Vognlygter fra Hviid-Petersen & Dünweber 1891-94

Da regentparret kong Christian 9. og dronning Louise i 1892 fejrede guldbryllup, modtog de en fornem karet som gave fra Københavns håndværksmestre. Guldbryllupskareten var udstyret med smukke forgyldte vognlygter, der var fremstillet af metalvarefabrikanterne Hviid-Petersen & Dünweber i København efter tegning udført af den tyske lygtefabrikant Ferdinand Ernst Flüshöh fra Barmen nær Wuppertal.

Både Guldbryllupskareten og lygterne fik rosende omtaler i aviserne. Fx skrev Morgenbladet den 4. maj 1892 om lygterne:

Den kostbareste og smukkeste Gave til Kongeparret den 26. Maj bliver vel nok Haandværkernes Guldkaret, som en af de første Dage bliver afleveret fuldt færdig.

I Gaar var Firmaet Hviid-Petersen og Dünweber bleven færdig med de to Lygter til Kareten og foreviste dem i deres Lokale, Dr. Tværgade 28. Lygterne er fuldstændig lueforgyldte med en Krone foroven. De er 5 Kvarter høje [ca. 78 cm], forsynede med slebne Spejlglasruder og indrettede saa vel til almindeligt Lys som til elektrisk Lys. En lille Glødelampe er anbragt over Brænderen i Lygten; Ledningerne gaar gjennem de Stænger, der bærer dem, ned til Elementerne, der er anbragte under Kuskesædet.

Paa Kjøreturen gjennem Byen den 26de vil Glødelamperne blive benyttede. Det hele Arbejde er nydeligt og fint og gjør d’Hrr. Hviid Petersen og Dünweber megen ære.

Morgenbladet, 4. maj 1892
Vognlygter fra Hviid-Petersen & Dünweber
De imponerende, forgyldte vognlygter til Guldbryllupskareten var fremstillet af metalvarefabrikanterne Hviid-Petersen & Dünweber i København efter tegning udført af den tyske lygtefabrikant Ferdinand Ernst Flüshöh. Illustration venligst udlånt af Paul Lysholdt Rasmussen.

Virksomheden Hviid-Petersen & Dünweber

I det følgende vil vi kigge nærmere på virksomheden Hviid-Petersen & Dünweber, der har sit udspring tilbage i 1886. Den 37-årige blikkenslager Lars Christian Hviid-Petersen overtog Michael Jensen Kønigsbrucks blikvarevirksomhed i København og grundlagde den 26. juni 1886 “M. J. Kønigsbrucks Efterfølger”. Berlingske Tidende skrev:

26. juni 1886: Firmaet “M. J. Kønigsbrucks Eftflgr.” driver Fabrikation af Blikvarer; L. C. Hviid-Petersen er den Ansvarlige og til Underskrift Berettigede; E. A. Poulsen har Fuldmagt til per procura at qvittere for Indbetalinger.

Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 2. juli 1886, s. 5

I 1891 indgik Hviid-Petersen imidlertid kompagniskab med den 25-årige blikkenslager, Sophus Johan Valdemar Dünweber, og her grundlægges virksomheden Hviid-Petersen og Dünweber. I maj blev følgende oplyst af Handelsregistret:

– Firmaet M. J. Kønigsbrucks Efterfølger er hævet.

– Firmaet Hviid-Petersen & Dünweber driver Haandværk: Lars Christian Hviid-Petersen og Waldemar Dünweber ere de ansvarlige Deltagere.

Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene. Udgiven ved Justitsministeriets Foranstaltning. Maj 1891, No. 5, s. 52.

Personerne bag

Hviid-Petersen

Lars Christian Hviid-Petersen var født den 24. april 1849 på Skjoldemose i Stenstrup sogn på Fyn som søn af forpagter af hovedgården, Niels Lauritz Hviid-Petersen og hustru Marie Sophie Frederikke Brandstrup. I følge kirkebogen var efternavnet ved dåben Hvid Pedersen. [1]

Dünweber

Sophus Johan Valdemar Dünweber var født den 24. februar 1866 i Køge som søn af kobbersmed Lauritz (Lars) Søren Dünweber og hustru Emilie Dorthea Dalbom. [2]

Valdemar Dünweber var udlært blikkenslager og en dygtig håndværker, der specialiserede sig i fremstilling af lygter. I 1889 fik han støtte til et studieophold i Paris. Køge avis skrev den 13. august 1889:

“Hr. Valdemar Dünweber fra Kjøge som er en usædvanlig dygtig Specialist i Blikkenslagerfaget, er i Søndags afgaaet til Paris paa et ham tilstaaet Stipendium paa 400 Kr.”

