning Ingrid og præsidentfruen, Dora Þórhalsdóttir kørte i daumontvognen fra Neuss.
Se foto fra Aftenbladet i Det kgl. Biblioteks billedsamling via linket her.

Det franske præsidentpars besøg i 1955

Ved det franske præsidentpars besøg i 1955 kørte kong Frederik 9. og præsident René Coty i daumontvognen fra Fife. Dronning Ingrid og præsidentfrue Germaine Coty kørte i daumontvognen fra Neuss.
Se foto i Det kgl. Biblioteks billedsamling via linket her.

Britisk statsbesøg 1979

Daumontvognen fra Fife med firspand og to forridere holder klar på Nordre Toldbod i København ved det britiske statsbesøg i 1979. På nærmer stanghest ses biløber Jørgen Konge og på nærmer forløber kusk Erik Kofoed. Nærmer forrider er Mogens Andersen og fjermer er John Bendtsen. Foto. Forsvarsgalleriet.
Dronning Margrethe og dronning Elisabeth i daumontvognen fra Fife ved det britiske statsbesøg i 1979. På lakajsædet ses to jægere. Fra venstre Henning Madsen og Hans Jacobsen. Foto: Forsvarsgalleriet.

Det spanske statsbesøg 1980

Ved det spanske statsbesøg i 1980 kørte dronning Margrethe og kong Juan Carlos i daumontvognen fra Fife. På lakajsædet ses to jægere. Fra venstre Henning Madsen og Hans Jacobsen. Foto Forsvarsgalleriet.

Dronning Ingrids 50-års jubilæum 1985

Kongefamilien i daumontvogn ved dronning Ingrids 50-års jubilæum i 1985
Lørdag den 25. maj 1985 var det 50 år siden, at dronning Ingrid kom til Danmark. Dronning Ingrid, dronning Margrethe, prins Henrik og den 17-årige kronprins Frederik kørte i daumontvognen i Gråsten, hvor dronning Ingrid havde valgt at fejre sin 50-års dag som dansker. Biløber John Bendtsen sidder på lakajsædet. Foto: Gråsten Kommune/Lokalhistorisk Arkiv Graasten.
Dronning Ingrids 50-års jubilæum 1985. Foto: Museum Sønderjyllands Mediearkiv.

Kronprins Frederiks 18-års fødselsdag 1986

Ved kronprins Frederiks 18-års fødselsdag den 26. maj 1986 deltog kronprinsen for første gang i statsråd. Efterfølgende kørte han og dronningen i daumontvognen fra Fife til Amalienborg og den traditionelle hyldest på balkonen.
Se arkivvideo fra køreturen via linket til Danmarks Radio her.

Regentparrets sølvbryllup 1992

I anledning af Regentparrets sølvbryllup den 10. juni 1992 kørte sølvbrudeparret i daumontvognen fra Fife. Helt enestående blev vognen da kørt med 8-spand à la daumont og med to forridere.

Officielt besøg fra Japan 1998

Det japanske kejserpars officielle besøg i Danmark i 1998 blev indledt med karetkørsel i København tirsdag den 2. juni 1998, hvor kejser Akihito og dronning Margrethe kørte i daumontvognen fra Fife.

Dronning Margrethes 60-års fødselsdag 2000

I anledning af dronning Margrethes 60-års fødselsdag 16. april 2000 kørte regentparret fra Christian 9.s palæ til Københavns rådhus i daumontvognen fra Fife. Det var første gang, vognen blev anvendt siden det japanske besøg i 1998. Forspændingen var 6-spand à la daumont og to forridere.

Storhertugparret af Luxemburgs besøg i 2003

I anledning af storhertugparret af Luxemburgs tredages officielle besøg i oktober 2003 kørte storhertug Henri og dronning Margrethe den 22. oktober i daumontvognen fra Fife fra Amalienborg til Københavns rådhus. Vognen blev kørt med firspand à la daumont og med to forridere. Storhertuginde Maria-Teresa og prins Henrik fulgte efter i en landauer med firspand.

