Neolitiske skivehjul fra Kideris og Bjerregårde i Midtjylland

Neolitiske skivehjul fra Kideris og Bjerregårde i Midtjylland
Rostholm, Hans

KUML 1977, s. 185-222, illustreret
Jysk arkæologisk Selskab, Århus 1978

Fremlægning af hollandske skivehjul fra yngre stenalder satte gang i undersøgelserne af de danske fund. Hans Rostholm fremlægger de meget grundige undersøgelser, og kommer til det overraskende resultat, at de danske stenalderfund er de ældste i Nordvesteuropa.

Efter aftale med Hans Rostholm og redaktør Jesper Laursen, Kuml stilles artiklen her til rådighed for download.