Kørsel med alligator i Amerika

Den 27. april 1917 skrev bladet Verden og Vi om en dame fra New York, der lod en alligator spænde for en lille vogn. Vi bringer her artiklen om kørsel med alligator:

“Krokodillen, som vi tidligere betragtede med hemmelighedsfuld Gysen, er ved at blive et slags Husdyr, i hvert Fald i Amerika, hvor der endnu stadig sker mærkelige Ting.

I Florida har man, som bekendt, store Aligator-Farme, hvor disse Uhyre opdrættes, ikke for deres Skønheds eller Venligheds Skyld, men simpelthen for at vokse sig store og ækle, dø, blive flaaede og forvandlede til Tegnebøger og Portemonaier.

En Dame fra New York har, som man ser, ladet en ældre Aligator spænde for sin Vogn. Hvis den ikke er livligere end de halvdøde Kæmpefirben, man plejer at se i zoologiske Haver, er der ingen Fare for, at den løber løbsk. Det er ikke til at se noget praktisk ved dette Forspand, uden maaske i foderknappe Tider. “Hesten” kan nemlig æde Passagererne. Men forøvrigt er Krokodillen et af de skikkeligste, naar den bare er mæt. Heri ligner den de fleste andre ubegavede Væsener.”

Alligator spændt for vogn
En dame fra New York lod en alligator spænde for en lille vogn. Udklip fra Verden og Vi, 27. april 1917.
Kørsel med alligator
Et andet eksempel på kørsel med alligator i Sulphur Springs, Tampa, Florida, 1924. Foto: State Archives of Florida, Florida Memory.