Kørsel med Frederiksborgheste på Ny Toftegaard

Omkring år 1900 blev Frederiksborghestene på stutteriet ved Frederiksborg Slot hjemløse. Derfor dannede en kreds af hesteinteresserede selskabet Frederiksborghingste-Opdrætnings-Anstalten, der i 1909 fik stillet Toftegård ved Ølstykke til rådighed af den kendte hesteavler, Hans Sørensen.

Efter H. Sørensens død i 1911 købte sognefoged Jens Peter Hansen gården Hyldeland i Ølstykke Stationsby. Han byggede gården om til hestestutteri og elevskole med staldbygninger, ridehus og stuehus. Han omdøbte gården til “Ny Toftegård”.

Ny Toftegaard fortsatte avlen af Frederiksborgheste, men her startede også en ny uddannelse for landboungdommen. Her kunne eleverne lære om hestens røgt og pleje, anatomi, almen staldtjeneste, mønstring og longering af hingste. Men også ridning og ikke mindst forspænding og kørsel stod på programmet.

Nedenstående film viser kørsel med 10 hingst på Ny Toftegaard.

Kørsel med 10 frederiksborghingste på Ny Toftegaard. Danmark på Film. Filmcentralen.