Prøve med bredfælgede og smalfælgede Arbejdsvogne

Prøve med bredfælgede og smalfælgede Arbejdsvogne
Bokelmann og Emil Jørgensen

Tidsskrift for Landøkonomi 1903, side 113-138, illustreret

De landøkonomiske selskaber har siden sidste del af 1800-tallet udført et stort oplysningsarbejde for at forbedre landbrugets dyrkningsmetoder, bygninger, redskaber og maskiner. Naturligvis var også arbejdsvognene i fokus.

Bokelmann og Jørgensen er i 1903 helt klar over, at de traditionelle vogne af træ er et must – men man kan da ved praktiske forsøg undersøge vognenes kraftforbrug – og på den baggrund anbefale en fælles fælgbredder på 3″ (7,8 cm) for alle stive arbejdsvogne og svært belæssede fjedervogne, der er forspændt med to heste, og som færdes på offentlig vej. Først i løbet af mellemkrigsårene begyndte man at forlade de lokale vogntyper til fordel for moderne stålkonstruktioner.

Artiklen kan downloades her: