Jubilæumsvognen fra F. C. Schulz i 1888

Om jubilæumsvognen, som Vognmandsforeningen i København forærede til regentparret i anledning af regeringsjubilæet i 1888.

Den 15. november 1888 havde kong Christian 9. 25-års regeringsjubilæum. København stod på den anden ende for at fejre regentparret, udenlandske fyrster kom tilrejsende, om aftenen var byen illumineret, og rundt om i landet blev jubilæet markeret på forskellig festlig vis.

Tidligere samme år fra maj til oktober var Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling blevet afholdt i København. På åbningsdagen den 18. maj besøgte kongefamilien udstillingen, og i maskinhallen, hvor blandt andre vognfabrikanterne udstillede det bedste og nyeste, de kunne præstere, havde kongen vist interesse for en elegant kalechevogn, som vognfabrikant F. C. Schulz, Nørregade 40 i København udstillede.

De kongelige kører fra besøget i maskinhallen ved Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstillings åbning den 18. maj 1888. Foto: Juncker Jensen, Danmarks Tekniske Kulturarv, DTU Bibliotek

Vognfabrikant Schulz’ udstilling

Ved siden af stande fra andre anerkendte vognfabrikanter som Fife, Gløy, Larsen, Lemming og Elof Jensen udstillede F. C. Schulz fire vogne: En Clarence (Coupé til fire personer), en Landauer, en Dame-Phaeton og en Jagtbreak i naturtræ. Udstillingerne og køretøjerne blev bedømt af en komite, og blandt andre F. C. Schulz fik medalje af 1. klasse.

F. C. Schulz' anmeldelse til industriudstillinge 1888
F. C. Schulz’ anmeldelse til 15. sektion, transportmidler ved Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling. I forbindelse med anmeldelsen oplyste Schulz, at han havde 22 voksne mænd ansat og 2 unge mænd i alderen 14-18 år. Han omsatte for ca. 80.000 kr, hvoraf de 2/3 var eksport til Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England. Arkivalier Online.

Jubilæumsvognen fra Schulz

Blandt de udstillede køretøjer viste kong Christian 9. særlig interesse for den elegante Dame-Phaeton fra vognfabrikant Schulz, og det kom Vognmandsforeningen i København for øre. Foreningen fik ideen at give regentparret vognen som jubilæumsgave, men det viste sig, at Schulz allerede havde solgt den til Sverige. Med det gode formål lykkedes det dog for Vognmandsforeningen at købe vognen af den nye svenske ejer.

Den 12. november 1888 – få dage før regeringsjubilæet – mødte en deputation fra Vognmandsforeningen med postholder Larsen som ordfører op til en sammenkomst i ridehuset på Christiansborg. Her blev vognen overdraget til majestæten og prøvekørt.

Jubilæumsvognen fra F. C. Schulz 1888
Jubilæumsvognen fra F. C. Schulz fotograferet af Juncker Jensen ved Industriudstillingen i 1888. Foto i Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek.
Udsnit af foto. Slank og elegant opbygning af kuskebukken med smuk læderkantet polstring. Bemærk den spejlblanke lakering.
Udsnit af foto. Bemærk dobbelt affjedring med ellipse- og C-fjedre.
Ved overdragelsen af vognen fik regentparret et smukt omslag, som givetvis har indeholdt en adresse fra Vognmandsforeningen.
I dag indeholder omslaget fotografiet, der er vist ovenfor. Fotos: Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek.

Jubilæumsvognen benævnte vognfabrikant Schulz selv som en Dame-Phaeton. I Den kgl. Stald-Etats inventarieregnskaber er vognen også kaldt Wienervogn og Kalechevogn. I dag vil vognhistorikere ofte kalde vogntypen Mylord, som også en række af samtidens europæiske vognfabrikanter gjorde.

Udateret katalogtegning af Mylord fra Million Guiet & Cie, Paris. Denne har dog ikke C-fjedre. Forfatterens samling.

Der er tale om en let og elegant bygget tosædet herskabsvogn med kuskebuk. Det var en type, som blev kørt af en ansat – ofte uniformeret – kusk og med herskabet i det magelige bagsæde. En kaleche kunne slås op over dette sæde.

Vognen fra Schulz var udstyret med patentaksler og dobbelt affjedring med fire elliptiske fjedre og to C-fjedre ved baghjulene. Lakeringen var mørkeblå med spinkle lyseblå stafferinger. Polstringen var udført med blåt plys. Inden levering til majestæten blev der malet en kongekrone på hver side af kuskebukken.

Inventarieregnskaber

Jubilæumsvognen er omtalt i forskellige inventarieregnskaber for Den kgl. Stald-Etat:

Inventarieregnskab for Den kongelige Stald-Etat 1894
Gruppe: Wienervogne (Kalechevogne), Jagtvogne, Landauere, Dogcarter etc.
Vogn nr. 9: Tosædet wienervogn, mørkeblå lakering med lyseblå staffering og kroner på bukken, blåt plysbetræk på sæderne. Patentaksler. Jubilæumsgave. Forfærdiget af F. C. Schulz i 1888.

