Kusk Julius Petersen stopper i Den kgl. Stald i 1952

I 1952 gik kusk i Den kgl. Stald, Julius Petersen på pension. I oktober skrev aviserne om kuskens tilbagetræden og anvendte Politiken som kilde. Artiklerne giver et lille indblik i hesteantallet og arbejdet med hestene i Stald-Etaten i 1952:

Efter 42 Aars Tjeneste blandt kongelige Heste og Ekvipager har Kusk Julius Petersen i Følge Politiken trukket sig tilbage. Han vil ikke mere trone fornemt paa Bukken i sin knaldrøde Frakke, naar Majestæten kører gennem Byen i festligt Optog.

Afgangen foregik i al Stilfærdighed: Kong Frederik takkede Julius Petersen for god og sikker Befordring og overrakte ham Fortjenstmedaljen i Guld. Den 67-aarige kgl. Kusk har nu 14 Medaljer, bl. a. Dannebrogskorset, Mindemedalje for Frederik VII, det svenske Vasategn og den norske Fortjenstmedalje i Guld.

– Jeg har altid elsket Heste, fortæller Petersen, og efter at have været Trænkonstabel i Feltartilleriet, fik jeg Plads i Staldetaten under Staldmester Grev Frijs. En fin Skolerytter, “Hestemand” helt igennem. Dengang var der 90 Heste i Staldene; i Dag er der otte Køre- og syv Rideheste. Biler kendte vi ikke, men i 1916 fik vi Kørekort. Foruden at lære at køre Bil prøvede vi meget andet, f. Eks. at serverer ved Taflet.

Er det en særlig Type Heste, Staldetaten bruger?
– Altid Oldenborgere. De er kraftige, stærke, smukke og af passende Størrelse. Det skal jo være Heste, der fylder, og de skal være levende og elegante. Vi er helst startet med dem, naar de er 5-6 Aar gamle, og de er blevet op mod 20 Aar, ja, enkelte endda 23-24 Aar.

– Forud for de officielle, festlige Køreture gennem Byen gik der en Træning. 14 Dage i Træk kørte vi Spandet til Rosenborg, hvor vi passerede frem og tilbage foran Musikkorpset, mens det øvede sig. Derefter kørte vi gennem Rækker af Soldater, der viftede med Flag og raabte Hurra. I Begyndelsen sprang Hestene, men efterhaanden blev de fortrolige med det hele. Og saa fik de en ekstra Gulerod.

Løgstør Avis, 9. oktober 1952, s. 5
Fjerritslev Avis, 14. oktober 1952, s. 2

Om Julius Petersen

Julius Petersen var født den 27. september 1885 i Halsted på Lolland. Han var søn af kusk og senere skovfoged i Stokkemarke, Lars Pedersen, og hustru Ane Katrine, f. Andersen. Julius blev døbt Pedersen, men i de fleste senere omtaler optræder han som Petersen. Derfor anvendes dette efternavn her.

Den 5. november 1911 blev ungkarlen Julius Petersen, som da var staldbetjent i Den kgl. Stald, gift med Rigmor Margrethe Elisabeth Jørgensen, der var født den 26. maj 1882 i Lindelse på Langeland. Vielsen foregik i Sundby kirke ved København. Se kirkebogsopslag.

Politiets registerblad over Julius Petersen og hans hustru Rigmor Margrethe Elisabeth, født Jørgensen
Politiets registerblad over Julius Petersen og hans hustru Rigmor Margrethe Elisabeth. Københavns Stadsarkiv, Politiets registerblade. Station 5. Filmrulle 0040. Registerblad 3619 (unikt id. 2311977)

Julius Petersen modtog Dannebrogsmændenes hæderstegn i 1950

Under 1. Januar er Kusk under den kgl. Staldetat Julius Petersen og Opsynsbetjent under samme H. P. Pedersen benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Nationaltidende, 5. januar 1950, s. 12

Læs også om kusk Thorvald Jensen