Muleposer og blikkenslager Lunds patent 1915

Tilbage i tiden, da hestene var nødvendige som trækkraft og måtte arbejde for føden, blev de i løbet af dagen ofte fodret med fx hakkelse, som de fik i muleposer. Hestene kunne på den måde blive fodret, mens de var forspændt vogn eller redskab.

En mulepose er en lille sæk, der fyldes med foder og trækkes over hestens mule. Muleposen holdes fast med en rem eller et stykke reb om hestens nakke.

Det var ikke uden problemer at fodre hesten med mulepose. Nogle poser var for snævre, så hesten ikke fik nok frisk luft og indåndede støv fra foderet. Andre muleposer var for dybe, så hesten ikke kunne nå bunden, uden at have et underlag at støtte posen på. Og endeligt sugede muleposen ofte vejens søle, når hesten måtte støtte posen på jorden.

Hestekøretøjer i Krystalgade, København. Hesten i forgrunden bliver fodret med mulepose. Foto: Paul Fischer, Københavns Museum, kbhbilleder.dk
Hestekøretøjer i Krystalgade, København. Hesten i forgrunden bliver fodret med mulepose, som den må støtte på jorden. Foto: Paul Fischer, Københavns Museum, kbhbilleder.dk

Nogle tospandsheste fandt hurtigt ud af at støtte muleposen på vognstangen, Enspænderhesten måtte derimod bukke sig ned mod jorden, hvis ikke kusken forbarmede sig og gav den et underlag.

Ordentlige kuske medbragte en sammenklappelig buk eller lignende i vognen, mens fx ølkuskene kunne bruge en øltønde.

Hyrekusken her på Rådhuspladsen i København medbragte en sammenklappelig buk, som hesten kunne bruge, når den fik muleposen. Foto: Paul Fischer, Københavns Museum, kbhbilleder.dk
Hyrekusken her på Rådhuspladsen i København medbragte en sammenklappelig buk, som hesten kunne bruge, når den fik muleposen. Foto: Paul Fischer, Københavns Museum, kbhbilleder.dk

Blikkenslager Lund patenterede et underlag for muleposer i 1915

Blikkenslager Otto Alfred Lund i Mysundegade 3, København, havde i 1913-14 set behovet for bedre understøtning af hestenes muleposer. Han udtænkte en løsningen, der bestod af en metalplade eller rist med kroge, som kunne sættes fast i øskner på vognstangen. Når pladen ikke var i brug, kunne den let placeres i vognbunden, mens øsknerne var fastmonterede på vognstangen.

Den 9. oktober 1915 fik han patent på sit “Underlag for Muleposer”.

Patentskrivelse vedrørende Otto Alfred Lunds patent på underlag for muleposer. Det kgl. Bibliotek.
Patentskrivelse vedrørende Otto Alfred Lunds patent på underlag for muleposer 1915. Espacenet, Det kgl. Bibliotek.

27. oktober 1915 skrev Aftenbladet:

Det er tit, at ganske jævne Haandværkere kan vise stort Opfindersnilde. Saaledes er der en Blikkenslager ude i Mysundegade 3, Hr. Otto Alfred Lund, som har opfundet et meget praktisk Underlag for Muleposer. Underlaget fastgøres paa en let og bekvem Maade til Vognstangen og kan anvendes paa alle Hestekøretøjer.

Opfindelsen er patenteret. Hr. Lund venter blot paa Fabrikanten med lidt Penge for at kunne faa sin Opfindelse ført ud i det praktiske Liv.

Aftenbladet (København), 27. oktober 1915, s. 3

Det lykkedes for blikkenslager Lund at få sin opfindelse sat i produktion. Underlaget blev testet af bryggeriet Stjernen, som indførte det på bryggervognene. Senere fulgte andre med. På Elfelts foto nedenfor ser man en ølvogn fra Carlsberg, hvor hestene hviler muleposerne på Lunds underlag.

Ølvogn med tospand foran Carlsbergs hovedkontor, Vesterfælledvej 100. Hestene bliver fodret med muleposer, der hviler på blikkenslager Lunds underlag monteret på vognstangen
Fladvogn med tospand foran Carlsbergs hovedkontor, Vesterfælledvej 100. På siden af vognen er skrevet “Mørk Carlsberg Skattefri”. Hestene bliver fodret med muleposer, der hviler på blikkenslager Lunds underlag monteret på vognstangen. Foto: Peter Elfelt 1916, Københavns Museum, kbhbilleder.dk

Dyreværnsforeningen “Svalen”, der interesserede sig for arbejdshestenes velfærd, omtalte i foreningens beretning for 1918 mulepose-underlaget:

Blikkenslager O. Lund har konstrueret et Mulepose-Underlag, der skal bære Muleposerne, naar Hestene æder, mens de er spændt for Vognen. Det er lavet af galvaniserede Jærnbaand og kan sættes paa Enden af Vognstangen ved Hjælp af to Bøjler. Under Kørselen kan Apparatet ligge paa Bunden af Vognen. Hr. Lund har taget Patent paa Apparatet, der bl.a. er blevet prøvet og indført af Bryggeriet “Stjernen”.

Underlaget er til Stor Gavn for Hestene, idet disse bliver i Stand til at tage Foderet lige til Bunden af Muleposen, medens man nu jævnligt ser Hestene ryste Muleposen under forgæves Anstrængelser for at faa fat i Foderet, og for at faa et Sted, de kan hvile Posen paa.

Nordjyllands Social-Demokrat, 19. maj 1919, s. 8

Kilder

  • Aftenbladet (København), 27. oktober 1915, s. 3
  • Social-Demokraten, 23. april 1918, s. 3
  • Nordjyllands Social-Demokrat, 19. maj 1919, s. 8
  • Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 2. marts 1921, s. 10

Læs også om hestetrukne biler under anden verdenskrig