Staldmester og ledelse af Den kgl. Stald-Etat

Hofmarskallen er chef for Den kongelige Stald-Etat på Christiansborg, mens staldmesteren er den daglige leder i Stalden. Men sådan har det ikke altid været.

Frem til 1952 havde staldmesteren titel af kongelig staldmester og var samtidig chef for Stald-Etaten. Ifølge Hof- og Statskalenderen rangerede den kongelige staldmester på samme højde som hofmarskallen og kabinetsekretæren. Det kunne skabe gnidninger, hvilket da også var tilfældet mellem den daværende hofmarskal Vest og kongelig staldmester Schaumburg.

Kong Frederik 9. havde ikke den store interesse for heste, og dronning Ingrid havde opgivet ridningen. Samtidig var aktiviteterne i den kongelige stald droslet ned som en konsekvens af den efterkrigstid, man levede i. Derfor fandt man anledning til, at fratage Schaumburg det kongelige prærogativ og skære ned i hesteholdet. Ved at overlade den daglige ledelse til en kongelig berider, der i forvejen var tjenestegørende, kunne man spare yderligere på lønningerne. Den kongelige berider var tidligere underofficer og dermed ikke så løntung.

I en ca. 20-årig periode fra 1963-1983 var det således den kongelige berider, der var daglig leder af Stald-Etaten.

Staldmester genindføres i 1983

Chefen for Gardehusarregimentets Hesteskadron, major Poul Lindegaard, havde i 1970’erne kastet sig over kørsel med hest og vogn og blev en ganske velkvalificeret kusk, der i uniform og med Gardehusarregimentets firspand og vogne deltog i kørestævner i både ind- og udland. Lindegaard gjorde en stor indsats for at få staldmesterfunktionen genskabt i Den kgl. Stald-Etat, og det lykkedes ham. Siden Poul Lindegaards tiltrædelse som staldmester i 1983 har Stald-Etaten igen været ledet af en staldmester.

Nedenfor ses en liste over Stald-Etatens ledelse gennem tiden:

Niels Randløv. Evan Foto.
Niels Randløv. Evan Foto.

Niels Randløv

f. 29. juli 1956
Major. Staldmester i Den kongelig Stald-Etat fra 1. august 2017.
Efter officersskolen i 1981 kom Niels Randløv til Gardehusarregimentet i Næstved, hvor interessen for heste blev vakt. Det blev til 20 spændende år i Næstved, kun afbrudt af en periode i Vordingborg og to udsendelser til Balkan, inden Niels Randløv fulgte med Gardehusarregimentet til Slagelse. Udover deltagelse i flere omgange hoftjeneste, bestred Niels Randløv bl.a. stillinger som adjudant og underafdelingschef samt chef for Gardehusarregimentets uddannelsessektionen, inden han i 2005 kom fire år til Polen ved et NATO træningscenter. Tjenesten i Forsvaret afsluttedes med syv år i Forsvarskommandoen, hvor Niels Randløv arbejdede med internationalt militært stabiliseringsarbejde i Balkan, Ukraine, Georgien og sågar Kina. Efter pensionering fra Forsvaret i 2016 startede Niels Randløv i et deltidsjob for Region Hovedstaden, men da tilbuddet om at blive staldmester kom, slap han straks tøjlerne og helligede sig forberedelserne til at blive staldmester.

Per Stangby Thuesen. Foto: Jesper Clausen.
Per Stangby Thuesen. Foto: Jesper Clausen.

