Hesten bagved vognen – et mærkeligt køretøj

Bladet Hver 8. Dag bragte den 11. november 1906 en lille artikel om et mærkeligt køretøj med hesten bagved vognen. Vi bringer her artiklen:

“Hesten for og Vognen bag – det plejer at være den almindelige regel. Men den Franskmand, som er Mester for det her afbildede Køretøj, har aabenbart ment, at der trængtes til Forandring i Tingene, idet han har fundet på at spænde Hesten bagved Vognen!

Hvorvidt Ideen er praktisk, skal vi ikke komme nærmere ind paa. Men Køretøjet er meget simpelt i sin Indretning. Det bestaar af et Stel eller Ramme paa fire Gummihjul. Fortil er Sædet med Plads til to Personer. Kusken eller Chaufføren – hvad han nu skal kaldes – styrer Vognen lige som paa en Automobil, og han kan ved Hjælp af et par Pedaler regulere Farten og standse Køretøjet.

Hesten er spændt ind i Rammen bagved paa en saadan Maade, at den uden større Besvær trækker eller skyder Vognen fremad. Det hele ligner mere en Automobil, blot at Hesten agerer Motor.”

Hesten bagved vognen
Fransk køretøj med hesten bagved vognen. Gengivet efter Hver 8. Dag, 11. november 1906.

Læs også artiklen om Hestetrukne biler under anden verdenskrig