Egerhjul og vogne

Egerhjul og vogne
Witt, Torben

Artikel i Kuml 1969, side 111-148
Håndbog for Jysk Arkæologisk Selskab

På Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby arbejdede etnologen Torben Witt (senere mangeårige direktør for Aalborg Historiske Museum) med hjul- og karetmagerfagets historie – og fik øje på mange gamle egerhjul fra moser og søer, der lå i museernes magasiner. Ved at tolke dem sammen med de langt yngre fra Frilandsmuseet, fik Witt mulighed for at påvise mindst tre grupper, der stammede fra hhv. yngre romersk jernalder, vikingetid og middelalder. Dette opsigtsvækkende resultat fremlagde Witt i artiklen Egerhjul og Vogne, der nogle år senere blev fulgt op af arkæologen Per Ole Schovsbos Oldtidens vogne i Norden, Frederikshavn 1987.

Efter aftale med Torben Witt og redaktør Jesper Laursen, Kuml stilles artiklen her til rådighed for download.

Egerhjul og vogne