Hofhåndværkere i Den kgl. Stald-Etat

Gallacoupé fra Henry Fife 1860

Prædikatet Kongelig Hofleverandør kan tildeles virksomheder og enkeltpersoner, der i et vist omfang har haft langvarig og regelmæssig samhandel med Hoffet. Sådan var det også tidligere med fx vognfabrikanterne, der leverede til Kongehuset. Nedennævnte liste er samlet fra en årrække af … Læs mere

Staldmester og ledelse af Den kgl. Stald-Etat

Niels Randløv. Evan Foto.

Hofmarskallen er chef for Den kongelige Stald-Etat på Christiansborg, mens staldmesteren er den daglige leder i Stalden. Men sådan har det ikke altid været. Frem til 1952 havde staldmesteren titel af kongelig staldmester og var samtidig chef for Stald-Etaten. Ifølge Hof- og … Læs mere