Sammenbrud – typeskift i vognaksler

Sammenbrud
Schovsbo, Per Ole

Skalk nr. 4 1996
Side 16, illustreret.

Overgangen fra de gamle smalfælgede arbejdsvogne med tynde friske vognaksler til de nye bredfælgede med styrthjul og kraftige, koniske aksler kan arkæologisk dateres til omkring 1300, samtidigt med at færdslen steg og en del af vejene fik en hård belægning.

Skiftet kan indirekte bekræftes i dansk lovgivning, idet Skånske lov fra før 1216 tillader, at trafikanterne hugger træ til nye vognaksler i de skove, man kører igennem, mens bestemmelsen er udeladt i de yngre lovtekster.

Efter aftale med redaktør Christian Adamsen, Skalk og Per Ole Schovsbo stilles artiklen her til rådighed for download.

Sammenbrud