Vogntyper i Danmark

Redegørelse for Besvarelser paa Spørgehæftet “Vogntyper i Danmark” m.m.
Raae, Ellen

Danske Folkemaal, 11. årgang, 1938, side 35-42, illustreret

Svarene på spørgelisten om den stive landsbrugsvogn, der blev udsendt i 1937 havde givet mange svar. Materialet var overvældende, som Ellen Raaes artikel 1938 viser. Resultaterne indgik senere i forskningen af danske folkemindevidenskab ved Dansk folkemuseum og ved Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser.

Men der kom aldrig gennemarbejdede oversigter over fx den stive landbrugsvogns kulturhistorie, som i vore dage stort set er ukendt for en bredere kreds.

Ellen Raaes artikel kan downloades her:

Vogntyper i Danmark