Kuglepost bygget på kongelig karet i 1935

Den 6. marts 1920 var der offentlig auktion i Den kongelige Stald-Etat i ridehuset på Christiansborg. Her solgte Stald-Etaten blandt andet overskud af kareter, landauere, kaner og andre køretøjer. Et par hundrede mennesker var mødt frem til auktionen – herunder også bestyrelsen for det dengang kun tre år gamle Næstved Museum. De var kommet for at byde på en af de kongelige gallakareter, som havde tilhørt Frederik 7. og grevinde Danner.

I 1920 var bilerne ved at vinde indpas, og mange satsede mere på dem end på hestekøretøjer. Priserne på de kongelige køretøjer blev derfor lave. Men især gallakareterne, der ikke var så brugbare for menigmand, blev solgt uhørt billigt. Det lykkedes derfor Næstved Museum at erhverve kareten for kun 530 kr. – et beløb der i følge Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks vil svare til ca. 12.000 kr. i 2020.

I begyndelsen voldte kareten museet pladsproblemer, for man havde endnu ikke etableret museumsmagasiner. Hans Hansen, der var medlem af bestyrelsen, tilbød derfor at huse det store køretøj på sin gård Ellekildegaard i Næstelsø.

Ifølge sønnen, Poul Hansens erindringer benyttede ungdommen på gården i de følgende år kareten til ture i området. Man spændte to af gårdens kraftige heste for kareten, og fyldte den med en halv snes unge – to unge mænd på bukken, to bagpå og resten sammen med alle pigerne inde i kareten.

Gallakareten blev købt af Næstved Museum i 1920 ved en auktion i Den kongelige Stald.
Gallakareten blev købt af Næstved Museum i 1920 ved en auktion i Den kongelige Stald. Her er kareten fotograferet foran Ellekildegaard. På døren ser man tydeligt det kongelige våben. Foto: Poul Hansen, Ellekildegaard, NæstvedArkiverne.

Kareten bliver til kuglepost i 1935

Omkring 1935 var der angiveligt ikke længere plads til den kongelige karet på Ellekildegaard, så museets bestyrelse besluttede at opgive køretøjet. Drømmen om at bevare gallakareten brast.

I 1935 skulle Næstved fejre 800-års jubilæum, og man besluttede at lade kareten bygge om til en kuglepostvogn, som kunne deltage i festlighederne i forbindelse med byjubilæet.

Det er uklart, hvem der tog beslutningen om, at gallakareten skulle ofres til fordel for en kuglepostvogn. Vi ved dog, at det var postmester J. B. Nikolaisen i Næstved, der fostrede idéen om at lade en kuglepost køre i anledning af jubilæet.

Ombygning af kareten

Ombygningen af kareten blev foretaget af karetmager Poul Hansen og karetmagermester J. P. Jensen i dennes værksted i Ringstedgade 43, Næstved.

Det var en ganske enkel ombygning, hvor man fjernede gallabukdækkenet og erstattede karetfadingen med en nyfremstillet, ægformet postkugle.

Kuglen blev opbygget af en spinkel trækonstruktion, der var beklædt med lærred og spartlet op med gips. Hele den oprindelige undervogn med C-fjedre blev genanvendt, så kuglen kunne hænge i karetens kraftige læderremme fra fjedrene.

Vognen blev malet i den klassiske postgule farve med sorte stafferinger, og på kuglens låge blev Frederik 6.s kronede monogram med et posthorn under malet i sort og guld.

På kugleposten blev Frederik 6.s kronede monogram med posthorn malet.
På kugleposten blev malet Frederik 6.s kronede monogram med posthorn under. Foto: Hanna Nydahl, Postmuseum, Stockholm, 2021.

Landsudstilling med kuglepost

I anledning af 800-års jubilæet var der i perioden 15. juni til 14. juli 1935 arrangeret en landsudstilling i Næstved omfattende landbrug, handel, håndværk, industri, kunst, fiskeri, trafik, søfart m.m. På et 22 tdr. land stort område havde arkitekt Urban Hansen-Reistrup skabt en moderne udstillingsby med pavilloner.

Både udstillingskomitéen og arkitekten var interesserede i, at Post- og Telegrafvæsenet også skulle være repræsenteret i udstillingen, og der blev atableret et fint samarbejde. Postvæsenet fik stillet en 220 m2 stor bygning gratis til rådighed, hvor man kunne fortælle om postens udvikling gennem de seneste 100 år.

