Orlow-Andersen, om forspænding og kørsel

En af de danskere, der gjorde en meget stor indsats for at formidle kørekunsten, den korrekte forspænding og kørekulturen, var løjtnant og berider Georg Orlow-Andersen (1872-1960). Han blev født den 3. september 1872 i Hillerød som søn af fabrikant Niels Orlow Andersen (1812-1876) og hustru Caroline Elisabeth Deichmann. Sønnen blev døbt Georg Othenius Andersen. [1]

Som knap 4-årig mistede Georg sin far i 1876. [3] En voldsom eksplosionsulykke i 1873 på Niels Orlow-Andersens hørspinderi i Hillerød og virksomhedens efterfølgende konkurs i 1876 resulterede i faderens selvmord.

Georg Othenius Andersen blev født 3. september 1872. Kontraministerialbog, Hillerød sogn, fødte mænd 1861-1876, opslag 77
Georg Othenius Andersen blev født 3. september 1872. Kontraministerialbog, Hillerød sogn, fødte mænd 1861-1876, opslag 77

Orlow-Andersen bliver løjtnant og berider

Allerede som 14-årig blev G. Orlow-Andersen (O-A) optaget på Hærens Elevskole på Frederiksberg Slot og blev uddannet inden for artilleriet. I 1891 blev han skrevet i lægdsrullen og fortsatte militærkarrieren med blandt andet i perioden 1896-98 at blive uddannet som berider.

I artilleriafdelingen blev O-A også benyttet til at tilkøre de unge artilleriheste. I 1900 blev fire beridere fra afdelingen – tre ældre og den yngste, 28-årige Orlow-Andersen – beordret til at gennemgå et 30-dages kørekursus med to af Christian 9.’s ældste kuske som lærere under tilsyn af den kongelige staldmester, greve Kragh-Juel-Vind-Frijs og kongelig overberider Seeler.

Det var navnligt firspandskørsel, det handlede om, og hver dag trænede Orlow-Andersen med fire nye livlige heste, som ikke tidligere havde gået i firspand sammen.

O-A beundrede de to kongelige kuske, Niels Petersen og Terkil Christensen for deres kørekunst og ikke mindst deres håndtering af de lange firspandspiske. Den daglige køretur gik fra artillerikasernen i Bådsmandsstræde ud til Traverbanevej i Charlottenlund og tilbage.

Georg Othenius Andersens optegnelse i lægdsrullen. 1. udskrivningskreds 1861-1931.
Georg Othenius Andersens optegnelse i lægdsrullen. 1. udskrivningskreds 1861-1931.
G. Orlow-Andersen til hest.
G. Orlow-Andersen til hest. Privatfoto

Selv om der i feltartilleriet og trainafdelingen havde været kørt med firspand i mere end 100 år, og selv om flere kongelige kuske havde fået deres første erfaring med firspandskørsel netop i deres soldatertid, måtte de begynde helt forfra i den kongelige stald-etat. At de fire beridere skulle deltage i det nævne kursus var af samme årsag: Fra den kongelige stald i England, havde den danske kongelige stald nemlig indført en ny lineføring ved firspandskørsel, hvor alle fire liner lå i venstre hånd.

Den nye engelske lineføring afveg en del fra den hidtil anvendte i Danmark, så der var god grund til at uddanne såvel militærberidere som kongelige kuske i den nye lineføring. Efter kurset modtog de fire beridere hver et kørebrev fra den kongelige stald-etat, og fra 1900 og frem til automobilerne helt tog over, uddannede Orlow-Andersen adskillige unge mænd til herskabskuske.

I 1904 blev O-A beordret til at være lærer på et kursus i kørsel og tilkørsel for eleverne på hærens rideskole på Kong Georgsvej. Hestematerialet var på nær en enkelt alle unge heste, der samme år var indkøbt af remontekommisionen i Irland. De var derfor velegnede til at demonstrere den rette og besindige fremgangsmåde ved tilkørsel.

G. Orlow-Andersen underviste også privat i ridning. Her ses han sammen med fruerne Buttenschön og Kurzel samt en uidentificeret. Damerne er i tvedelt rideskørt, der dannede overgang fra ridekjole og sidesæde til ridebukser. Privatfoto.
G. Orlow-Andersen underviste også privat i ridning. Her ses han sammen med fruerne Buttenschön og Kurzel samt en uidentificeret. Damerne er i tvedelt rideskørt, der dannede overgang fra ridekjole og sidesæde til ridebukser. Privatfoto.

Orlow-Andersen holder kørekurser

I 1917 forspurgte Nyborg og omegns landbrugsforening, om Orlow-Andersen ville lede et kursus i hestens praktiske brug og behandling. Det var et 14 dages kursus for 25 af foreningens unge mænd. O-A var da tjenestegørende ved et batteri på Fyn, men hans militære chef havde interesse for sagen og gav tilladelse til, at Orlow-Andersen kunne få tjenestefri og påtage sig hvervet.

Gårdejere fra foreningens område leverede heste, seletøj, vogne og foder. Hestene blev opstaldet i Nyborgs købmandsgårde, øvelserne i kørsel, forspænding og mønstring foregik på dyrskuepladsen, og den teoretiske undervisning blev afviklet i et lokale på rådhuset samt rundt om i staldene.

Kurset sluttede med en præsentation, der blev overværet af 600 ældre landmænd fra Jylland og Fyn. Med dette kursus var grunden lagt for Orlow-Andersens omfattende kursusvirksomhed.

I 1920 forespurgte forstander Petersen-Dalum, om Orlow-Andersen ville påtage sig at undervise Dalum Landbrugsskoles elever i samme fag samt i ridning på årlige kurser af 14 dages varighed. Fra hæren fik skolen heste, vogne, seletøj og ridetøj til låns. Dette hverv havde Orlow-Andersen i 12 år.

G. Orlow-Andersen, 1924. Foto: Ludvig Jensen, Holbæk. Privateje.
G. Orlow-Andersen, 1924. Foto: Ludvig Jensen, Holbæk. Privateje.
G. Orlow-andersen underviser elever på Dalum Landbrugsskole
G. Orlow-andersen underviser i 1921 elever på Dalum Landbrugsskole i kørsel, forspænding og ridning. Her demonstreres mønstring Foto: Dalum Landbrugsskoles bibliotek.

Som 71-årig fik Orlow-Andersen en særlig anmodning fra chefen for hærens rideskole, oberstløjtnant Riis-Lassen. Den gik ud på, om O-A ville påtage sig at undervise rideskolens elever samt officerer og officianter fra Gardehusarregimentet i Næstved i kørsel med to- og firspand. Men sådan gik det ikke.

Orlow-Andersen fortæller:“Jeg ville have sat en stor ære i at udføre dette hverv, men 29. august det år (1943, red.) røvede tyskerne rub og stub fra den danske hær. Den prægtige mand, oberstløjtnant Riis-Lassen faldt desværre for en snigmorders hånd under besættelsen.”

Omkring 1950 holdt Orlow-Andersen sit sidste landbokursus. At han havde været vellidt som underviser vidner et brev fra Taastrup køre- og rideforening om. I anledning af foreningens 10-års jubilæum i 1954 sendte bestyrelsen Orlow-Andersen en hjertelig tak for hjælp og vejledning gennem årene.

Orlow-Andersen sidder ved siden af elev. Privatfoto
Orlow-Andersen sidder ved siden af elev. Privatfoto

Orlow-Andersens egen kommentar til billedet er ovenfor: ”Korrekt forspænding og seletøjsleje. Rigtig tilpasset optømme. Intet hintertøj, da terrænet er flat, hvor køretøjet er fra (Tuse Næs). Køretøjet forspændt med en Frederiksborg hoppe – flere slægtsled tilbage iblandet med knapstrupper-blod. Fader til hoppen Regulus Viggo”. Privatfoto.

Orlow-Andersen som forfatter

Ud over sin store kursusvirksomhed udgav Orlow-Andersen en række af artikler, hæfter og bøger om forspænding, kørsel, ridning mv. Blandt disse kan nævnes:

 • Hvad enhver Rytterske bør vide : Kortfattet Vejledning saa vel for Begyndere som for Viderekomne, 1908
 • Vejledning i Hestens Brug og Pleje : Forspænding, Kørsel, Uddannelse af Kuske, Tilkørsel, Longering, Ridning, Røgt og Pleje. 1926
 • Opseling, Forspænding, Kørsel og Tilkørsel. Tre artikler i Fyns Stifts Landbrugstidende, 1938. Kan downloades via linket her
 • Vejledning i Ridning paa Landet, Ugebladet Landet. 1943
 • Rigtig Forspænding og Kørsel, Ugebladet Landet. 1944. Genudgivet 1993
 • Hesteliv og Rytterminder, Barfod’s Forlag, København. 1955.
Orlow-Andersen underviser på kørekursus 1933
Orlow-Andersen underviser på kørekursus for unge landmænd på Gislinge Hovedgaard ved Holbæk i 1933. Privatfoto.

G. Orlow-Andersen døde i 1960

Efter militærkarrieren blev G. Orlow-Andersen assurandør ved Aug. Borgen Assuranceforretning. Han døde 8. juli 1960, 88 år gammel. Da boede han og hustruen på Vigerslev Allé i Valby.[2]

Kilder

 1. Kirkebog for Hillerød, fødte 1861-1876, opslag 76. Døbt Georg Othenius Andersen, 16. november 1872 i kirken.
 2. Kontraministerialbog, Valby sogn, døde mænd 1950-1962, opslag 119: Georg Othenius Orlow-Andersen, løjtnant og berider, Vigerslev Allé 28. Søn af fabrikant Niels Orlow-Andersen og hustru Caroline Elisabeth Deichmann. Gift med Inger Juliane Hansen. Død 8. juli 1960 på Blegdamshospitalet i Valby, 88 år gammel. Begravet 12. juli 1960, Søndermark Krematorium.
 3. Kirkebog for Hillerød, Lynge-Frederiksborg, 1858-1884, opslag 42, 1876. 22. maj, Orlov Andersen. Fabrikant i Hillerød. Gift. 64 år. Aflivede sig ved hængning.
 4. Orlow-Andersen: Hesteliv og Rytterminder, Barfod’s Forlag, København. 1955.
 5. Samtale med Kirsten Wikander. Barnebarn af G. Orlow-Andersen.