Den 28. oktober 1894 blev Valdemar Dünweber gift med Valborg Vilhelmine Charlotte Nielsen. [3]
5. januar 1897 fik de sønnen Lars Julius Emil Dünweber. [4]

Fabriksmærke fra Hviid-Petersen & Dünweber.
Fabriksmærke fra Hviid-Petersen & Dünweber på lygterne til Guldbryllupskareten 1892. Foto: Ole Jespersen.

Hviid-Petersen & Dünweber ophæves i 1894

Samarbejdet mellem de to fabrikanter Hviid-Petersen & Dünweber holdt kun nogle få år og ophørte angiveligt ved årsskiftet 1893-94. Af Handelsregistret januar 1894 fremgår det, at “Firmaet Hviid-Petersen & Dünweber er hævet”. [5]

Ophævelsen af Hviid-Petersen & Dünweber i 1894 betyder, at vognlygter fra denne virksomhed ret præcist kan dateres til perioden 1891-1894.

Lars Hviid-Petersen fortsatte med metalvarevirksomhed i Dronningens Tværgade 28 – nu under navnet L. Hviid-Petersen. Handelsregistret januar 1894 fortæller: “Lars Christian Hviid-Petersen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet L. Hviid-Petersen. Erik Adolph William Paulsen har Procura.” [5]

Vognlygter fra L. Hviid-Petersen til kronprinsparrets sølvbryllup 1894

I virksomheden fremstillede L. Hviid-Petersen fortsat vognlygter blandt andet til herskabskøretøjer.

Som gave ved kronprins Frederik og kronprinsesse Lovisas sølvbryllup 28. juli 1894 skænkede han eksempelvis et sæt elegante, forsølvede vognlygter med tilhørende stanglygte. Avisen Dannebrog beskrev lygterne således:

En smuk Sølvbryllupsgave

Fabrikant L. Hviid-Petersen, Dronningens Tværgade 28, skjænker til Sølvbryllupet Kronprinsparret et Par elegante Vognlygter med tilhørende Stanglygte, udgaaet fra Hr. Hviid-Petersens Fabrik, der bl.a. i sin Tid leverede Vognlygterne til Majestæternes Guldbryllup.

De nye Lygter er et overordenlig smukt Arbejde, forsynede med forsølvede Kroner, tykke slebne Glas med Kronprinsparrets Navnetræk og med installeret elektrisk Lys. Hver af de elektriske Glødelamper har 10 Lys’ Styrke, og det tilhørende Batteri kan arbejde uafbrudt i 8 Timer.

Den ledsagende Adresse er udført af Kalligraf Johannes Nehm.

Dannebrog (København), 24. juli 1894, s. 1
Sølvbryllupsgaven fra L. Hviid-Petersen til kronprinsparret i 1894. Illustration efter Hviid-Petersens katalog 1895.

L. Hviid-Petersen udgiver katalog i 1895

Efter Lars Hviid-Petersen var blevet eneejer af virksomheden i Dronningens Tværgade 28 udgav han i 1895 et nyt katalog med prisliste over forskellige lygtetyper som stormlygter, staldlygter, jernbanelygter og ikke mindst vognlygter og reklamelygter.

I kataloget viste Hviid-Petersen blandt andet også vognlygterne til Guldbryllupskareten, som han havde fremstillet i 1892 i kompagniskabet med Dünweber.

Det kgl. Bibliotek har på opfordring digitaliseret kataloget, der kan downloades via linket nedenfor. Kataloget åbner i et nyt vindue.

Side med vognlygter i Hviid-Petersens katalog 1895.
Side med vognlygter i L. Hviid-Petersens katalog 1895.

