De sorte ekvipager

Kørefolket holder traditioner i live. Vi kører gerne til bryllupper og fest som førhen med fine herskabsvogne og i korrekt påklædning. Men om døden taler vi ikke så gerne. Den lige så betydningsfulde tradition at køre med hestetrukken rustvogn er næsten uddød herhjemme.

Siden 1400’tallet har der herhjemme været adskillige liglaug opdelt efter professioner eller stand, men de var kun for mænd. Flere af disse lav trives endnu i bedste velgående flere hundrede år efter stiftelsen. Et eksempel er Kjerteminde Skipper- & Ligbærerlaug, der er stiftet i 1737 og således kunne fejre 270-års jubilæum i 2007.

De sorte Ekvipagers logo
Med inspiration i Dansk Køre Forbunds logo blev De Sorte Ekvipagers logo tegnet af Ib Møller og Ole Jespersen.

De Sorte Ekvipager stiftet i 2001

I 2001 blev foreningen ‘De Sorte Ekvipager’ dannet. Medlemstallet var støt stigende. Formålet var ‘at samle veltjente kuske, som er medlemmer af køreselskaber under Dansk Køre Forbund med henblik på at sikre sig selv og de andre ‘brødre eller søstre’ en værdig afskedskørsel med heste – til hver sin tid’.

Men for at sprede budskabet og kendskabet til rustvognskørsel med hesteforspand til andre end medlemmerne blev det allerede på en ekstraordinær generalforsamling i ‘De Sorte Ekvipager’ ultimo 2002 besluttet at nedlægge foreningen og lægge aktiviteten ind under et nyoprettet Kulturhistorisk Udvalg under Dansk Køre Forbund.

Blandt kuske og pårørende kan det være forbundet med en vis blufærdighed og generthed at beskæftige sig med dette emne. Men døden kommer til os alle – som regel uventet og uønsket. Siden oprettelsen af ‘De Sorte Ekvipager’ er flere hestefolk taget på ‘den sidste rejse’ med hesteforspand. En smuk og ‘genopdaget’ tradition.

Udenlandske museer om begravelseskørsel

I udlandet findes museer, der udelukkende omfatter ligvogne, udstyr og tidligere skikke ved begravelser.

Flere kuske har dér påtaget sig opgaven med professionelt at køre til begravelser, endda med forskellige vogne, forspand og påklædning. I Holland er der fx flere vognmænd, der lever af at køre rustvognskørsel med heste.

Via arbejdet i Kulturhistorisk Udvalg under Dansk Køre Forbund forsøger man nu at lære mere om vore forfædres skikke og sædvaner. Der findes en del litteratur om emnet.

Nationalmuseets Arbejdsmark 1966

I Nationalmuseets Arbejdsmark 1966 skrev Erik Kjersgaard en artikel om “De sorte Ekvipager”, som han huskede dem fra sine drengeår. Artiklen fortæller om traditionerne med ligvognskørsel og om vognene og deres udstyr.