Ved storhertugparret af Luxemburgs officielle besøg i 2003 kørte storhertug Henri og dronning Margrethe i daumontvognen fra Fife. Som forridere ses biløber Henrik Steinmann (t.v.) og biløber Jørgen Konge. Biløber Poul Erik Petersen (forrest) og livkusk Jens Christiansen kører vognen med firspand à la daumont. Foto: Jesper Clausen.
Efter turen med storhertug Henri og dronning Margrethe er daumontvognen her på vej tilbage til Den kgl. Stald på Christiansborg. Foto: Jesper Clausen.

Dronning Margrethes 70-års fødselsdag 2010

I anledning af H.M. Dronning Margrethes 70-års fødselsdag den 16. april 2010 blev Majestæten og Prinsgemalen kørt med seksspand à la d’Aumont fra Amalienborg til Københavns Rådhus. På det forreste spand heste ses biløber Henrik Steinmann, herefter kusk Erik Kofoed og tættest ved vognen livkusk Poul Erik Petersen. Yderst til venstre ses staldmester Michael Mentz i sort frakke. Foto: Jesper Clausen.

Dronning Margrethes 75-års fødselsdag 2015

I anledning af dronning Margrethes 75-års fødselsdag den 16. april 2015 kørte dronningen og kronprinsparret i daumontvognen fra Fife. Forrest rider biløber Henrik Steinmann og herefter livkusk Poul Erik Pedersen. Samme ekvipage blev anvendt i forbindelse med fejring af Majestæten i Aarhus 8. april 2015. Foto: Per Brunsgård.
Dronning Margrethes 75-års fødselsdag i 2015. På hesten ses livkusk Poul Erik Pedersen. Foto: Per Brunsgård.

Den kgl. Stald-Etats 325-års jubilæum 2015

Daumontvognen fra Fife var med i opvisning på Christiansborg Ridebane i anledning af Den kgl. Stald-Etats 325-års jubilæum, der blev markeret den 26. september 2015. Vognen var forspændt à la demi daumont (2-spand) og blev kørt af kusk Henrik Steinmann. Mathilde Frederiksen, barselsvikar i Den kgl. Stald, sidder bagest på vognen. Foto: Jesper Clausen.

Læs også om Vognfabrikant Henry Fife via linket her.

Daumontvognen fra Fife med firspand og to forryttere på Christiansborg – klar til dronning Margrethes 75-års fødselsdag den 16. april 2015. Foto: Jesper Clausen.

Genforeningsfesten 13. juni 2021

Den kongelige ekvipage holder klar i Christiansfeld den 13. juni 2021. Som forridere ses fra venstre biløber Kristiane Zøllner og biløber Ole Mortensen. Daumontvognen fra Henry Fife køres af kusk Henrik Steinmann (forrest) og livkusk Poul Erik Petersen. Til fods ser man fra venstre staldmester Niels Randløv, biløber Petter Jonasson og biløber Christian Hansen. Foto: Jesper Clausen.
Den kongelige ekvipage passerer den gamle grænse ved Frederikshøj, hvor den københavnske tegnestue A–A Collectives nyfortolkning af æresporten fra 1920 er rejst. Som forridere ses fra venstre biløber Kristiane Zøllner og biløber Ole Mortensen. Kusk Henrik Steinmann (forrest) og livkusk Poul Erik Petersen kører vognen à la d’Aumont. På lakajsædet aner man fra venstre livrist Lars Husted og biløber Petter Jonasson. Foto: Frank Cilius.
Dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Christian kører i daumontvognen fra Fife. På lakajsædet ser man fra venstre livrist Lars Husted og biløber Petter Jonasson. Foto: Frank Cilius.
Dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Christian i daumontvognen. På lakajsædet sidder fra venstre livrist Lars Husted og biløber Petter Jonasson. Foto Jørgen Konge.