Velocipede à la Daumont bygget i Paris 1869

Kørsel à la Daumont forbindes normalt med gallakørsel, når især kongehuse kører med ryttere på hestene i stedet for kusk på vognen. Men som en kuriositet kunne også en cykel køres à la Daumont. 

I 1869 opsatte teateret Théâtre de la Gaité i Paris eventyret om den hvide kat (La Chatte blanche), der var skrevet i 1698 af den franske baronesse og forfatter Marie-Catherine d’Aulnoy (Ca. 1650-1705).

Som rekvisit til teaterforestillingen fremstillede de berømte cykelfabrikanter Ernest og Pierre Michaux, 29 Avenue Montaigne i Paris, en helt unik cykel, en såkaldt velocipede à la Daumont. Det femhjulede køretøj var bygget med en rigt udsmykket fading (vognkasse) med svanevinger, vognlygter og endda lakajsæde bagest. Køretøjet blev trukket af tre cykelryttere forrest, der som ved et kongeligt hestekøretøj “red” à la Daumont.

Michaux må have set en fremtid for konstruktionen, for den 3. august 1869 fik virksomheden Michaux père et Cie patenteret sin velocipede à la Daumont under patentnummer 86674.

Det må have været et fantastisk skue, da køretøjet rullede ind på scenen – og den enestående velocipede à la Daumont blev da også omtalt i Berlingske Tidende, da avisen i 1894 skrev om velocipeden og Michaux’ historie:

Michaud, Fader og Søn, kastede sig over Fabrikationen af de saaledes forbedrede Velocipeder, og disse gjorde megen Lykke. Paa Pariserudstillingen i 1867 havde man Leilighed til at gjøre Bekjendtskab med dem, og de vandt efterhaanden Udbredelse.

Keiserprinsen og hans Legekammerater kjørte paa saadanne Velocipeder i den reserverede Tuilerihave, og til et stort Feeri, som dengang opførtes opførtes paa Chatelet-theatret, la Chatte blanche, havde Michaud construeret en Velocipede à la Daumont.

På dette Tidspunkt havde Michauds Virksomhed et saadant Omfang, at han havde beskjæftigede 300 Arbeidere. Men saa kom Krigen 1870, og som saamange Andre blev ogsaa Michaud ruineret ved den. Man brød sig da Pokker om at kjøbe Velocipeder, og Fabrikken maatte nedlægges.

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 15. oktober 1894 | 2. udgave.
Foto fra opsætningen af Den hvide kat i Paris 1869
Foto fra opsætningen af Den hvide kat (La Chatte blanche) på Théâtre de la Gaîté i Paris 1869. Foto: Bibliothèque nationale de France, BnF Gallica.
Velocipede à la Daumont
Detalje af ovenstående foto.

Hvis du har lyst til at læse eventyret om Den hvide Kat, kan det downloades som pdf på Det kgl. Biblioteks hjemmeside via dette direkte link.

Nedenfor vises en række illustrationer af Michaux’ velocipede à la Daumont. I den franske teaterforestilling blev køretøjet anvendt i agten om Indtoget i Troldskoven.

Det er uvist, hvad der efterfølgende skete med køretøjet.

Velocipede à la Daumont, 1869. Lorne Shields.
Originalt foto af den enestående velocipede à la Daumont. Foto venligst stillet til rådighed af The Cycling Photographica Collection of Lorne Shields, Toronto, Canada.
Petenttegning til Michaux' velocipede à la Daumont
Den 3. august 1869 fik virksomheden Michaux père et Cie patenteret sin velocipede à la Daumont under patentnummer 86674. Institut National de la Propriété Industrielle, Paris.
Stereoskopfoto af velocipede à la Daumont
Udsnit af stereoskopfoto, der viser velocipeden med de tre “daumontryttere”. Foto venligst stillet til rådighed af The Cycling Photographica Collection of Lorne Shields, Toronto, Canada.
Velocipede à la Daumont
Plakat fra opsætningen af Den hvide kat (La chatte blanche) på Théâtre de la Gaité i Paris 1869. Man aner svagt det fantastiske køretøj. Illustration: Bibliothèque nationale de France, BnF Gallica.
Plakat om velocipede à la Daumont, 1880
Plakat dateret 1880, der fortæller, at det var Michaux far og søn, der fremstillede køretøjet til eventyret om Den hvide Kat. Foto: Bibliothèque nationale de France, BnF Gallica.

Tak til Lorne Shields, Canada og Claude Raynaud, Frankrig for hjælp til at dykke ned i historien om den unikke velocipede à la Daumont.