Per Stangby Thuesen

f. 28. juni 1952 i Aalborg
Major, Staldmester i Den Kongelige Stald-Etat fra 15. august 2012 til 15. august 2017.
Efter endt uddannelse på Hæres Officersskole i 1977 kom Per Stangby Thuesen til Sjællandske Livregiment, som på tidspunktet var placeret på Antvorskov kaserne i Slagelse. Sammenlagt var Per Thuesen tilknyttet Sjællandske Livregiment indtil 31. december 2000, hvorefter majoren 1. januar 2001 overgik til det nyoprettede Gardehusarregiment, som grundet nyt forsvarsforlig skulle sammenlægges med tre andre regimenter fra Sjælland nemlig Sjællandske Livregiment i Slagelse, Gardehusarregimentet i Næstved og Danske Livregiment i Vordingborg.
Efter officersuddannelsen og efter endt våbenspecifik uddannelse i Oksbøl og Jægerkorpset blev karrieren igangsat ved daværende Sjællandske Livregiment som kampvognsdelingsfører over en fireårig periode. 
Per Stangby Thuesen har som officer været udsendt i internationale missioner (Namibia 1989 (UNTAG) som kompagnichef, Kosovo (KFOR 2) som Chef for Administrationsafdelingen og i 2006 til Irak (Bagdad) i staben ved NATO Training Mission Iraq (NTMI), som underviser i stabsprocedurer for ca. 70 irakiske officerer direkte underlagt daværende Præsident Maliki.
Efter sammenlægningen af de tre regimenter gennemførte Per Stangby Thuesen i en alder af 48 år det første grundlæggende ridekursus, som fortsat blev gennemført i Næstved, idet staldområdet først var færdigbygget i Slagelse i 2003. Grundlæggende ridekursus havde en varighed på otte uger. Efterfølgende og efter mange undervisningstimer i ridning blev det til flere omgange af Hoftjeneste.
Medio 2005 blev Per Stangby Thuesen af daværende regimentschef oberst John Kidde Hansen indstillet til, at skulle overtage Gardehusarregimentets Hesteskadron, som Chef fra 1. november 2007. Tjenesten som chef for Hesteskadronen havde en varighed på ca. fem år indtil udgangen af juni måned 2012, hvorefter Per Stangby Thuesen gik på pension fra forsvaret i en alder af 60 år.
Året før pensionering fra forsvaret fik Per Stangby Thuesen tilbud fra Hofmarskallatet om at blive staldmester i Den Kongelige Stald-Etat. Tjenesten i Den Kongelige Stald-Etat var meget spændende og udfordrende samt bød på mange spændende oplevelser og omstruktureringer i selve Stald-Etaten. Desværre grundet sygdom måtte Per Stangby Thuesen opsige den indgåede samarbejdsaftale med Hofmarskallatet pr. 15. august 2017.

Michael Mentz på sin hest Kavaler. Foto: Ole Jespersen.
Michael Mentz på sin hest Kavaler. Foto: Ole Jespersen.

Peter Michael Mentz

f. 23. oktober 1941
Major. Staldmester i Den kongelig Stald-Etat 2. marts 2002 – 30. august 2012.
Efter en barndom og ungdom tilbragt på hesteryg afsluttende med deltagelse i konkurrencesport (ridebanespringning) på internationalt plan bevarede Michael Mentz en livslang kærlighed til heste. Efter studentereksamen i 1960 og godt et års ophold i Sydfrankrig trådte Mentz ind i Forsvaret i 1961 ved Jyske Dragonregiment.
I 1966 blev han udnævnt til premierløjtnant fra Hærens officersskole og ansat ved Falsterske Fodregiment.
I 1975 blev Michael Mentz forsat til Gardehusarregimentet, hvor ridning igen blev en dagligdags foreteelse. I perioden 1975 til 1987 var han chef for et Panserinfanterikompagni, flere kampvognseskadroner og en opklaringseskadron afbrudt af to udsendelser i FN-tjeneste på Cypern og kortvarige stabstjenester. 1. januar 1988 blev Michael Mentz ansat som chef for Gardehusaregimentets Hesteskadron indtil afsked fra Forsvaret 31. oktober 2001. 2. marts 2002 ansat som staldmester ved Den Kongelige Stald-Etat indtil 31. august 2012.

Leif Heuser. Foto: Jørgen Bak Rasmussen, udlånt af Den kgl. Stald-Etat.
Leif Heuser. Foto: Jørgen Bak Rasmussen, udlånt af Den kgl. Stald-Etat.

