Helleristede vognbilleder

Helleristede vognbilleder
Schovsbo, Per Ole

Adoranten 1995, side 22-26, illustreret.

Der er skrevet meget om de skandinaviske helleristninger, der er under kraftig nedbrydning blandt andet på grund af miljøets forsuring. Samtidigt gøres der nye fund af ristninger. Derfor er der sat mange frivillige kræfter ind på at aftegne og dokumentere de mange billeder, mens tid er. Men ristningernes gåde er ikke løst – og tolkningerne af dem er lige så usikre som dateringerne. Vognafbildningerne skal derfor ses på baggrund af de arkæologiske fund af vogndele.

Efter aftale med forfatteren stilles artiklen her til rådighed for download: