Coupé med tospand var transportmiddel for hoffets damer og herrer

Coupé med tospand på Christiansborg Ridebane
Biløber Jens Clausen holder på Christiansborg Ridebane med en af de coupéer, der blev solgt på auktion i 2007. Arkivfoto, Jesper Clausen.

Frem til Frederik  9.s første regeringstid havde Den kongelige Stald-Etat også til opgave at køre for hoffets damer og herrer. Det foregik ofte i en lille coupé forspændt to heste.

Som i dag, hvor vi løbende udskifter vores biler, var det også tidligere nødvendigt at udskifte coupéerne. Det var køretøjer, som blev brugt dagligt og dermed slidt. For perioden 1850-1912 viser Stald-Etatens inventarieregnskaber en tilgang af 26 coupéer, men når de var udrangerede, blev de solgt på en af Stald-Etatens vognauktioner. Hofvognfabrikant Fife var storleverandør af disse coupéer, men der kom også vogne fra Schulz i København, Lauenstein i Hamborg og Mundt i Paris.

I 2007 blev tre af disse coupéer solgt på offentlig auktion i Den kgl. Stald-Etat. Vognene var alle bygget af den københavnske hofvognfabrikant Henry Fife i 1896.

I inventarieregnskabet for Stald-Etaten 1906 er der anført to lave kareter (coupé) med identiske beskrivelser. Begge er leveret af Fife i 1896. Desuden findes to lave kareter med buede forvinduer. En er fra 1894 og en er fra 1896. For disse to er våben ikke anført.

I inventarieregnskabet for 1947 findes der tre lave kareter med buede forvinduer og indtræk i blåt chagrin og klæde. Alle er tilgået fra vognfabrikant Fife 1896.

På side 220 omtaler Hjalmar Friis fire lave kareter fra Fife. Friis nævner, at alle har blåt klædes indtræk og at de benyttes til kørsel for hofdamer, kabinetsekretær og staldmester. Oplysningen om klædesindtræk harmonerer ikke med inventarieregnskabet 1947, hvor der også nævnes blåt chagrin. Men Friis er ikke altid præcis i sine beskrivelser af vognene, så divergensen skal ikke tillægges større betydning.

De tre coupéer fra Fife 1896 blev udbudt til salg ved den offenlige auktion i 2007.

Coupé og tospand i snevejr på Christiansborg
Biløber Jens Clausen med coupé og tospand i snevejr på Christiansborg. Arkivfoto, Jesper Clausen.

1. coupé på auktion

Coupé med auktionsnummer 4
Coupé med auktionsnummer 4. Foto: Auktionshuset.

Den første var auktionsnummer 4, Stald-Etatens vognnummer 24 (2007). I auktionskataloget blev vognen beskrevet således: Navkapsler mærket Henry Fife, København. Bygget 1896. Coupé med buede forvinduer. Våbenskjold med elefantordenskæde og krone påmalet dørene. Indtræk i blåt chagrin og klæde. Horisontale trykfjedre. Runde lygter fra Henry Fife medfølger.

Auktionshuset havde vurderet vognen til 60.000-80.000 kr. Hammerslaget lød på 100.000 kr. ekskl. salær og moms, og vognen blev solgt til Holland.

Interiør i coupé nr. 4
Interiør med blåt chagrin og klæde i coupé, auktionsnummer 4. Foto: Auktionshuset.

2. coupé på auktion

Coupé nr. 5
Coupé med auktionsnummer 5. Foto: Auktionshuset.

Anden coupé på auktionen var auktionsnummer 5, Stald-Etatens vognnummer 22 (2007). Denne vogn blev beskrevet således: Navkapsler mærket Henry Fife, København. Bygget 1896. Coupé med buede forvinduer. Våbenskjold med elefantordens og dannebrogsordens kæder og krone. Indtræk i blåt chagrin og klæde. Uden buksæde.  Horisontale trykfjedre. Uden lygter.

Vognen var vurderet til 60.000-80.000 kr. Den blev købt af Henrik Lauridsen, Aalborg for 85.000 kr. ekskl. salær og moms.

Våben skjold på coupé nr. 5
Våbenskjold på dørene af coupé, auktionsnummer 5. Foto: Auktionshuset.

3. coupé på auktion

Coupé nr. 6
Coupé med auktionsnummer 6. Foto: Auktionshuset.

Den sidste coupé på auktionen i 2007 var auktionsnummer 6, Stald-Etatens vognnummer 23 (2007). Vognen blev beskrevet således: Navkapsler mærket Henry Fife, København. Bygget 1896. Coupe fra Henry Fife, København 1896. Våbenskjold overtapet. Indtræk i blåt chagrin og klæde. Horisontale trykfjedre. Uden lygter.

Våbenskjoldet var overtapet, da denne coupé havde været anvendt ved flere forestillinger i Grønnegårds Teatret.

Auktionshuset vurderede vognen som de øvrige to til 60.000-80.000 kr. Den blev solgt for 60.000 kr. ekskl. salær og moms til Claus Gullacksen, Charlottenlund. Siden er vognen blevet handlet to gange og er i 2018 ejet af Svend Aage Lauridsen i Herning.

Kilder

Friis, Hjalmar: Den Kgl. Stald-Etat. Udgivet København 1947.

Inventarieregnskab for Hans Majestæt Kong Chr. d. IX’des Stald-Etat 1906

Heste og Inventar ved Hans Majestæt Kong Christian X’des Stald-Etat 1947