Jubilæumsvognen omtalt i Stald-Etatens inventarieregnskab 1894.
Jubilæumsvognen omtalt i Stald-Etatens inventarieregnskab 1894.

Inventariet ved Hans Majestæt Kong Chr. IXdes Stald-Etat 1906
Gruppe 6 – Kalechevogne
Vogn nr. 7: Blåt silke og klæde. Bukken påmalet 2 kongelige kroner. Jubilæumsgave. Fra Schulz 1888. H.M. Kong Chr IX private ejendom.

Stald-Etatens inventarieregnskab 1906 viser, at jubilæumsvognen var Christian 9.s private ejendom.

Inventarieregnskab for Den Kongelige Stald-Etat for Tiden fra d. 1. april 1909 til d. 31. marts 1914
Gruppe 5 – Kalechevogne
Vogn nr. 6 (gl. nr. 7): Blå silke og klæde. Bukken påmalet 2 kgl. kroner. Jubilæumsgave. Fra Schulz 1888.

Inventarieregnskab for Den Kongelige Stald-Etat for Tiden fra d. 1. april 1914 til d. 31. marts 1919
Gruppe 5 – Kalechevogne
Vogn gl. nr. 6 bortsolgt ved auktion d. 18. juni 1918.

Jubilæumsvognen blev solgt i 1918

Ifølge Den kgl. Stald-Etats inventarieregnskab 1914-1919 blev jubilæumsvognen solgt ved auktion den 18. juni 1918. Det var en offentlig auktion i ridehuset på Christiansborg, hvor overskud af vogne, seletøj, sadler mv. blev solgt. Ved denne auktion blev der solgt 10 vogne, herunder jubilæumsvognen, som da havde fået indtræk af brunt klæde.

Udsnit af katalog fra den offentlige auktion i Den kgl. Stald-Etat 1918. Jubilæumsvognen har nr. 6.
Udsnit af katalog fra den offentlige auktion i Den kgl. Stald-Etat 1918. Jubilæumsvognen har nr. 6. Katalog i forfatterens samling

Eksisterer jubilæumsvognen endnu?

For en del år siden fandt Svend Aage Lauridsen fra Herning en Mylord bygget af F. C. Schulz og fik overleveret historien om, at den skulle stamme fra en auktion i Den kgl. Stald og have været udstillet på industriudstillingen i 1888. I givet fald er der tale om jubilæumsvognen fra 1888. Vognen blev fundet adskilt i en lade mellem Herning og Holstebro sammen med en Fife landauer, der stammede fra kongehuset.

Det er tydeligt, at Sv. Aa. Lauridsens Mylord er samme model, som jubilæumsvognen vist på billedet fra 1888. Imidlertid er der markant forskel på trinbræt og skærme, der er længere og dybere på Lauridsens vogn. Men det kan ikke udelukkes, at vognen har været forandret på et tidspunkt.

Kongekroner på kuskebukken ville fortælle om kongelig proveniens, men disse vil næppe kunne afdækkes ved farvearkæologisk undersøgelse. Tidligere blev kroner og våben fjernet inden salg på offentlig auktion. Det skete dog ikke ved seneste auktion i 2007.

Svend Aage Lauridsens mylord fra Schulz er samme model som jubilæumsvognen fra 1888.
Svend Aage Lauridsens restaurerede mylord fra Schulz er samme model som jubilæumsvognen fra 1888. Men der er forskel på skærme og trinbræt, hvis man sammenligner med billedet fra 1888. Foto: Henrik Lauridsen
Svend Aage Lauridsens mylord med kalechen slået op.
Svend Aage Lauridsens vogn med kalechen slået op. Foto: Henrik Lauridsen.

Kilder

  • Kunstudstilling m.m. i København, 13., 14. og 15. sektion: Industrielle maskiner, Landbrugsmaskiner og Transportmidler. Anmeldelser til 15.sektion. Arkivalier online
  • Inventarieregnskaber som nævnt ovenfor
  • Katalog over Vogne, Seletøjer og Sadler m.m. som den Kongelige Stald-Etat lader bortsælge ved offentlig auktion Tirsdag den 18. juni 1918 Kl. 11 Form. paa Christiansborg Ridebane. Forfatterens samling.
  • Morgenbladet (København), 20. juli 1888, 2. udgave, s. 2
  • Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 13. november 1888, 2. udgave, s. 2
  • Dagbladet (København), 14. november 1888, s. 2
  • Jyllandsposten, 14. november 1888, s. 2.

Læs også om to engelske fuldblodsheste, som Christian 9. fik som jubilæumsgave.