I den ene halvdel af bygningen indrettede man “Næstved Postcomtoir Anno 1835”, hvor man uden for vinduerne på et ni meter langt maleri rekonstruerede Næstved Torv 1835 med bl.a. diligencer, kugleposten og en postrytter. Som en virkningsfuld kontrast til dette indrettede man i den anden halvdel et moderne postkontor forsynet med alle moderne indretninger og maskiner.

På udstillingsområdet havde Post- og Telegrafvæsenet lavet en rekonstruktion af postkontoret i Næstved anno 1835. Nordisk Posttidskrift, nr. 12, december 1935.

Kugleposten vakte opsigt

Det, der dog i særlig grad vakte opsigt blandt publikum på udstillingen, var kugleposten, som én gang dagligt kørte post mellem udstillingens postkontor og hovedpostkontoret i Næstved. Vognen var forspændt to flotte skimler, og på bukken sad kusk og postillon i kopier af de oprindelige røde uniformer og hatte fra 1835.

Udstillingskomitéen ytrede ønske om, at kugleposten skulle køre flere gange dagligt, men for begivenheden trods alt ikke skulle blive for dagligdag, fastholdt man den oprindelige plan med én daglig tur. Dog blev der de sidste to dage kørt ekstrature.

Kugleposten holder foran Post- og Telegrafudstillingen på Landsudstillingen i Næstved 1935. Foto: Carl Christian Nielsen. NæstvedArkiverne.

Kugleposten kører Næstved-København t/r

Kuglepostens store popularitet blev ikke mindre af, at man den 4. juli lod den køre ad landevejen fra Næstved over Ringsted og Roskilde til København, hvor den ankom den 5. juli medbringende 34.000 breve og brevkort. Herefter returnerede ekvipagen over Køge og Haslev til Næstved med ankomst den 6. juli.

På turen blev kugleposten kørt af pensioneret overpostbud Ludvig Larsen med musikdirektør Eriksen som postillon og trompeter.

Kugleposten paa Langfart!
Og et nyt Stempel af Interesse for Frimærkesamlere.

En af de store Attraktioner ved Landsudstillingen i Næstved har været “Kugleposten”, der hver Dag ankommer til Udstillingens Postkontor.

Udstillingskomiteen har nu faaet Postvæsenets Tilladelse til at lade Kugleposten køre ad Landevejen fra Næstved til København over Ringsted og Roskilde og tilbage over Køge og Haslev, og – hvad mere er – der vil ved denne Lejlighed blive anvendt helt nye Kuglepoststempler, hvilket i høj Grad vil interessere alle vore Frimærkesamlere.

Det ved Udstillingens Aabning den 15. juni anvendte Stempel er allerede oppe i en Kurs af 2 Kr. pr. Stk.

For at lette Publikums Anskaffelse af Breve med disse Stempler, er der truffet den Aftale, at Adgangskort til Udstillingen – bestilt paa Udstillingens Kontor i Næstved inden 4. juli ved Indsendelse af 1 Kr. 15 Øre i Frimærker – vil blive tilsendt Liebhaverne i en Kuvert, hvis Frimærke stemples med det sjældne Stempel.

Sorø Amts Dagblad, 29. juni 1935.
Brevkort med kuglepostens stempel Næstved-København 1935.
Brevkort med kuglepostens stempel Næstved-København 1935. Foto: JF-Stamps, Odense.

Brev til borgmester og postgeneraldirektør

Overalt på landevejene og i byerne blev postvognen modtaget med stor begejstring, selvfølgelig ikke mindst i København. Ved ankomsten til Københavns Rådhus afleverede postillonen et brev fra Næstveds borgmester til Københavns borgmester P. J. Pedersen og overpræsident Johan Bülow. Ved Centralpostgården i København afleverede postillonen et brev til generaldirektøren for Post- og Telegrafvæsenet fra borgmesteren i Næstved. Brevet indeholdt en tak for den store hjælp og interesse, Post- og Telegrafvæsenet havde vist udstillingen i Næstved.

Kugleposten på film

Via nedenstående link kan du se ekvipagen køre i København.
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/kugleposten

Kugleposten kører fra Københavns Rådhus mod Næstved den 5. juli 1935. På bukken ses Ludvig Larsen som kusk og musikdirektør Eriksen som postillon. Foto: Helmer Lund-Hansen, Københavns Museum.
Kuglepost i København. Postkort tegnet af Ove Meier og udgivet af J. Chr. Olsens Kunstforlag.
Kuglepost i København. Postkort tegnet af Ove Meier og udgivet af J. Chr. Olsens Kunstforlag.

Kugleposten på Danmarksturné

Efter den store succes med kugleposten i Næstved og ikke mindst publikums enorme interesse for køretøjet på turen fra Næstved til København fik Post- og Telegrafvæsenet flere opfordringer til at lade den populære postvogn køre gennem Danmark fra København til Frederikshavn. Det blev vedtaget, og arbejdet gik nu i gang med praktisk planlægning af turen. Planerne fra Post- og Telegrafvæsenet ses nedenfor.

Skrivelse fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 16. august 1935.
Skrivelse fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 16. august 1935.
Skrivelse fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 21. august 1935.
Skrivelse fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 21. august 1935.
Køreplan for Kuglepostens tur fra København til Frederikshavn.
Køreplan for Kuglepostens tur fra København til Frederikshavn. Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet i august 1935.

Afgang fra København den 31. august 1935

Det blev et københavnsk transportfirma, der skulle stå for det praktiske i forbindelse med turen, heste mv. Man benyttede sig i stor grad af lokale vognmænd, og der blev skiftet kusk og heste 15 gange undervejs.

Postassistent Leo Frostholm blev hyret til at køre med på hele turen som postillon og hornblæser.

Den 31. august 1935 begyndte Danmarksturnéen fra Københavns Hovedpostkontor.

31. august 1935 rullede Kugleposten afsted på sin landsturné.
31. august 1935 rullede Kugleposten afsted på sin landsturné. Ruten gik fra Hovedpostkontoret i København over Sjælland, Fyn, Lillebæltsbroen, Kolding, Aarhus, Randers, Aalborg, Frederikshavn – en strækning på cirka 520 km. Foto: Postmuseum, Sverige.
Kugleposten overnattede i Gribsvad på Fyn den 3. september 1935. Leo Frostholm står som postillon ved siden af vognen. Foto: Louis Henry Thorvald Schouw, Aarup lokalhistoriske Arkiv.
Kugleposten på Vasebakken i Fredericia den 4. september 1935 på vej til Kolding.
Kugleposten på Vasebakken i Fredericia den 4. september 1935 på vej til Kolding. Foto: Postmuseum, Sverige.
Postkort fra Kuglepostens tur København-Frederikshavn i 1935. Forfatterens samling.
Postkort fra Kuglepostens tur København-Frederikshavn i 1935. Forfatterens samling.
Postkort fra Kuglepostens tur København-Frederikshavn 1935.
Bagside af postkort fra Kuglepostens tur København-Frederikshavn 1935. Poststemplet med Kuglepostens særstempel. Udgivet af Harlang & Toksvig. Forfatterens samling,
Kugleposten foran Viuf Kro den 5. september 1935. Lokal kusk og Leo Frostholm som postillon. Foto: Kolding Stadsarkiv.
Kugleposten holder foran Hotel Postgaarden i Mariager.
Kugleposten holder foran Hotel Postgaarden i Mariager, 10. september 1935. Foto: Postmuseum, Sverige.

Kuglepostens ankomst til Aalborg

Aalborg Stiftstidende fortalte levende om ekvipagens ankomst til Aalborg:

Med Hornfanfarer i Trav gennem Gaderne
I Gaar ved 18-Tiden stod Tusinder af Mennesker i Spalier langs Fortovene gennem Vejgaards Hovedstrøg og ventede på Kugleposten, dette Fortidens ejendommelige Postkøretøj, der fra 1817 til midt i forrige Aarhundrede kørte paa Landevejene i Danmark og Hertugdømmerne og nu gør Rejsen Danmark rundt som Propaganda for vort udmærkede Postvæsen efter at den i Sommer har virket paa Næstvedudstillingen.

Kugleposten kom Kl. 18 rullende ind ad Hadsundvej. Postillonen truttede en Hornfanfare, og Borgerne strømmede til Døre og Vinduer ganske som de gjorde dengang, da Kugleposten bragte Nyhederne fra den store Verden til Aalborg to Gange om Ugen.

Det mærkelige, gule Køretøj vakte mægtig Opsigt, og op over en hundredtallig Sværm af Cyklister knejsede Kusken strunk som Postillonen med Hornet paa den høje Buk. Deres høje Hat og røde Kappe satte Liv i Gadebilledet. Trængselen var voldsom i Kuglepostens Kølvand, men intet hindrede de velnærede Gangeres Luntetrav til Vejgaard Posthus, hvor de første Postsække blev taget paa Vognen. Gennem Østerbro steg Trængselen, og medens Postillonen modtog Postsækkene ved Østerbro Posthus, fik Tilskuerne Lejlighed til at betragte Kugleposten paa nært Hold. Det er en firhjulet Kariol med en Fadding af Form som en Kugle eller maaske snarere som et Æg hængt op i Læderremme. Kuglen har paa Siden en Lem, gennem hvilken Postsækkene kastes ind, og ovenpaa er den beslaaet med Pigge, som forhindrer Postillonen og Kusken i at tage Passagerer med.

Gennem Algade og Østeraagade kørte Kugleposten en Omgang ned over Nytorv, hvorpaa den gjorde en Tur gennem Boulevarden for at slutte Indtoget ved Aalborg Posthus. Her stod Postmester Gottlieb i Spidsen for en Snes røde Postbude parat til at modtage Kugleposten, hvis Indhold blev opbevaret paa Posthuset Natten over. Den gule Kariol satte sig atter i Bevægelse, denne Gang til Kjellerupsgade, hvor den “staldede op” for Natten i Aalborg ny Vognmandsforretning.

Det var den 70-aarige Vognmand Nielsen, Terndrup, populært kaldet “Niels Bødker”, som i Gaar var Kusk. Han er netop som Kuske var i hans Barndom, dejlig rødmosset med graa, hyggelige Bakkenbarter, og i det hele et Billede paa Sindighed og Paalidelighed.
I Formiddags matte “Niels Bødker” af med den fine Stads, idet han blev afløst af Kusk Ejnar Petersen fra Aalborg ny Vognmandsforretning. Petersen er en yngre Mand og tager sig godt ud i den røde Kappe, men den gamle Hat er en Kende for stor. Han maatte have flere Eksemplarer af Aalborg Stiftstidende indenfor Svederemmen, for at Hatten kunde sidde flot. Man kørte derefter under mægtig Interesse navnlig fra Ungdommens Side en Præsentationstur gennem Aalborgs og Nørresundbys Gader forspændt friske Heste. Hele

Turen varede et Par Timer og sluttede ved Aalborg Posthus, hvorfra Rejsen nordenfjords blev paabegyndt. Det første Stoppested er Nørresundby Posthus. Efter at have modtaget Posten rullede Kugleposten Kl. 14.30 ud af Nørresundby paa Vej til Brønderslev.

4000 Postsager fra Aalborg i Morges
I Vejgaard Postkontor var der indleveret ca. 100 Postsager til Kugleposten, hvis Postillon igen fik udleveret Postsæk i Østerbro Postkontor; men hvor mange Postsager, der af Publikum er blevet lagt i den særskilte Kasse til Kuglepostforsendelse, kan man ikke oplyse paa Kontoret, da Kassen er blevet tømt fra Hovedpostkontoret. Paa Aalborg Postkontor oplyser man, at der ved 9-Tiden i Formiddags var ca. 4000 Postsager ti Kugleposten, men man ventede langt flere op ad Dagen. Ved samme Tid var der paa Nørresundby Posthus et halvt Hundrede Postsager, der skulde med Kugleposten, saa Læsset bliver anseligt.

Den pæne Postillon, som truttede saa montert i Hornet, er Postassistent Frostholm, København. Han har gjort hele Turen med og er ikke som Kusken og Hestene blevet afløst undervejs.
– Det har været en storartet Rejse, en vældig og dejlig Oplevelse, siger Hr. Frostholm. Vi har ikke haft et eneste Uheld, og baade Ankomst- og Afgangstider er blevet overholdt præcis. Jeg tror ogsaa Publikum har været glade for Vognen, det er et Stykke Kulturhistorie. Da vi kom til Terndrup, skulde man tro, det var Kongebesøg, Beboerne ventede, saa stor Opmærksomhed viste de Køretøjet, der blev behængt med Blomster. I Morgen slutter Turen i Frederikshavn.
– Hvad saa med Kugleposten?
– Den bliver staaende i Frederikshavn Vinteren over. Til Foraaret skal den til Sverige som en Gave fra det danske Postvæsen til det svenske Postvæsen, som fejrer 300 Aars Jubilæum.
– Findes der flere Kuglepostvogne i Danmark?
– Nej, desværre. Denne er en Kopi af den rigtige gamle Vogn, men end ikke i Postmuseet i København har vi en gammel Vogn bevaret, men kun en Kugle.

Aalborg Stiftstidende, 11. september 1935, s. 7

Kugleposten opmagasineres i Frederikshavn

Kugleposten nær Frederikshavn
Kugleposten nær Frederikshavn. Foto: Nordjyllands Kystmuseum.

Kugleposten
ankom til Frederikshavn i Aftes Kl. 19.08 og svingede under Hornfanfare op foran Postkontoret, hvor den modtoges af Overpostinspektør Jacob Andersen, Aarhus, Postmester Petersen, Frederikshavn, og samtlige By- og Landpostbude.
Pladsen foran Posthuset var tæt pakket med Mennesker, der interesseret fulgte Begivenhedernes Gang og tog det ejendommelige Køretøj og de maleriske Postilloner i Øjesyn.

Der var her indleveret 1500 Breve til Besørgelse med Kugleposten til den gennemsnitlig Franko af 30 Øre. Fra Postkontoret fortsatte Køretøjet videre gennem Byen ned til Havnen, hvor det vil blive opmagasineret paa Toldbodens Jernbanepakhus indtil Foraaret. Postillonen, Postassistent Frostholm, København, returnerede herfra til København. Han havde gjort hele Turen med siden Starten 31. august, medens Kuske og Heste er skiftet undervejs, sidst i Aalborg og Hjørring.

Vendsyssel Tidende, Hjørring, 13. september 1935, s. 6

Kugleposten gav Overskud
Den faar Plads paa Sveriges Postmuseum
I Torsdags Eftermiddags naaede den populære Kuglepost til foreløbige Maal, Frederikshavn. Den havde Sukces til det sidste, og den har givet Postvæsenet et net Overskud. Der er i alt paa Tournéen gennem Landet indleveret godt 50.000 Breve og Kort til Stempling med det særlige Kuglepoststempel. De 50.000 Brevskaber har gennemsnitlig været frankeret med 20 Øre, hvilket giver en Indtægt af ca. 10.000 Kr. Driftsudgifterne har været ca. 2000 Kr., og der bliver saaledes ca. 8000 Kr. i Fortjeneste – foruden den straalende Reklame for Postvæsenet, Turen har været.
Til Foraaret sendes Kugleposten med den nye Rutebaad fra Frederikshavn til Gøteborg. Herfra skal den gøre Turen til Stockholm for at blive overrakt det svenske Postvæsen som Gave til dets 300 Aars Fødselsdag. Vognens endelige Plads vil blive det svenske Postmuseum.

Løgstør Avis, 14. september 1935, s. 1

Postillon Leo Frostholm fortæller om turen København-Frederikshavn

Med Kugleposten gennem Danmark

Af Assistent i Post- og Telegrafvæsenet Leo Frostholm

Den 31. August 1935 rullede den fra Næstveds Jubilæumsudstilling kendte Kuglepost afsted paa sin Landstourné. Ruten gik fra København over Sjælland, Fyn (Odense), Lillebælts-Broen, Kolding, Aarhus, Randers, Aalborg til Frederikshavn, en strækning paa cirka 520 km. Turen var beregnet til at skulle køres paa 12 Dage med et Ophold i Aarhus paa 2½ Dag, og Køreplanens Tilrettelæggelse var saa god, at dens Tider kunde overholdes til Punkt og Prikke.

Turen blev i enhver Henseende en Succes. Den forløb uden Uheld af nogen Art, og overalt var Publikums Interesse for den stor.

Der gjordes Ophold ved samtlige Postkontorer paa Ruten, og overalt var der store Mængder af Breve og Brevkort, som skulde “kuglepostbefordres”. Publikum overalt i Landet havde en Uges Tid forud haft Lejlighed til at indlevere deres Forsendelser og havde i vid Udstrækning benyttet sig deraf, men det var dog alle Steder Kuglepostens Ankomst, der bevirkede det “store Ryk”.

Der blev ialt befordret godt 67.000 Brevforsendelser, og mange af Forsendelserne var overfrankerede, saa Gennemsnitsfrankoen laa omkring 19 Øre.

Der var til Lejligheden fremstillet et særligt Brevkort med Billede af en af Postvæsenets moderne Motorcykler paa Baggrund af en Tegning af Kuglepostvognen. Dette Brevkort udleveredes Gratis til Publikum og blev i udstrakt Grad anvendt til Kugleposthilsener.

Samtlige Forsendelser blev stemplet med det særlige til Lejligheden fremstillede Kuglepoststempel.

Transporten var overdraget i Entreprise til et københavnsk Transportfirma, og der blev udskiftet Kusk og Heste 15 Gange undervejs.

Jeg havde den Glæde at gøre hele Turen med som Postillon. Uniform og Hatte var Kopier af Datidens Postillon-Uniformer, og Hornet, jeg blæste Postsignalerne paa, har til daglig sin Plads paa Postmuseet i København.

Der var overalt gjort et stort Forhaandsarbejde af Cheferne og Personalet paa de forskellige Postkontorer, Kugleposten skulde passere, og ogsaa den stedlige Presses Meddelelser havde vakt Publikums Interesse i høj Grad, saaledes at der overalt, hvor Kugleposten kom frem, mødte store Mængder af Tilskuere frem.

Under Opholdet i Aarhus deltog Kugleposten som Led i Journalistforbundets Rundskuefestligheder.

Ved Ankomsten til Aarhus blev Kugleposten modtaget af 10 store gule Postautomobiler, som sluttede op bag den og dannede Eskorte paa Køreturen gennem den jyske Hovedstad. Det imponerende Vogntog vakte selvsagt meget stor Opsigt og Begejstring. Pladsen foran Hovedpostkontoret var sort af Mennesker, og der blev banet Vej for os af cirka 80 røde Postbude.

Postvæsenets Farver, Rødt og Gult, tog sig storartet ud i den gnistrende Sensommersol.

De følgende to Dage kørte Kugleposten Præsentationskørsel i Aarhus og dens Forstæder, og den blev utvivlsomt betragtet som en af Rundskuets store Attraktioner. Under Præsentationskørselen besørgede vi Udvekslingen af Kuglepostforsendelser mellem Hovedpostkontoret og Filialpostkontorerne, og vi tømte de særlige Kuglepostbrevkasser, der var ophængt flere Steder i Byen.

I adskillige af Byerne, som Kugleposten passerede, havde Opholdet ligefrem Karakter af Folkefest.

I Randers fik vi overrakt store Blomsterbuketter. Den ene af disse var dekoreret med Baand i Postvæsenets Farver, og der medfulgte et Brev med følgende Indhold:

“Kære Kuglepost!
Velkommen til Niels Ebbesens By. Bring en Hilsen med til Generaldirektøren for det Kgl. danske Postvæsen og sig, at vi ikke vil af med vore røde Postbude. De lyser op i Landskabet, og vi kan slet ikke undvære vore søde Postbude.
Flere Randers Damer.”

Saavel i Byerne som paa Landet afbrød Skolerne Undervisningen, mens vi kørte forbi. Børnene marcherede op udenfor Skolebygningerne for rigtig at betragte det Stykke Kulturhistorie, der rullede forbi.

Flere Steder sang Børnene den gamle danske Postillonvise “Vor gamle Karo holdt en Støj, da Vognen holdt for Døren“. Alt i alt kan det vist siges, at Postvæsenet ved at efterkomme de forskellige Opfordringer, der dannede Grundlag for Kuglepostfærden, foruden et økonomisk Udbytte og en virkningsfuld Propaganda har opnaaet at styrke det hjertelige Forhold, der hersker mellem Publikum og dets “røde Venner”.

Leo Frostholm.

Nordisk Posttidskrift nr. 12, december 1935

Kugleposten foræres til Svensk Postmuseum som 300-års jubilæumsgave

Med billeder, postkort og uddrag fra samtidige aviser fortælles kort om kuglepostens tur fra Frederikshavn til Stockholm.

Efter den i saavel økonomisk Henseende, som hvad angaar Publikums levende Interesse skabte Succes, opstod indenfor den danske Poststyrelse Tanken om at skænke det ejendommelige Køretøj til Svensk Postmuseum i Stockholm saaledes, at det i Begyndelsen af næste Aar, da det svenske Postvæsen jo fejrer sit 300-Aars Jubilæum, befordres fra Frederikshavn til Göteborg og derfra rimeligvis vil blive fremført af svensk Postillon, ledsaget af dansk Hornblæser og under danske Hornsignaler ad Landevejen til Stockholm.

Den svenske Poststyrelse er gaaet ind paa den saaledes fremsatte Tanke, og det er da Meningen, at Overførslen af Vognen til Göteborg skal foregaa den 15. Maj næste Aar. Paa denne dag vil den gamle svenske Damper “Najaden”, der i de sidste Aar har udført Sejladsen mellem Frederikshavn og Göteborg, blive afløst af det i Øjeblikket under Bygning værende store og tidssvarende Diesel-Motorskib, der i øvrigt vil blive opkaldt efter og døbt af en højtstaaende Person, hvis Popularitet i de to Lande alene gennem Navnet ventes at ville komme den ny Forbindelse mellem Sverige og Jylland til Gode.
Red.

Nordisk Posttidskrift nr. 12, december 1935

Kugleposten sendes til Sverige

Kuglepost-kort
Postvæsenet faar uden Tvivl en dundrende Succes paa Kugleposten med “Kronprinsessan Ingrid”. Hidtil, naar Kugleposten har været i Virksomhed – det er vist sket to Gange før – har det været overladt til Publikum selv at sørge for alt vedrørende det Kort eller Brev, der skulde sendes, men denne Gang har Postvæsenet fremstillet nogle smarte Postkort, hvor man paa dybblaa Bund ser det kridhvide Gøteborg Skib samt den historiske Kuglepost; da dette Kort bliver gratis udleveret paa Postkontorerne, tør man formode, at Kugleposten ikke paa langt nær vil kunne rumme alle de Forsendelser, der kommer. Det er en knippel Idé, Postvæsenet her har faaet.

Morsø Folkeblad, 24. juni 1936, s. 2
Kugleposten overføres til Sverige 1936 via S/S "Kronprinsessan Ingrid". Postkort.
Kugleposten overføres til Sverige 1936 via S/S “Kronprinsessan Ingrid”, Frederikshavn – Göteborg. Postkortet udgivet af Andreasen & Lachman blev udleveret gratis på postkontorerne. Forfatterens samling.
Notits om breve indlevering af breve til Kugleposten. Frederikshavns Avis, 27. juni 1936
Notits om indlevering af breve til Kugleposten. Frederikshavns Avis, 27. juni 1936, s. 5.

Kuglepostens Overlevering til de svenske Postvæsen

I Gaar Eftermiddags blev den gamle Kuglepost, som sidste Aar gjorde sin meget omtalte Rejse gennem Landet, og som har overvintret i Frederikshavn, afleveret til det svenske Postvæsen, til hvem det historiske Køretøj er skænket i anledning af 300-Aars Jubilæet.
Kugleposten foretog sin sidste Tur fra Frederikshavns Postkontor til Gøteborgdamperen med fuld Honnør; den røde Kusk styrede de vællige Gangere medens Postillonen blæste sine Signaler i Posthornet. Den piggede Kugle rummede 13.000 Breve og Kort, som efterhaanden er samlet fra hele Landet for at gøre Kuglepostens sidste Rejse med og forsynet med det særlige Kuglepoststempel af vende tilbage til Adressaterne, der vistnok væsentligst er Frimærkesamlere.

Kugleposten svingede op foran “Kronprinsessan Ingrid” og Overpostinspektør Jacob Andersen overgav Mindet fra det danske Postvæsens Fortid til en Repræsentant for det svenske Postvæsen. Postillonen blæste det sidste Signal, og Kugleposten bragtes ombord i Skibet for over Gøteborg at fortsætte til Stockholm.

Vendsyssel Tidende, Hjørring, 2. juli 1936, s. 6
Postkort afsendt fra Haderslev til Helsingfors i Finland til befordring med kugleposten via Frederikshavn-Göteborg-Stockholm.
Postkort afsendt fra Haderslev til Helsingfors i Finland til befordring med kugleposten via Frederikshavn-Göteborg-Stockholm. Postkortet måtte desværre returneres, da modtageren var død. Foto: JF-Stamps, Odense.

Kugleposten over Kattegat
Den blev i Gaar afsendt med “Kronprinsessen Ingrid”

Frederikshavn 1. Juli
Paa sin første Tur medførte “Kronprinsessan Ingrid” i Dag det danske Postvæsens Gave til det svenske Postmuseum. Overpostinspektør Jacob Andersen, Aarhus, ledsagede Kugleposten til Stockholm for der at overbringe den som Gave i Anledning af de svenske Postvæsens Jubilæum. Med Kugleposten følger desuden Postmester Nicolaisen, Næstved, der fik den gode idé at lade Kugleposten køre i Anledning af Næstved-Udstillingen.
I Gøteborg modtages de danske Postembedsmænd af Driftsdirektør Winquist og Postinspektør Billdt Lager, Stockholm. Disse Herrer følger med Kugleposten til Skövde, hvor Vognen indsættes i Stockholmstoget.

