Prøver med Vogne med smal- og bredfælgede Hjul

Prøver med Vogne med smal- og bredfælgede Hjul
Jørgensen, Emil

De danske Redskabs- og Maskinprøver, side 151-165
Det Schubotheske Forlag, København 1902, 16 sider

De landøkonomiske selskaber har siden sidste del af 1800-tallet udført et stort oplysningsarbejde for at forbedre landbrugets dyrkningsmetoder, bygninger, redskaber og maskiner. Naturligvis var også arbejdsvognene i fokus.

Denne artikel er gengivet efter forpagter Bokelmanns foredrag i Det kgl. Landhusholdningsselskab 2. april 1902.

Artiklen kan downloades her: