Bremselængde – hestekøretøj kontra motorvogn

Kommissionen, som var nedsat til at udarbejde et nyt “Automobilreglement” i Frankrig, afholdt i 1902 et forsøg i Boulogneskoven i udkanten af Paris for i praksis at konstatere, hvilket køretøj, der havde den korteste bremselængde og dermed kunne standse hurtigst. Var det automobilet eller en vogn forspændt heste?

Det danske magasin Auto-Cyclen berettede i nr. 49, 1902 om forsøget:

En Dion-Bouton bil var med i forsøget med bremselængde
Dion-Bouton og Gardner-Serpollet automobiler vandt forsøget med bremselængde over hestevognene.

“Saadanne Forsøg har allerede tidligere været omtalt her i Bladet, og Resultaterne har, som man vil erindre, været i Automobilets Favør. Dette sidste Forsøg, som blev afholdt under den mest betryggende Kontrol, bekræftede kun de tidligere gunstige Resultater.

De benyttede Vogne var en énspændig Droske, en do. Coupé og en tospændig Luksus-Coupé. Automobilerne var en let 6 H.K. Dion-Bouton Benzinvogn og en 40 H.K. Gardner-Serpollet Dampvogn, hvilken sidste vejede 1500 Kg. Der blev gjort Forsøg i tre forskellige Tempo, nemlig 12 Km., 16-18 Km. og 19-20 Km., og to Gange for hvert Tempo. Naar Vognene var naaede til et af de Kontrollerende bestemt, men Vognstyrerne ubekendt Punkt, blev der første Gang gjort Tegn foran dem til at standse, anden Gang blev der givet Signal bagved dem.

Køretøj1. gang2. gang
12 km tempo
Droske (1 Hest)
9,6 m11,7 m
Let Dion-Bouton vogn
3 m3,8 m
Svær Gardner-Serpollet
3 m3,8 m
Begge Automobiler standsede paa samme Distance med faa Centimeters Forskel.
16-18 km tempo
Coupé (1 Hest)
21 m13,5 m
Coupé (1 Hest)
15 m12 m
Automobiler
6,6 m4,7 m
Automobiler
5,3 m4 m
19-20 km tempo
Coupé (2 Heste)
14,5 m13,3 m
Automobiler
6,3 m5,6 m

Bremselængde Hest kontra Motor – forsøg i 1902

Vejene var meget fedtede, og Forholdene derved saa ugunstige for Automobilerne som vel muligt. I fedtet Føre finder de glatte Luftringe nemlig ikke den Modstand som Hestehovene. I tørt Føre havde Forsøgene utvivlsomt ført til bedre Resultater for Automobilerne. Desuden fortjener det at noteres, at Kuskene, som efterhaanden blev meget interesserede og absolut vilde vise Hestekøretøjernes Overlegenhed, hold Hestene an med sandt Raseri. Ved det sidste Forsøg gjorde en af Hestene, som syntes at dele sin Herre og Mesters Ambition, Holdt med en saadan Kraftanstrængelse, at den paadrog sig en Seneforstrækning i det ene Bagben. Men alle disse Omstændigheder til Trods, faldt samtlige Forsøg, som man har set det, absolut ud til Automobilernes Fordel.”

Kuskene måtte se i øjnene, at også på bremselængde var de nye automobiler hestevognene overlegne.

Kilde: Auto-Cyclen, nr. 49, 1902.