Katrine Hoffmann – landets første kvindelige karetmager 1915

Artiklen er opdateret 16. februar 2022

Tidligere var det almindeligste, at kvinder var hjemmegående og passede hus, mand og børn. Det var de færreste kvinder, der tog arbejde udenfor hjemmet. Derfor vakte de da også opsigt, da den 17-årige Katrine Hoffmann fra Kerteminde gik i lære som karetmager.

Kirkebogen fortæller, at Marie Katrine Hoffmann blev født den 15. maj 1894 i Kerteminde som datter af karetmagermester Carl Vilhelm Valdemar Hoffmann og hustru Kirsten, født Hansen. Katrine Hoffmanns farfar var karetmagermester i Kerteminde, Hans Heinrich Friedrich Hoffmann, der stammede fra Neustadt i Holsten.

Katrine Hoffmann kom i lære i sin fars værksted i Kerteminde, hvor hun var i tre år efterfulgt af et år hos en karetmagermester på Falster. Hun var en dygtig håndværker og endte da også i 1915 med at få en sølvmedalje for sit svendestykke, der bestod af et vognhjul.

Som Danmarks første kvindelige karetmager blev Katrine Hoffmann naturligvis omtalte i aviserne:

Svendeprøver – En kvindelig Karetmager
I Kerteminde har i Gaar følgende 5 Lærlinge aflagt Svendeprøve: … og Frk. Kathrine Hoffmann (Karetmager Hoffmann) Frk. Hoffmann bestod med Karakteren ug og fik tildelt Sølvmedalje for sit fortræffeligt udførte Arbejde.

Fyns Venstreblad (Odense), 29. april 1915, s. 5

En kvindelig Karetmagersvend
Frk. Katrine Hoffmann, Kerteminde, er tildelt Sølvmedaille for fortræffeligt udført Arbejde.

Holbæk Amts Venstreblad, 1. maj 1915, s. 1

Har De hørt, at
En kvindelig Karetmagersvend, Frøken Katrine Hofmann, Kerteminde, er tildelt Sølvmedaille for veludført Arbejde.

Løgstør Avis, 14. maj 1915, s. 1

Marie Katrine Hoffmann omtalt i tidsskriftet Kvinden og Samfundet

I en serie om håndværkskvinder satte tidsskriftet Kvinden og Samfundet i 1915 fokus på Katrine Hofmann. Kvinden og Samfundet begyndte at udkomme i 1885 og udgives fortsat af Dansk Kvindesamfund. Tidsskriftets målsætning var fra starten at skabe debat og oplysning om kvindernes stilling i Danmark.

“Det falder til vor Glæde efterhaanden i vor Lod at bringe Billeder saa fra et, saa fra et andet Arbejdsfelt, som Kvinden er draget ind paa. Vi har her i “Kvinden og Samfundet” bragt et lille Indblik i en Kvindes Uhrmagerværksted, Hestefold, Snedkerværksted, Glarmesterværksted o.s.v., men vi synes næsten, at vi aldrig nogen Sinde har bragt et paa en Gang saa morsomt og paa sin Vis stemningsfuldt Billede som ovenstaaende, der gengiver Danmarks første Karetmagersvend Marie Katrine Hoffmann, Kerteminde.

Vi skal af gode Grunde afholde os fra at give Forklaring til de forskellige Apparater, som omringer Midtfiguren, og som en Karetmagersvend skal have i Haanden under Arbejdet. Vi skal indskrænke os til at oplyse, at den unge Pige er Datter af Karetmager Hoffmann i Kerteminde.

Hun har staaet 3 Aar i lære i Hjemmet og 1 Aar hos en Karetmager paa Falster. Hun begyndte, da hun var 17 Aar, og er i Aar 21-aarig Svend med Ug og Sølvmedalje for sin Svendeprøve, der bestod af det Hjul, som præsenterer sig paa vort Billede.

Under Læretiden, hvor hun arbejdede paa Værkstedet fra 6 Morgen til 6 Aften, gik hun paa Teknisk Skole fra 7-9 Aften; “forøvrigt ser hun frisk og sund ud”, skriver vor Forbindelse i Kerteminde.

