Af Slesvigske Vognsamlings historie

Af Slesvigske Vognsamlings historie
Schovsbo, Per Ole

Haderslev-Samfundets Årsskrift 1991
Side 43-54, illustreret.

Boghandler Johs. Chr. Nielsen (1904-91) nåede at blive æresmedlem af Dansk Køre Forbund, mens arbejdet med at redde hans meget store vognsamling endnu ikke var afsluttet.

Samlingens dramatiske historie er skrevet sammen med boghandleren selv – og har den pointe, at man aldrig skal kaste sin lidenskab på hestevogne – men for Guds skyld noget mindre pladskrævende – fx frimærker. Det var i hvert fald boghandlerens egen konklusion som 86-årig.

Efter aftale med forfatteren stilles artiklen her til rådighed for download:

Af Slesvigske Vognsamlings historie