Under Køreturen fra Gøteborg til Skövde føres Vognen af en svensk Kusk og en dansk Hornblæser, og desuden følger en Diligence, der skal tage Brevposten, i alt 17.000 Kort og Breve.

Skagens Avis, 2. juli 1936, s. 2
Kuglepostens rute fra Göteborg til Stockholm 1936
Kort over Kuglepostens rute fra Göteborg til Stockholm 1936. Gengivet efter Svensk Trafiktidning, nr. 26, 1936.
Kugleposten gør ophold i Köping den 8. august 1936 på vej til Stockholm.
Kugleposten gør ophold i Köping den 8. juli 1936 på vej til Stockholm. Foto: Postmuseum, Sverige.
Den svenske postgeneraldirektør, Anders Örne, mødte Kuglepostvognen ved Bålsta og talte med den danske postillon Leo Frostholm.
Den svenske postgeneraldirektør, Anders Örne, mødte Kuglepostvognen ved Bålsta og talte med den danske postillon Leo Frostholm. Foto: Postmuseum, Stockholm.
Da kugleposten ankom til Stockholm den 12. juli 1936, var den forspændt fire heste.
Da kugleposten ankom til Stockholm den 12. juli 1936, var den forspændt fire heste. Her passerer ekvipagen pladsen Stureplan i det indre Stockholm. Foto: Postmuseum, Sverige.
Kugleposten blev modtaget ved en festlighed på Skansen i Stockholm den 12 juli 1936
Kugleposten blev modtaget ved en festlighed på Skansen i Stockholm den 12. juli 1936. Fra venstre: postillonerne, postassistent Leo Frostholm, Danmark og ekspeditionsvagt F. Malmkvist, Postmuseum Stockholm. Redaktør Sven Jerring, Sveriges Radio. Generaldirektør Anders Örne og initiativtageren, postmester J. B. Nikolaisen, Næstved. Foto: Postmuseum, Sverige.
I anledning af Frimærkets dag kørte Kugleposten i Stockholm 21.-23. februar 1945.
I anledning af Frimærkets dag kørte Kugleposten igen i Stockholm 21.-23. februar 1945. Foto: Postmuseum, Sverige.
I forbindelse med "Danske uger" blev kugleposten udstillet i Stockholm i 1964.
I forbindelse med “Danske uger” blev kugleposten udstillet i Hötorgscity, Stockholm den 9.-16. februar 1964. Foto: Yngve Hellström, Postmuseum, Sverige.

Kugleposten eksisterer endnu

Kugleposten fra 1935 eksisterer i 2021 endnu i det svenske postmuseum, hvor den står i museets magasin nær Stockholm. Nedenfor vises et ældre magasinfoto.

Selv om det er trist, at den kongelige karet ikke fik lov at overleve i Næstved Museum, så eksisterer kugleposten og dermed karetens undervogn dog fortsat.

Kugleposten på magasin i Sverige.
Ældre foto af kugleposten på magasin i Sverige. Foto: Postmuseum, Sverige.

Primære kilder

 • Nyt fra Næstved Museum, nr. 57, september 2002: Hansen, Palle Birk: Sagen om den forsvundne karet
 • Museums Posten, nr. 2, 1996: Jensen, Erik: Kuglepostvognen – en unik dansk opfindelse
 • Nordisk Posttidskrift, nr. 12, december 1935
 • Nordisk Filateli juni/juli 1992: Karlsson, Arne: Kugleposten 1936
 • Svensk Trafiktidning, nr. 26, 1936
 • Svensk Trafiktidning, nr. 28, 1936
 • Svensk Trafiktidning, nr. 29, 1936
 • Korrespondance med Hanna Nydahl, ansvarlig for arkiv og samlinger, Postmuseum, Stockholm
 • Korrespondance med Jesper John Jørgensen og Tobias Reinel, arkivarer, NæstvedArkiverne

Avisartikler

 • Næstved Tidende, 3. februar 1966
 • Næstved Tidende, 5. februar 1966
 • Lollands Tidende, Nakskov, 2. august 1966
 • Lolland-Falsters Folketidende, 5. august 1966

Læs også om de første petroleumstankvogne fra Det Danske Petroleums Aktieselskab i 1903