Den unge Karetmagersvend har indgaaet Kompaniskab med en Broder, der selv driver Karetmager-Haandværket.”

Karetmager Marie Katrine Hoffmann i værkstedet.
Karetmager Marie Katrine Hoffmann i værkstedet. Gengivet efter Kvinden og Samfundet, 30. juli 1915.
Folketælling for Vestergade 18 i Kerteminde, viser, at karetmagersvend Katrine Hoffmann opholdt sig hos forældrene.
Folketællingen i Kerteminde den 1. februar 1916 viser, at karetmagermester Hoffmann og familien boede i Vestergade 18. Ejendommen var ejet af karetmagermester Carl Hoffmann, og man ser, at datteren karetmagersvend Katrine Hoffmann var registreret hos forældrene.

Ægteskab satte en stopper for karetmagerkarriere

Den 15. oktober 1919 blev Katrine Hoffmann gift med ungkarl og fiskehandlermedhjælper Niels Christian Nielsen i Kerteminde. Han var født den 7. januar 1893 i Hesselho, Tistrup sogn. Ved ægteskabet oplyser kirkebogen, at han var søn af ringer og graver, tidligere skrædder, Anton Nielsen og hustru Ane Margrethe Vibeke Nielsen, der på det tidspunkt boede i Ølgod.

Ægteskabet satte en stopper for Katrines videre karriere som karetmager. Hun fik nok at gøre med at passe hjem, mand og børn. Den første søn, Bendt Hoffmann Nielsen, blev født i Kerteminde den 27. november 1920.

Herefter flyttede familien til Ølgod, hvor det næste barn, Karl Anton Hoffmann Nielsen, blev født den 26. februar 1922. I kirkebogen er faderen anført som arbejdsmand. Året efter fulgte sønnen Erik Hoffmann Nielsen, der blev født i Ølgod den 25. marts 1923. Da står faderen anført som ringer. I alt fik parret ni børn.

Enke i 1938 og flytter tilbage til Kerteminde

Desværre blev det lykkelige ægteskab alt for tidligt afbrudt af N. Chr. Nielsens død den 25. april 1938 under et ophold på Spangsbjerg Tuberkulosesanatorium. Han var da ringer og graver i Ølgod og blev begravet på Ølgod kirkegård den 28. april 1938.

Der kom nu en svær tid for den unge enke, som sad tilbage med ansvaret for en stor børneflok. En stærk vilje og en dyb tro hjalp hende videre i livet. Da børnene var godt i vej, vendte Katrine hjem til Kerteminde, hvor hun i sit gamle hjem i Vestergade skabte et hyggeligt hjem med en søster.

Katrine Hoffmann var en driftig kvinde. Tilbage i Kerteminde etablerede hun en osteforretning på adressen Langegade 18a, og forretningen blev ret hurtigt byens førende indenfor branchen. Omkring 1965 gik hun på pension for at nyde et velfortjent otium.

Katrine Hoffmann døde den 2. oktober 1975, 81 år gammel, og blev begravet fra Kerteminde sognekirke den 6. oktober. Hun efterlod sig fem sønner og fire døtre.

Andre kilder

  • Niels Christian Nielsens fødsel. Kontraministerialbog, Tistrup sogn, FKVD 1892-1900, opslag 7. Arkivalieronline
  • Vielse. Kontraministerialbog, Kerteminde sogn, KV 1892-1923, opslag 259. Arkivalieronline
  • Folketælling 1925, Vestergade, Ølgod sogn, Øster Horne herred, Ribe amt. Link
  • Niels Christian Nielsens død
    Kontraministerialbog, Brøndum sogn, Ribe amt, FKVD 1936-1945, opslag 129. Arkivalieronline
    Kontraministerialbog, Ølgod sogn, D 1922-1941, opslag 58. Arkivalieronline
  • Korrespondance med museumsassistent Helle Klüver, Kerteminde Byarkiv, Østfyns Museer

Læs også om en anden kvindelig karetmager, Nathalia Hansen fra Øster Hornum, via dette link