Leif Heuser

f. 5. februar 1932, d. december 2022
Major. Staldmester i Den kongelig Stald-Etat 1. januar 1994 – 28. februar 2002.
Efter officersskolen i 1954 blev Leif Heuser ansat ved pansertropperne, først ved Jydske Dragonregiment og fra 1964 ved Gardehusarregimentet, hvor han kunne dyrke sin lidenskabelige interesse for heste. Han deltog i mange konkurrencer og blev således i 1964 danmarksmester i military og terrænspringning.
I 1967-72 var Heuser adjudant hos kong Frederik 9. og hos dronning Margrethe, men han har også gjort tjeneste for FN på Cypern og NATO-tjeneste i Oslo og Wien.
Efter pensioneringen fra forsvaret i 1992 var han palæforvalter ved Amalienborg, indtil han i 1994 blev udnævnt til staldmester.
Efter han trådte tilbage i 2002, levede Leif Heuser en tilbagetrukken tilværelse, men han havde en vigtig rolle ved VM i kørsel med hest og vogn på Dorthealyst i 2007, hvor han tog sig af de deltagende landes ambassadører.

Poul Lindegaard. Foto: Jesper Clausen.
Poul Lindegaard. Foto: Jesper Clausen.

Poul Ramshart Lindegaard

f. 27. maj 1933, d. 24. februar 1994.
Major. Staldmester i Den kongelige Stald-Etat 1. oktober 1983 – 21. december 1993.

Niels Kristian Gredsted. Foto udlånt af N. K. Gredsted.
Niels Kristian Gredsted. Foto udlånt af N. K. Gredsted.

Niels Kristian Gredsted (født Petersen)

f. 25. april 1911, d. 28. marts 2008.
7. december 1936 ansat som forrider i Den kongelige Stald-Etat og fratrådt 31. oktober 1983 som kongelig berider.

Kristian Jensen på Dakar i Christiansborg Ridehus, 1954. Foto udlånt af Dinny Lund.
Kristian Jensen på Dakar i Christiansborg Ridehus, 1954. Foto udlånt af Dinny Lund.

Kristian Jensen

f. 2. december 1891, d. 26. marts 1984.
1. april 1932 – 31. juli 1947 kongelig berider.
Med kongens tilladelse drev Kristian Jensen en anerkendt privat rideskole på Christiansborg.
Havde gennemgået feltartilleriets underofficerskole, skydeskolen for håndvåben og rideskolen.

Ernst Maria Eegholm Schaumburg. Privatfoto.
Ernst Maria Eegholm Schaumburg. Privatfoto.

Ernst Maria Eegholm Schaumburg

f. 28. februar 1892, d. 24. juni 1975.
20. december 1940 – 1963 staldmester og frem til omlægning i 1952 tillige chef for Den kongelige Stald-Etat.
1910 student, 1914 premierløjtnant ved 4. Dragonregiment, 1920 berider, 1921-26 adjudant ved Gardehusarregimentet, 1925 ritmester, 1925-30 Eskadronchef ved Gardehusarregimentet, 1930-39 adjudant hos kong Christian 10. 1939 ceremonimester.

Oluf Dalberg. Foto: Det kgl. Bibliotek, Billedsamlingen.
Oluf Dalberg. Foto: Det kgl. Bibliotek, Billedsamlingen.

Oluf Dalberg

f. 8. august 1872, d. 11. december 1940.
1. august 1932 – 11. december 1940 staldmester og chef for Den kongelige Stald-Etat.
1890 student, 1893 sekondløjtnant, 1893 premierløjtnant i artilleriet, 1909 kaptajn, 1916-22 adjudant hos kong Christian 10. 1921 oberstløjtnant, 1923 chef for 2. artilleriafdeling, 1926-32 chef for kongens adjudantstab, kammerherre, 1928 oberst, 1932 afsked.

Julius Benedictus Krag-Juel-Vind Frijs.
Julius Benedictus Krag-Juel-Vind Frijs. Foto: Det kgl. Bibliotek, Billedsamlingen.

Julius Benedictus Krag-Juel-Vind Frijs

f. 23. november 1858, d. 10. nov. 1933.
1900 2. staldmester og kammerherre. 15. september 1904 – 3. marts 1932 1. staldmester og chef for Den kongelige Stald-Etat.
1882 sekondløjtnant, 1885 premierløjtnant af Rytteriet, 1896-1900 adjudant hos krigsministeren, 1893.97 medlem af remontekommissionen.

Staldmester, greve Krag-Juel-Vind Frijs til hest. Foto: Hoffotograf Lars Peter Elfelt, Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Christian Rostgaard von der Maase
Christian Rostgaard von der Maase. Foto: Det kgl. Bibliotek, Billedsamlingen.

