Enkedronning Louise køber automobil i 1913

Selv om automobilerne begyndte at dukke op i København i begyndelsen af 1900-tallet, valgte kong Frederik 8. aldrig at anskaffe et automobil. Det var prinsesse Marie, der i 1907 købte det første automobil i det danske kongehus.

Men i 1913 -året efter kongens død – anskaffede enkedronning Louise en 22-hestes, sekscylindret Renault limousine. Karosseriet blev bygget hos N. Larsens Vognfabrikker i København, og en af enkedronningens kuske blev uddannet som chauffør.

Via små avisnotitser bliver enkedronningens indkøb beskrevet nedenfor.

Enkedronningens Renault i annonce fra H. C. Christiansen
Enkedronningens Renault i annonce fra H. C. Christiansen. Nationaltidende, 25. december 1914.

H.M. Enkedronningen modtager i nær Fremtid et Automobil. Det leveres gennem H. C. Christiansen, bliver af Fransk Fabrikat – Renault – 22 Hestes Kraft, men med et dansk Karosseri, som Brødrene Larsens Vognfabrik bærer Ansvaret for. Automobilet skal køres af en af Kuskene i Enkedronningens Stald, der paa Forhaand er uddannet Chauffør. I de første Dage vil Flyveren Severinsen som H. C. Christiansens Tillidsmand føre den kongelige Kraftvogn, indtil Chaufføren selv bliver kendt med Typen.
Hele det danske Kongehus kører nu Automobil. Pioneren var i sin Tid Prinsesse Marie, der foran paa sit Karosseri lod anbringe en Columbinette. Enkedronningen kørte første Gang i Motorvogn under Jyllandsrejsen i 1908.

Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften, 23. juli 1913, s. 2.

Vi meddelte igaar, at Hds. Maj. Enkedronningen i en nær Fremtid anskaffer Automobil. Vognen – en Renault Vogn – er af lignende Type som de Luksusvogne, der tidligere har været stillet til Hds. Majestæts Disposition fra Taxamotor.

De Chauffører, som skal køre den nye Vogn, er, ligesom de fleste andre kongelige Chauffører, uddannede paa Taxamotors store Køreskole, Taxamotor Teknikum, under Direktør Jespersens personlige Tilsyn.

Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften, 24. juli 1913, s. 2.
Annonce for undervisning i automobilkørsel hos Taxamotor-Teknikum 1913
Annonce for undervisning i automobilkørsel hos Taxamotor-Teknikum. Berlingske Politiske og Avertissementstidende 18. juni 1913, s. 8.

Flyveren Severinsen er blevet midlertidig Chauffør hos Enkedronningen, som i en nær Fremtid modtager et Automobil, indtil en af Enkedronningens Kuske bliver uddannet som Bilfører. Enkedronningen kørte første Gang i Motorvogn i 1908 paa Jyllandsrejsen. Afdøde Kong Frederik ejede intet Automobil.

Middelfart Venstreblad. Vestfyns Avis, 25. juli 1913, s. 3
Søren Severinsen i sin selvbyggede flyvemaskine "Kolonihaven".
Piloten Søren Severinsen skulle oplære en af enkedronning Louises kuske i at køre Renault automobilet. Her ses Severinsen i sin selvbyggede Henri Farman Type 3-kopi “Kolonihaven” med vandkølet V-8 motor på Kløvermarken sommeren 1911. I baggrunden ses hangarer. Foto: Nationalmuseets billedsamling.

Enkedronning Louise har nu faaet sit ny Automobil, og man ser Majestætens Børn i disse Dage gøre flittigt Brug af denne elegante Limousine, der jo delvis er dansk, da Karoseriet er fremstillet paa Larsens Vognfabrik. Ved Rattet ses Flyveren Severinsen, der skal køre med Automobilet, indtil han har oplært Enkedronningens Chauffør.

Kjøbenhavns Amts Avis. Lyngby Avis, 5. september 1913, s. 2
Omtale af enkedronning Louises automobil i Aarhuus Stifts Tidende, 20. oktober 1913.

Læs også om garageanlæg hos N. Larsens Vognfabrikker.