Om anvendelse af bredfælgede og vidsporede vogne

Om anvendelse af bredfælgede og vidsporede vogne i stedet for smalfælgede og smalsporede
Schmith, G. Vejassistent, Cand. polyt.

Den Tekniske Forenings Tidskrift
1891, 14. årgang, hæfte 6