Christian Rostgaard von der Maase

f. 2. april 1831, d. 23. december 1899.
1889 fungerende chef for Stald-Etaten, 1891 afsked med generalmajors karakter, 1. staldmester og chef for den kgl. Stald-etat, ordensmarskal.
1844 kadet, 1849 sekondløjtnant ved 6. Dragonregiment, 1862 virkl. premierløjtnant ved 3. Dragonregiment, 1866 adjudant hos Generalinspektøren ved kavaleriet, 1868 ritmester, 1869 forsat til Gardehusarregimentet, 1871 chef for Ride- og Beslagskolen, 1874 adjudant hos Christian 9. 1877 oberst, 1882 chef for adjudantstaben, 1885 kammerherre.

Ludvig Ferdinand August Scheele
Ludvig Ferdinand August Scheele. Foto: Det kgl. Bibliotek, Billedsamlingen.

Ludvig Ferdinand August Scheele

f. 22. april 1833, d. 7. februar 1903.
1856-1900 2. staldmester og kammerjunker, 1869 kammerherre.

Johan Frederik v. Bardenfleth

f. 11. august 1805, d. 8. juni 1850.
1841 rejsestaldmester, 1843 landstutmester, 1847 kammerherre. 1849 overstutmester og virkelig staldmester.

Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe
Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe. Foto: Det kgl. Bibliotek, Billedsamlingen.

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe

f. 16. september 1800, d. 4. april 1886.
1822 hofjægermester, 1839 – 1848 overstaldmester, 1867 gehejmekonferensraad.

Frederik Vilhelm August v. Haxthausen
Frederik Vilhelm August v. Haxthausen. Foto: Det kgl. Bibliotek, Billedsamlingen.

Frederik Vilhelm August v. Haxthausen

f. 22. februar 1806, d. 24. maj 1889.
1822 ridejunker, 1847 staldmester og kammerherre, 1881 overstaldmester og chef for Den kongelige Stald-Etat.
Læs mere om Haxthausen via dette link.

Carl Christian August de Roepstorff

f. 9. august 1798, d. 7. marts 1870.
1829 kammerherre, 1840-1855 1. staldmester, 1863 overstaldmester.

Frederik Anton Adam v. d. Maase
Frederik Anton Adam v. d. Maase. Foto: Det kgl. Bibliotek, Billedsamlingen.

Frederik Anton Adam v. d. Maase

f. 5. januar 1773, d. 13. august 1821.
16. april 1809 2. staldmester og kammerherre.

Frederik Christian August de Roepstorff

f. 3. maj 1768, d. 12. marts 1848.
22. august 1794 2. staldmester, 1801 kammerherre, 1805 overstutmester, 1809 1. staldmester.

Jørgen Otto Gotlieb Brockenhuus

Døbt 16. maj 1760, d. 31. oktober 1792
8. oktober 1788 2. staldmester.
1776 sekondløjtnant ved 2. sjællandske rytter-regiment, 1777 ved Garden til Hest, 1778 ridejunker, 1780 kammerjunker, 1781 premierløjtnant, 1786 sekondritmester.

Adam Wilhelm Hauch
Adam Wilhelm Hauch. Foto: Det kgl. Bibliotek, Billedsamlingen.

Adam Wilhelm Hauch

15. december 1783 2. staldmester, 1789 chef for Stald-Etaten, 16. april 1809 overstaldmester.
1760, som femårig udnævnt til fendrik, 1763 sekondløjtnant, 1765 premierløjtnant, 1771 student, 1775 forflyttet til Livgarden til Hest, 1776 kammerjunker, 1777 ritmester, 1778-79 i preusisk krigstjeneste, 1782 major, samme år kammerherre. 15. december 1783 2. staldmester, 1784 sekondmajor ved garden, 1786 eftereget ønske afsked. 1789 chef for Stald-Etaten. Samme år medlem af direktionen for Den kgl. Veterinærskole og Frederiksborg Stutteriet. 1791 medlem af Videnskabernes Selskab. 1794 hofmarskal. 1794-98 og 1801-11 leder af Det kgl. Teater. 1798 overhofmarskal. 16. april 1809 overstaldmester.