Lars Christian Hviid-Petersen dør i 1895

Kort efter katalogudgivelsen i 1895 blev Lars Christian Hviid-Petersen imidlertid syg af kronisk nyre- og hjertesygdom, der kostede ham livet. [6]

Han døde den 13. november 1895 som ugift og kun 46 år gammel. Ved døden boede han i Fredericiagade 33, København.

Hviid-Petersen blev begravet den 17. november 1895 fra kapellet på Garnisons kirkegård.

Lars Hviid-Petersens dødsannonce i Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 15. november 1895,.
Lars Hviid-Petersens dødsannonce i Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 15. november 1895, s. 5.

Valdemar Dünweber driver ny forretning

Efter opløsningen af virksomheden Hviid-Petersen & Dünweber fortsatte Valdemar Dünweber også med selvstændig virksomhed som blikkenslager og metalvarefabrikant.

I 1894-97 var han blikkenslagermester i Adelgade 14, og fra sidst i 1890’erne blik- og metalvarefabrikant samme sted. Desværre gik han konkurs i april 1899.

Dünweber etablerede sig dog igen som blikkenslagermester. 1900-1907 var det i Studiestræde 21. I perioden 1908-1914 var han metalvarefabrikant i Korsgade 19 B, og fra 1912 var han i Larsbjørnstræde 7. [7]

Valdemar Dünweber boede fra 1908 til sin død i Blågårdsgade 37. [7]

Avisannonce fra Valdemar Dünweber i avisen København 25. februar 1894-02-25-s
Annonce fra Valdemar Dünweber i avisen København 25. februar 1894.
Portræt af Sophus Johan Valdemar Dünweber. Foto i Paul Lysholdt Rasmussens samling.
Portræt af Sophus Johan Valdemar Dünweber. Foto Harald Kaiser, Køge. Paul Lysholdt Rasmussens samling.

Valdemar Dünweber dør i 1921

Sophus Johan Valdemar Dünweber døde på Rigshospitalet den 18. februar 1921 i en alder af 54 år.

Han var alvorligt syg, idet kirkebogen oplyser, at Dünweber var ramt af syfilitisk rygmarvsbetændelse og sukkersyge. Tilmed fik han en blodprop i lungepulsåren, der vel var dødsårsagen.

Valdemar Dünweber blev begravet den 25. februar 1921 fra kapellet på Fasankirkegården i København. [8]

Dünwebers underskrift. Gengivet efter ægtepagt dateret 19. oktober 1894. Paul Lysholdt Rasmussens samling
Dünwebers underskrift. Gengivet efter ægtepagt dateret 19. oktober 1894. Paul Lysholdt Rasmussens samling.
Valdemar Dünwebers dødsannonce i Social-Demokraten, 22. februar 1921, s. 7.

Andre vognlygter fra Hviid-Petersen & Dünweber

Da virksomheden Hviid-Petersen & Dünweber kun eksisterede ganske få år, var produktionen nok ikke stor af vognlygter. Men hvis der er nogen, der har kendskab til vognlygter fremstillet af virksomheden eller de to blikkenslageres selvstændige virksomheder, så hører jeg meget gerne om det.

Tak

Tak for bidrag til artiklen rettes til Paul Lysholdt Rasmussen samt Karin og Peter Stubbe Teglbjærg.

Kilder

  1. Kontraministerialbog, Stenstrup sogn, Fødte mænd 1849-1879, opslag 4
    https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/skjoldemose
  2. Kontraministerialbog, Sankt Nikolaj sogn, Køge, fødte mænd 1856-1866, opslag 69
  3. Kontraministerialbog, Holmens sogn, København, viede 1892-1898, opslag 113
  4. Kontraministerialbog, Sankt Pauls sogn, København, fødte 1892-1900, opslag 121
  5. Samlinger af Anmeldelser til Handelsregistrene, nr. 1, januar 1894, s. 4
  6. Begravelsesprotokol, København, 1895, Københavns Stadsarkiv
  7. Rasmussen, Paul Lysholdt: Efterslægtstavle for Hein Diederich Dünweber & Kirstine Regine Nielsdatter
  8. Kontraministerialbog, Rigshospitalets Præsteembede, døde 1920-1924, opslag 23

Læs også artiklen om Guldbryllupskareten via dette link