Guldkareten i nyt perspektiv

Christian 8.s forgyldte karet, Statskaret nr. 1 eller i daglig tale blot Guldkareten er den fornemste af de kareter, der stadig er i brug i Den kgl. Stald-Etat. Den blev bygget af hofvognfabrikant Henry Fife (1804-1875) i København og leveret i 1840.

Guldkareten har været anvendt af samtlige regenter siden leveringen i 1840, og H.M. Dronningen anvender kareten hvert år blandt andet i forbindelse med den store nytårskur. Kareten var fx også i brug ved regeringsjubilæerne i 1997 og 2012 samt ved det svenske statsbesøg i 2007.

Af vogntype er Guldkareten en gallacoupé. Vognen er udstyret med et stort og mageligt topersoners sæde. Indtrækket er af cremefarvet silke og rigt dekoreret med smukt possementarbejde. Vognkassen eller fadingen, som den benævnes, er dobbelt affjedret. Det betyder, at den hænger i kraftige læderremme på C-formede stålfjedre. Disse hviler igen på horisontale stålfjedre.

Fadingen er forgyldt med 24 karat bladguld, og langs fadingens kanter og døre løber forgyldte lister. Rigsvåbenet med skjoldholdere er malet på begge døre. Oprindeligt var det udført i emaljelak.

På fadingens forreste hjørner er to forgyldte lygter med krone på toppen. På tagets hjørner er fire forgyldte kroner. Disse kroner er i 2018 blevet restaureret og nyforgyldt hos Georg Jensens Sølvsmedie.

Over kuskebukken hænger et rigt udsmykket bukdækken, der blev nyfremstillet i 2012 med det oprindelige bukdækken fra 1838 som model. Læs om det oprindelige bukdækken via linket her.

Guldkareten ved regeringsjubilæum 2012
Regentparret kører i Guldkareten ud fra Christian 9.s palæ i anledning af H.M. Dronningens 40-års regeringsjubilæum den 14. januar 2012. Foto: Ole Jespersen.
Guldkareten 1869
Guldkareten holder klar til modtagelse på Toldboden ved kronprins Frederik (8.) og kronprinsesse Louises bryllup 1869. Foto: Peter Elfelt. Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Guldkaretens interiør
Guldkaretens interiør. Foto: Jesper Clausen.

Norges kong Haakon 7. kører gennem Strøget i København på vej til Amalienborg Slotsplads i 1906. Filmcentralen / Danmark på Film.

Ny interessant historie om Guldkareten

Det er almindeligt kendt, at Guldkareten blev taget i brug af kong Christian 8. Man har hidtil antaget, at vognen blev fremstillet til Christian 8. og første gang anvendt ved kongeparrets indtog i København den 5. oktober 1840. En af de meget citerede kilder er veterinær og kunsthistoriker Hjalmar Friis, der i 1947 i sin store bog om Den kongelige Stald-Etat beskrev Guldkareten og brugen af den. [1]

Undertegnedes nye studier i samtidige aviser giver imidlertid et andet billede af karetens tidlige historie. [2]

I 1840 kunne regentparret, kong Frederik 6. og dronning Marie Sophie Frederikke, fejre guldbryllup, og allerede i 1839 var forberedelserne gået i gang. Blandt andet bestilte regeringen en ny guldbryllupskaret hos vognfabrikant Henry Fife i København.

Desværre blev der ikke noget at fejre eller behov for den nye karet, for efter nogen tids svaghed døde den 71-årige Frederik 6. på Amalienborg den 3. december 1839 – blot otte måneder før guldbrylluppet. Da kongen ikke efterlod sig sønner, var det fætteren Christian Frederik, der ifølge Kongeloven var nærmeste arving til tronen. Den 53-årige prins Christian Frederik blev senere salvet som Christian 8.

Karetbyggeriet må været blevet sat i bero, for den 23. november 1840 skrev Aalborg Stifts­tidende:

»I Hr. Karethmager Fife’s Værksted arbeides i denne Tid paa en ny Vogn til Hs. Majestæt. Den skal være for en stor Deel af Glas og bliver baade indvendig og udvendig meget smagfuldt udstyret.«

Aalborg Stiftstidende, 23. november 1840

Ifølge Den kgl. Stald-Etats inventarieregnskaber leverede vognfabrikant Henry Fife i 1840 kun én karet, der svarer til Guldkareten. Samme år leverede Fife også en karet til Frederik 6.s enkedronning Marie Sophie Frederikke, men denne karet overgik først til Stald-Etaten ved dronningens død i 1852. Derfor kan den vogn, som Aalborg Stiftstidende omtaler, kun være Guldkareten.

Det vil sige, at med den samtidige avis og inventarieregnskaberne som kilder kan Guldkareten ikke være anvendt ved kongeparrets indtog i København den 5. oktober 1840.

Frederik 6.s ligtog
Frederik 6.s ligtog på vej ud af København mod Roskilde. Efter maleri af H. J. Hansen på Rosenborg. Foto: Hans Jørgen Hammer. Danmarks Kunstbibliotek.

Guldkareten anvendt ved Højesterets åbning 1841

Aalborg Stiftstidendes omtale af den igangværende karet i november 1840 passer glimrende med foromtale i samme avis af Højesterets åbning den første torsdag i marts 1841:

»Kjøbenhavn, den 2den Marts. Ved Høisterets Aabning paa Torsdag vil Hs. Majestæt istedetfor Stor-Admirals Uniform, som før brugtes ved denne Leilighed, være iført en Dragt, der ligner Præcidentens i Høisteret, og bestaaer af en rød Fløiels Kappe og Beenklæder og en hvid, guldbroderet Atlaskes Vest. Desuden vil Hs. Maj. for første Gang ved denne Leilighed afbenytte den nye, af Vognfabriqueur Fife forfærdigede Vogn, forspændt med 8 Heste.«

Aalborg Stiftstidende, 6. marts 1841

Af ovenstående avisartikel fremgår det således, at kareten blev anvendt for første gang og var forspændt med otte heste.

