Frederik 7.s karet på auktion i 1948

Traditionen tro efter monarkers død blev der også i 1948 afholdt offentlig auktion over overskudsmateriel i Den kgl. Stald-Etat. Det var efter Christian 10.s død i 1947. Der var omkring 300 genstande under hammeren og blandt disse tre fine gallakareter. Den fornemste var Frederik 7.s karet med auktionsnummer 1.

“Da Auktionarius havde oplæst alt om Vognen og blandt andet fortalt, at man muligvis i Staldetaten kunne få at vide, hvilke kongelige Personer, der i Årenes Løb havde siddet i Vognen, blev der helt stille. Intet Bud. En Herre sagde spøgefuldt 25 Kr. Auktionarius foretrak at begynde med 100 Kr. En Herre akcepterede. Det er ikke mere end en kasse gode Cigarer koster i Dag, indskød Auktionarius. Men der var Stilstand i Buddene, langsomt sneg de sig op med 25 Kr. ad Gangen til 550 Kr. og så faldt Hammeren.

Vognen købtes af en ung Pige. Auktionarius spurgte hende, om det skulle være til at køre i Kirke i, men det benægtede hun smilende, henrykt støttende sig til en høj ung Mand. I hvert Fald havde hun nu hjemført en Pragtkaret med to skønne Sølvlygter, der i hvert Fald var mere værd end Købesummen. Der så ud til at ligge Romantik bag dette Køb. Da vi spurgte den unge Dame, hvad hun ville bruge Kareten til, var Svaret:
– Jeg vil selvfølgelig køre i den.
Den unge Mand trak hende væk. Det bliver en statelig Kørsel med Plads til Lakajer på Bagbukken.”

Ekstrabladet 17. august 1948
Artikel i Ekstrabladet
Artikel i Ekstrabladet 17. august 1948. T.v. ses Kirsten Krarup og t.h. Henrik Haubroe.

Frederik 7.s karet solgt for 550 kr.

I Den kgl. Stald-Etats inventarieregnskaber 1929 og 1947 er Frederik 7.s karet opført i gruppen “Galla-Kareter” med løbenummer 13 og vogn nr. 4. Den er beskrevet med indtræk af drapfarvet silke.

Kareten kom til Den kgl. Stald-Etat i 1848 fra Frederik 7.s private stald. Hertil kom den i 1841 fra Mecklenburg-Strelitz. Netop i 1841 giftede kronprins Frederik (7.) sig med hertuginde Mariane af Mecklenburg-Strelitz. Ægteskabet var ulykkeligt og parret blev skilt allerede i 1846.

Frederik 7. karet blev solgt for 550 kr. til frøken Kirsten Krarup (1924-2006), der var datter af overretssagfører Janus Frederik Krarup fra Nordfelt Gods ved Stege på Møn.

Den høje unge mand, som ledsagede Kirsten Krarup, var Henrik Haubroe (1915-2014), der i 1949 grundlagde virksomheden ArSiMa i København og senere blev kendt som ejer af herregården Nørre Vosborg i Vestjylland.

Parret havde mødt hinanden i 1946, og i 1949 blev de gift. Køreturen foregik naturligvis i Frederik 7.s karet. Der var mere kongeligt islæt, for kusken var Jens Clausen, biløber i Den kgl. Stald-Etat.

Heste, ridning og kørsel med hest og vogn betød meget for Kirsten og Henrik Haubroe. Kirsten blev internationalt anerkendt køredommer. Parret anskaffede flere vogne og kørte både to- og firspand. Henrik Haubroe blev senere medstifter af både Dansk Køre Selskab og Den kongelige Stalds Venner.

Læs også om arveprinsesse Carolines karet, der blev solgt ved auktionen i 1948. Læs mere.

Frederik 7.s karet solgt i 1948
Avisnotits om auktionen 1948. Efter Haagen Hetsch: Livet i Danmark 1947-1957.
Haubroes bryllup 1949
Ved Kirsten Krarup og Henrik Haubroes bryllup i Elmelunde Kirke 1949 blev Frederik 7.s karet anvendt som bryllupskaret. Foto udlånt af Henrik Haubroe.
Frederik 7.s karet 1948
Frederik 7.s karet fra auktionen i 1948 er fortsat i familien Haubroes eje. Ældre privatfoto udlånt af Henrik Haubroe.