Pressemeddelelse og auktionsbetingelser 2007

Pressemeddelelse

Auktion af kareter

Amalienborg, den 6. november 2007

Lørdag den 24. november 2007 kl. 14.00 afholdes på begæring af Den Kongelige Stald-Etat auktion over en række kareter og diverse tilbehør.

Auktionen afholdes i Ridehuset, Ridebanen, Christiansborg Slot, København. Eftersyn på auktionsdagen kl. 10.00 til 13.00.

Salg af køretøjerne sker efter en vurdering af nuværende og fremtidige kørselsbehov. Som en konsekvens heraf er det besluttet at afhænde de omhandlede genstande fra Den Kongelige Stald-Etat.

Flere af kareterne har ikke været i brug i årtier. Staldens personale har ved valget af køretøjer, der sættes til salg lagt vægt på kareternes anvendelighed, nuværende vedligeholdelsestilstand samt hver enkelt karets behov for reparation.
Udbyttet fra auktionen vil blive anvendt til reparation og vedligeholdelse af Stald-Etatens eksisterende kareter og eventuelt til nyanskaffelser.

Auktionen afvikles efter aftale mellem Slots-og Ejendomsstyrelsen og Hofmarskallatet og i samarbejde med Auktionshuset i Hørsholm, på hvis hjemmeside (www.auktionshuset.com) yderligere informationer og katalog kan findes.

Den sidst afholdte auktion over køretøjer fra Den Kongelige Stald-Etat blev afholdt i Ridehuset på Christiansborg i 1948 og omfattede blandt andet gallakareter, andre køretøjer, seletøj samt sadler.

Ove Ullerup
Hofmarskal

Pressemeddelelse  vognauktion 2007
Pressemeddelelse på Kongehusets hjemmeside www.kongehuset.dk den 6. november 2007.

Ritzaus Bureau

Ud at køre med de kongelige

Pressemeddelelse 6. november 2007

Drømmer du om at vinke fra en kongelig karet, så byder chancen sig den 24. november. Ni køretøjer fra Den Kongelige Stald sælges på auktion.

En landauer med sort læderkaleche – en kane med snebeskyttelsesfront. Eller hvad med en Mylord, hvor et opklappeligt børnesæde gør det muligt at give hele familien en køretur.
Kongehuset har besluttet at sælge ud af sine køretøjer og sætter ni af dem på auktion den 24. november. Blandt de flotteste er en bådformet landauer, som Christian den tiende og dronning Alexandrine fik i bryllupsgave i 1898.

I alt råder den kongelige stald over 39 kareter, og ifølge biløber Jørgen Konge kniber det efterhånden med at skaffe plads. Samtidig er det svært at få tid til at vedligeholde så mange.

De ni køretøjer er vurderet til mellem 60.000 og 125.000 kroner.
Sidst, den kongelig stald solgte ud, var i 1948.

Auktionsbetingelser

På begæring af Den Kgl. Stald-Etat afholdes auktion over et antal kareter og andet relateret materiel.

Auktionen afholdes lørdag den 24. november kl. 14.00 i Ridehuset, Christiansborg Ridebane 11-13. Eftersyn på auktionsdagen kl. 10.00 til 13.00.

Indtil det officielle eftersyn vil ovennævnte genstande være udstillet i De Kongelige Stalde, Christiansborg Ridebane 20, 1218 København K. Åben Lørdage og Søndage 10-16. Hvis eftersyn eventuelt måtte ønskes udenfor ovennævnte tidsrum bedes de venligst kontakte Ole Steen Christensen, Auktionshuset.

Der er mulighed for at lægge kommissionsbud på effekterne før auktionen eller for at blive ringet op under auktionen. Kommissionsbud og bestilling af telefonbud skal være Auktionshuset i hænde senest fredag den 23. november kl. 13.00.

Ole Steen Christensen
Auktionshuset Hørsholm