Karetmager Nathalia Hansen 1920

Det var et særsyn, da den 20-årige Nathalia Hansen i november 1920 blev udlært som kvindelig karetmager. I 1915 gik hun i lære hos sin far, Søren Hansen, der var karetmagermester i Øster Hornum nær Støvring i Himmerland. I det følgende kigger vi nærmere på historien.
Søren Christian Thyge Hansen med vognhjul i sit karetmagerværksted i Øster Hornum. Foto: Støvring Lokalarkiv.

Søren Christian Thyge Hansen var født den 30. maj 1866 som søn af hjulmand Peder Hansen (1830-1900) og hustru Mariane Sørensdatter (1836-1878) i Øster Hornum.

Søren Hansen blev udlært karetmager, og i juli 1889 købte han for 3.000 kr. en ejendom af købmand L. Færch i Øster Hornum. I købet medfulgte besætningen samt forsikringssummen af en bygning, der var brændt ned på ejendommen måneden før. Flere huse var gået til ved en stor brand i Øster Hornum, herunder også en på Søren Hansens nyerhvervede ejendom.

Som 23-årig giftede den unge husmand og karetmager, Søren Hansen, sig den 23. november 1889 med 18-årige Annine Marie Sørensen, der var i huset hos sin kommende svigerfar, Peder Hansen i Øster Hornum. Hun var født den 23. juli 1871 som datter af Ane Jensen i Frejlev og en udlagt barnefader, tjenestekarl i Aalborg, Mads Christian Sørensen.

Parret etablerede sig på ejendommen i Øster Hornum.

Karetmager Søren Hansens ejendom i Øster Hornum. Foto: Støvring Lokalarkiv.
Karetmager Søren Hansens ejendom i Øster Hornum. Kort efter 1900 opførte han en egentlig værkstedsbygning øst for den oprindelig ejendom. Bemærk klapsejleren eller vindmotoren, der trak maskiner i karetmagerværkstedet. Vindmotoren mistede sin betydning, da man efter 1925 fik vekselstrøm. Foto: Støvring Lokalarkiv.

Nathalia Hansen bliver født i 1900

Allerede den 4. august 1890 kom parrets første datter, Martha Mariane Hansen til verden. Det blev til en stor børneflok bestående af 10 piger, der blev født i perioden 1890-1912.

Som nummer seks i rækken blev Lydia Nathalia Hansen født den 19. maj 1900 i Øster Hornum. Kirkebogen fortæller, at hun var datter af karetmager i Øster Hornum, Søren Christian Thyge Hansen, og den nu 28-årige hustru Anine Marie Sørensen. Nathalia blev ikke døbt, da forældrene var baptister. Men i kirkebogen er der senere tilføjet, at Nathalia blev voksendøbt den 24. januar 1976 af sognepræsten i Ferslev Kirke.

Karetmager Søren Chr. Thyge Hansens værksted i Øster Hornum.
Karetmager Søren Chr. Thyge Hansens værksted. Fra venstre Søren Hansen, karetmagersvend Lydholm og børnene Nathalia, Esther og Thille. I døren Martha, i barnevognen Anna. Foto ca. 1912-14: Støvring Lokalarkiv.

Nathalia Hansen i karetmagerlære 1915-20

En dag fortalte Nathalia sin far, at hun gerne ville i lære. “Jeg kan godt bruge dig”, sagde han, “svendene er jo dyre”. Og sådan blev det. Nathalia kom i lære i 1915, og læretiden var fem år. Der blev ikke lagt fingre imellem, hverken fordi hun var datter eller fordi hun var kvinde. Men Nathalia var viljestærk og satte alt ind på det.

Da Nathalia var ung, var kvindens plads for de fleste i hjemmet. Det var et særsyn, når en pige ville i lære, og særlig mærkeligt var det, hvis hun ville være karetmager som Nathalia.

Hendes kammerater syntes, at det var noget forfærdeligt noget at begynde på. Men Nathalia kunne ikke forstå, at det skulle være en skam at arbejde med et håndværk. Kammeraterne troede heller ikke, at Nathalia ville få lært det huslige, når hun skulle arbejde i faderens værksted hele dagen. De vidste blot ikke, at det huslige også skulle klares, enter før eller efter værkstedsarbejdet. Skulle der bages, måtte man bare op klokken 4 om morgenen.

Nathalia havde heller ikke været forvent med frihed i sin barndom, idet hun kom ud at tjene allerede som 12-årig. Skolen måtte hun passe sideløbende med pladsen. Og det var bare om at hænge i. Det var utænkeligt at løbe fra pladsen, for så kunne man ikke senere få en anden plads, fortalte Nathalia senere.

I november 1920 blev Nathalia Hansen udlært. Svendestykket var en jumbefading, der blev bedømt af ikke færre end seks skuemestre. Både aviser og Sammenslutningen af Karetmagermestre i Danmarks medlemsblad skrev om Nathalia, hvor hun blev omtalt som landets første og eneste kvindelige karetmager.

Omtale af Nathalia Hansen i Aalborg Amtstidende den 9. oktober 1921, s. 4.
Omtale af Nathalia Hansen, Danmarks første kvindelige karetmagersvend. Aalborg Amtstidende den 9. oktober 1921, s. 4.
Karetmager Nathalia Hansen. Artikel i Medlemsblad for Sammenslutningen af Karetmagermestre i Danmark, 13. september 1921.
Omtale af karetmager Nathalia Hansen. Artikel i Medlemsblad for Sammenslutningen af Karetmagermestre i Danmark, 13. september 1921.

Nathalia Hansen var ikke den første kvindelige karetmager

Imidlertid er oplysning om, at Nathalia Hansen skulle være landets første og eneste kvindelige karetmagersvend ikke korrekt, idet Katrine Hoffmann allerede i 1915 var blevet udlært som karetmager i sin fars værksted i Kerteminde. Hun fik endda sølvmedalje for sit svendestykke.

Sammenslutningen af Karetmagermestre i Danmark omtalte ikke Katrine Hofmann i medlemsbladet, men de fynske mesterforeninger var heller ikke medlem af Sammenslutningen, så den havde nok ikke stort incitament til bruge spalteplads på folk, der ikke ville fælleskabet. Læs om Katrine Hofmann her.

Nathalia bliver smedekone i 1921

Nathalia Hansen står i midten i hvid kjole omgivet af sine ni søskende. Foto: Støvring Lokalarkiv.
Nathalia Hansen står i midten i hvid kjole omgivet af sine ni søskende. Foto: Støvring Lokalarkiv.

Den 6. december 1921 blev Nathalia Hansen viet til Jens Peter Christensen, der var smed i Ferslev. Vielsen blev foretaget af politimesteren i Tinghuset i Nibe.

Parret fik fire børn: Erik Johannes Christensen (f. 1922), Søren Hansen Christensen (f. 1926), Anna Johanne Christesen (f. 1931), Jonna Christensen (f. 1940).

De første år blev det ikke til meget andet arbejde for Nathalia end at passe hus og børn, men hun længtes hele tiden efter høvlbænken. Derfor fik hun indrettet et lille værksted på loftet, så hun kunne smutte derop, når hun havde lidt tid.

I barne- og ungdomsårene havde hun haft som hobby at snitte små figurer i træ, men det blev som voksen til, at hun kunne bruge sit håndværk til at lave smukke og holdbare legeheste, cykelheste og gyngeheste til familien og byens børn. Hestene blev fint malede, fik seletøj på og blev forsynet med hale og man af optrevlet sejlgarn.

Da Nathalia var blevet gift med smeden i Ferslev og boede i nærheden af bager Ole Eskildsen, fremstillede hun denne træhest til bagerens datter Bente til hendes 3-års fødselsdag i 1942. Nathalia hjalp sin mand både som karetmager og som smed, men hendes specialitet blev at udskære og dekorere træheste. Foto: Støvring Lokalarkiv.
Da Nathalia var blevet gift med smeden i Ferslev og boede i nærheden af bager Ole Eskildsen, fremstillede hun denne træhest til bagerens datter Bente til hendes 3-års fødselsdag i 1942. Nathalia hjalp sin mand både som karetmager og som smed, men hendes hobbybeskæftigelse ved høvlbænken blev at udskære og dekorere træheste. Foto: Støvring Lokalarkiv.

Dødsfald

Jens Peter Christensen døde pludseligt som 76-årig i 1970, og derefter flyttede Nathalia til Aalborg. Her døde hun som 77-årig i 1977.

Smedemester Jens Peter Christensen, Ferslev, er pludselig død, 76 år. Han var til for ganske nylig rask og rørig, og han passede selv sin forretning til det sidste. Han var smed i Ferslev i 51 år, og han var meget afholdt for sit reelle væsen og sit lune, som han bevarede til det sidste. Han var desuden kendt for sit gode håndværk og havde f.eks. arbejdet med at holde materiellet i stand under motorvejsarbejdet. Han var en håndværker af den gamle type, og han kunne med enestående indlevelse fortælle om gamle dage. Navnlig var det interessant at høre ham fortælle om sit håndværk for 50 år siden. Jens Peter Christensen efterlader hustru og fire børn.

Aalborg Stiftstidende, 2. august 1970, s. 2

Vor kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor
Nathalia Christensen
H. C. Andersensvej 18, Aalborg
døde fra os.
Aalborg, den 24. juni 1977
Børnene

Begravelsen finder sted fra Ferslev Kirke, onsdag den 29. juni, kl. 14.

Aalborg Stiftstidende, 27. juni 1977, s. 12.

Andre kilder

  • Aalborg Stiftstidende, 11. juli 1889, s. 2
  • Aalborg Amtstidende, 15, december 1957
  • Nathalias fødsel: Kontraministerialbog, Øster Hornum sogn, FKVD 1897-1909, opslag 51. Arkivalieronline
  • Nathalias vielse: Kontraministerialbog, Øster Hornum sogn, FKVF 1918-1927, opslag 209. Arkivalieronline
  • Nielsen, Niels Nørgaard: Træhestene fra Øster Hornum og Nathalia Hansen
  • Nielsen, Niels Nørgaard og Nielsen, John Hardy: Fra karetmagerværksted til automobilværksted

Tak til Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune.

Læs også om Danmarks første kvindelige karetmager Katrine Hoffmann fra Kerteminde.