Den 13. marts 1841 skrev Aalborg Stiftstidende igen om Højesterets åbning og bragte her en lang række af yderligere detaljer om den nye karet og kongens uniform:

»Kjøbenhavn, den 8de Marts. Hs. Majestæts Dragt til Høitideligheden ved Høisterets Aabning var ganske i Smag af ancien regime under Ludvig den Fjortende og smykket med Diamants Epauletter og Diamants knæspænder af stor Værdi.
Den nye Vogn, som Hs. Majestæt den dag betjente sig af, forspændt med otte hvide Heste, er særdeles prægtig og smagfuld. Underdelen er ægte forgyldt og forsynet med eet kgl. Vaaben i Emailfarver. Overdelen bestaar for Størsteparten af Speilglas, saa at hele Corpus af den Indenisiddende kan sees udenfra. Vognbukken er ikke ny, en saadan vilde have fordyret Vognen, der med det nye Seletøi skal have kostet imellem 7 til 8.000 Rbd., med 3.000 Rbd.; og derfor betjente man sig af Bukken til den ældre kgl. Vogn, der tidligere blev benyttet ved slige høitidelige Leiligheder. Den nye Vogn, som Vognfabriqueur Fife har forfærdiget, blev allerede bestilt i det sidste Aar af Hs. Maj. Kong Frederik den Sjettes Regjering.«

Aalborg Stiftstidende, 13. marts 1841

I denne artikel uddybes det, at kareten var forspændt med otte hvide heste. Underdelen var forgyldt og forsynet med våbenmaleri i emaljefarver. Overdelen bestod især af glas, så passageren kunne ses udefra. Disse detaljer passer fint med Guldkareten.

Avisartiklen beskriver desuden, at vognbukken – eller bukdækkenet – ikke var nyt. Det stemmer også med Stald-Etatens inventarieregnskab 1851/52, hvoraf det fremgår, at bukdækken nr. 3, var anskaffet i 1838. Beskrivelsen af dette bukdækken svarer nøje til Guldkaretens.

Interessant er også oplysningen om, at vognen var bestilt året før af Frederik 6.s regering. Altså den tidligere omtalte guldbryllupskaret til kong Frederik 6. og dronning Marie Sofie Frederikke.

Den 10. marts 1841 skrev Aarhus Stifts­tidende ligeledes om åbningen af Højesteret:

»Hs. M. Kongens Tog fra Amalienborg til Høisteret bivaantes af en umaadelig Masse af Mennesker den hele Vei igennem. Foran Kongens Vogn var en Snees brillante Eqvipager, efter hvilke Hs. M. kjørte, fulgt af en Garde-Eskorte. Kongen kiørte i en forgyldt Kareth, som var foræret Hs. M. af Enkedronningen og oprindelig bestemt til Sidstnævntes forventede Guldbryllupsfest. Vognen var forspændt med 8 hvide Heste, og ved hver hest gik en Staldkarl, iført det nye smukke Livree. Det guultpletterede Seletøi, som ved denne Leilighed brugtes, skal være fra Christian IVs Tid.
(Om Vognen var udspredt det Rygte, at den var forfærdiget til denne Anledning og havde kostet 16.000 Rbdr., uagtet det er vist, at den kun har kostet omtrent 2.200.) Hs. Majestæt var, da han beklædte Retten, iført en karmoisinrød Civilkjole, besat med Brillanter og Epauletter, og en purpurrød Fløiels Kaabe. Ved Siden bar Allerhøists. en med Diamanter besat Kaarde, som Christian VII paa sin Udenlandsreise havde tilkjøbt sig for 6.000 Species. …«

Aarhus Stiftstidende, 10. marts 1841

Med de samtidige aviser som kilde viser det sig således, at Guldkareten blev bestilt af regeringen i 1839 som guldbryllupsgave til kong Frederik 6. og dronning Marie Sophie Frederikke. Kongen døde inden guldbrylluppet, og Guldkareten blev første gang taget i brug af efterfølgeren kong Christian 8. ved Højesterets åbning i 1841.

Kong Christian 8.
Christian 8. i sin højesteretsdragt med rød fløjlskjole og hvid vest. Kongen bærer begge ordenskæder, samt den store elefantordensstjerne med stråler af perler imellem brillantstråler og dannebrogsordensstjernen med brillanter og rubiner. Ved siden hænger Christian 7.s bryllupskårde som ved Højesterets åbning i 1841. I forhold til samtidige avisomtaler mangler de diamantbesatte epauletter på denne dragt. Maleri af Gertner, 1845. Gisselfeld Kloster. Wikimedia.
Krone på Guldkareten
En af fire kroner på Guldkaretens tag. Smukt restaureret og nyforgyldt hos Georg Jensens Sølvsmedie i 2018. Foto: Jesper Clausen.
Guldkaretens bukdækken
Gavl på Guldkaretens oprindelige bukdækken, der omtales i avisartiklerne. Foto: Jesper Clausen.
Regentparret i Guldkareten 2011
Regentparret i Guldkareten ved nytårskuren 2011. Foto: Jesper Clausen.
Guldkareten ved nytårskuren 2012
Regentparret kører i Guldkareten med seksspand ved nytårskuren 2012. Foto: Jesper Clausen

Kilder

  1. Friis, Hjalmar: Den kongelige Stald-Etat. Gyldendal 1947
  2. Søgninger i digitaliserede aviser 1839-1842 foretaget 2018 via mediestream.dk.