Bryllupslandaueren fra Kolding på kongelig vognauktion

Om landaueren, der var Koldings gave til brudeparret prins Christian (X) og prinsesse Alexandrine i 1898.

Bryllupslandaueren fra Kolding, 1898
Bryllupslandaueren fra Kolding, 1898. Foto: Auktionshuset

Gennem tiden har heste og hestekøretøjer været yndede emner, når glade givere skulle finde gode gaver til kongehusets medlemmer.

En af de mest kendte af gaverne er vel nok Guldbryllupskareten, som Københavns håndværksmestres skænkede i guldbryllupsgave til kong Christian 9. og dronning Louise i 1892. Et andet eksempel er en russisk landauer, som kejser Nikolaj 2. af Rusland forærede til dronning Louise som 80-års fødselsdagsgave i 1897. Island er blandt andet kendt for de islandske heste, og landet genoplivede en gammel tradition ved at forære tronfølgerparret to heste som bryllupsgave i 1967.

Bryllupslandaueren fra Kolding

Smedemester Georg Møller, Kolding
Smedemester Georg Møller, Kolding. Foto: Museet på Koldinghus.

Ved prins Christian (X) og prinsesse Alexandrines bryllup den 26. april 1898 var den officielle gave fra Kolding by også en vogn – en smuk landauer. Det blev en vogn, som parret satte pris på og ofte benyttede under deres sommerophold på Marselisborg Slot.

Frem til 1912 var vognen kronprinsens private ejendom. I forbindelse med tronbestigelsen overgik landaueren til Den kgl. Stald-Etat.

Beskrivelse af landaueren

Landaueren er af typen bateau, en smuk bådformet landauer. Affjedringen er i form af horisontale trykfjedre. Vognen er sortlakeret og har sort læderkaleche. De forsølvede og rigt dekorerede dørhåndtag er forsynet med krone. Rigsvåben med skjoldholdere med dobbelt krone er påmalet dørene. Indtræk er af blåt klæde. Vognen er forsynet med firkantede lygter. Hjulenes navkapsler har mærket Georg Møller, Kolding.

Møller og Tusche

Som det fremgår af navkapslerne, blev bryllupslandaueren leveret af smedemester Georg Møller i Kolding. Men ifølge avisartikler fra Kolding Folkeblad april 1969 blev vognen bygget hos karetmager Johan Gottlob Tusche, der havde værksted i Gråbrødregade i Kolding.

Det var ganske normalt, at en vogn blev fremstillet i et tæt samarbejde mellem forskellige håndværk. Som her tog smeden sig af jernarbejdet og karetmageren lavede hjul, vognkasse mv. I dette tilfælde havde smedemester Møller hovedentreprisen.

Johan Gottlob Tusche (1833-1916) indvandrede fra Preussen-Schlesien, Tyskland i 1861 og fik dansk indfødsret 8. januar 1887. Han døde i 1916 83 år gammel. I vejviseren for Kolding 1877 var han anført som G. Tusche.

Karetmager Johan Gottlob Tusche, Kolding
Karetmager Johan Gottlob Tusche, Kolding. Foto: Kolding Stadsarkiv.
Bryllupslandaueren passerer Aarhus Domkirke
I bryllupslandaueren passerer kongeparret Aarhus Domkirke efter modtagelse ved havnen den 3. juli 1924. Foto: Gert Foto, Århus. Aarhus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling.

Vognauktion 2007

Auktionarius i Den kgl. Stald 2007
Auktionsleder Ole Steen Christensen fra Auktionshuset i Hørsholm under auktionen i 2007. Foto: Ole Jespersen.

Det har gennem mange år været tradition i Den kgl. Stald-Etat at sælge overskydende køretøjer og tilbehør på offentlig auktion. Den 24. november 2007 afholdt man således endnu en auktion over et antal hestekøretøjer og forskelligt tilbehør, og på denne auktion blev bryllupslandaueren udbud til salg.

Der var begrundet frygt for, at vognen ville blive solgt til udlandet, for udenlandske vognsamlere havde på forhånd vist interesse for landaueren med den unikke historie. Vognen er da også ganske interessant historisk set, blandt andet fordi der er ikke bevaret mange herskabsvogne i samme kvalitet fra provinsens vognbyggere.

Auktionshuset havde vurderet vognen til 100.00-125.000 kr., men buddene stoppede først ved 170.000 kr. ekskl. salær og moms. Lykkeligvis forblev vognen på danske hænder og blev solgt til Rosendal Gods.

Kongeparret i bryllupslandaueren 1924
Kongemodtagelse ved Århus Havn 3. juli 1924. Kong Christian X og dronning Alexandrine kører i bryllupslandaueren. Foto: Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling.
Interiør i bryllupslandaueren
Interiør i bryllupslandaueren. Foto: Jørgen Konge.
Interiør i bryllupslandaueren
Interiør i bryllupslandaueren. Foto: Auktionshuset.
Dårhåndtag på bryllupslandaueren fra Kolding
Smukt dørhåndtag på bryllupslandaueren fra Kolding. Foto: Auktionshuset.
Tråd på bryllupslandaueren
Tråd med beskytter på bryllupslandaueren. Foto: Jørgen Konge.

Kilder

Heste og Inventar ved Hans Majestæt Kong Christian X’des Stald-Etat 1947: Landauer nr. 6. Indtræk Blaat klæde. Vaaben med Skjoldholdere. Gummiringe. Bryllupsgave 1898. H.M. Kongens private Ejendom. Tilgaaet 1912.

Hjalmar Friis: Den Kgl. Stald-Etat. Udgivet København 1947: En Landauer er Bryllupsgave fra Kolding 1898 til Kong Christian X og Dronning Alexandrine.

Stadsarkivet i Kolding: Korrespondance med stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou og arkivar Torben Larsen, oktober-november 2007

Museet på Koldinghus: Korrespondance og telefonsamtaler med museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou, oktober-november 2007.

Opslag i DDD Indvandredatabasen.

Bryllupslandaueren i inventarieregnskab 1947
Optegnelse om bryllupslandaueren i Den kgl. Stald-Etats Inventarieregnskab 1947.

Landauerens vognnumre i Stald-Etaten:
2007 Stald-Etatens vognnummer 14
1947 Stald-Etatens vognnummer 6.